Dành Cho Người Mới

Tập hợp những bộ bài Oracle dành cho người mới bắt đầu. Những bộ bài này ý nghĩa rất dễ tiếp cận, dễ sử dụng và có thể thay thế thành một bộ bài Tarot hoàn chỉnh.

 • You've just added this product to the cart:

  Believe in Your Own Magic Oracle

  Believe in Your Own Magic Oracle 1
  Believe in Your Own Magic Oracle 2
  5.00 out of 5

  Believe in Your Own Magic Oracle

  Nhà sản xuất: Andrews McMeel Publishing
  Tác giả: Amanda Lovelace, Janaina Medeiros
  Bao gồm: 45 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781524854539

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Divine Energy Oracle

  Divine Energy Oracle 3
  Divine Energy Oracle 4
  5.00 out of 5

  Divine Energy Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sonia Choquette
  Bao gồm: 63 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401954574

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Dream Oracle Cards

  Dream Oracle Cards 5
  Dream Oracle Cards 6
  0 out of 5

  Dream Oracle Cards

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Kelly Sullivan Walden, Rassouli
  Bao gồm: 53 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572819344

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Pixiekins: A Daily Inspiration Deck

  Pixiekins: A Daily Inspiration Deck 7
  -7%
  Pixiekins: A Daily Inspiration Deck 8
  0 out of 5

  Pixiekins: A Daily Inspiration Deck

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Paulina Cassidy
  Bao gồm: 72 Lá bài
  ISBN: 9781572819887

   700,000  650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Practical Witch's Spell Deck

  Practical Witch's Spell Deck 9
  Practical Witch's Spell Deck 10
  4.33 out of 5

  Practical Witch’s Spell Deck

  Nhà sản xuất: Running Press
  Tác giả: Cerridwen Greenleaf 
  Bao gồm: 100 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780762495801

   550,000 1,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Shine From the Inside Oracle

  Shine From the Inside Oracle 11
  Shine From the Inside Oracle 12
  5.00 out of 5

  Shine From the Inside Oracle

  Nhà sản xuất: Brittney Carmichae
  Tác giả: Brittney Carmichae, Jena Kane
  Bao gồm: 44 Lá bài cảm xúc + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780578538945

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Transcendent Journeys Oracle

  Transcendent Journeys Oracle 13
  Transcendent Journeys Oracle 14
  5.00 out of 5

  Transcendent Journeys Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Cheryl Yambrach Rose
  Bao gồm: 45 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710065

   700,000
 • 0 out of 5

  Mixed Emotions Cards (2nd Edition)

  Nhà sản xuất: Heron Lake Press
  Tác giả: Petra MartinKris Wiltse
  Bao gồm: 60 Lá bài cảm xúc + 17 Lá bài bổ trợ + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Work Your Light Oracle

  Work Your Light Oracle 16
  Work Your Light Oracle 17
  5.00 out of 5

  Work Your Light Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Rebecca Campbell
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781781809952

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Spirit of The Animals Oracle

  Spirit of The Animals Oracle 18
  Spirit of The Animals Oracle 19
  5.00 out of 5

  Spirit of The Animals Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Jody Bergsma
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572817845

   750,000
 • 0 out of 5

  Magical Mermaids and Dolphins Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781561709793

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Numerology Guidance Cards

  Numerology Guidance Cards 21
  Numerology Guidance Cards 22
  5.00 out of 5

  Numerology Guidance Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Michelle Buchanan
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401943608

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Whispers of Healing Oracle Cards

  Whispers of Healing Oracle Cards 23
  Whispers of Healing Oracle Cards 24
  0 out of 5

  Whispers of Healing Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Angela Hartfield, Josephine Wall
  Bao gồm: 50 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738758626

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sacred Traveler Oracle

  Sacred Traveler Oracle 25
  Sacred Traveler Oracle 26
  5.00 out of 5

  Sacred Traveler Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Denise Linn
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401951580

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Secrets of the Mystic Grove

  Secrets of the Mystic Grove 27
  Secrets of the Mystic Grove 28
  5.00 out of 5

  Secrets of the Mystic Grove

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arwen Lynch, Mary Alayne Thomas
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572818385

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Oracle of the Unicorns

  Oracle of the Unicorns 29
  Oracle of the Unicorns 30
  5.00 out of 5

  Oracle of the Unicorns

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Cordelia Francesca Brabbs
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925538069

   700,000
 • 5.00 out of 5

  Fool Wisdom Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sonia Choquette
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401928124

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Inspirations for Survivors

  Inspirations for Survivors 32
  Inspirations for Survivors 33
  5.00 out of 5

  Inspirations for Survivors

  Nhà sản xuất: Schiffer Publishing
  Tác giả: Aunia Kahn, Russell J. Moon
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764341243

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Power of Surrender Cards

  Power of Surrender Cards 34
  Power of Surrender Cards 35
  5.00 out of 5

  Power of Surrender Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Judith Orloff M.D.
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401947811

   750,000
 • 5.00 out of 5

  Answer is Simple Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sonia Choquette
  Bao gồm: 62 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401917333

   750,000