Dành Cho Người Mới

Tập hợp những bộ bài Oracle dành cho người mới bắt đầu. Những bộ bài này ý nghĩa rất dễ tiếp cận, dễ sử dụng và có thể thay thế thành một bộ bài Tarot hoàn chỉnh.

 • You've just added this product to the cart:

  Divine Energy Oracle

  Divine Energy Oracle 1
  Divine Energy Oracle 2
  5.00 out of 5

  Divine Energy Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sandra Anne Taylor
  Bao gồm: 63 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401954574

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Dream Oracle Cards

  Dream Oracle Cards 3
  Dream Oracle Cards 4
  0 out of 5

  Dream Oracle Cards

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Kelly Sullivan Walden, Rassouli
  Bao gồm: 53 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572819344

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Pixiekins: A Daily Inspiration Deck

  Pixiekins: A Daily Inspiration Deck 5
  Pixiekins: A Daily Inspiration Deck 6
  0 out of 5

  Pixiekins: A Daily Inspiration Deck

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Paulina Cassidy
  Bao gồm: 72 Lá bài
  ISBN: 9781572819887

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Practical Witch's Spell Deck

  Practical Witch's Spell Deck 7
  Practical Witch's Spell Deck 8
  5.00 out of 5

  Practical Witch’s Spell Deck

  Nhà sản xuất: Running Press
  Tác giả: Cerridwen Greenleaf 
  Bao gồm: 100 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780762495801

   550,000 1,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Shine From the Inside Oracle

  Shine From the Inside Oracle 9
  Shine From the Inside Oracle 10
  5.00 out of 5

  Shine From the Inside Oracle

  Nhà sản xuất: Brittney Carmichae
  Tác giả: Brittney Carmichae, Jena Kane
  Bao gồm: 44 Lá bài cảm xúc + Sách hướng dẫn
  ISBN:

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mixed Emotions Cards (2nd Edition)

  Mixed Emotions Cards (2nd Edition) 11
  Mixed Emotions Cards (2nd Edition) 12
  0 out of 5

  Mixed Emotions Cards (2nd Edition)

  Nhà sản xuất: Heron Lake Press
  Tác giả: Petra MartinKris Wiltse
  Bao gồm: 60 Lá bài cảm xúc + 17 Lá bài bổ trợ + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Work Your Light Oracle

  Work Your Light Oracle 13
  Work Your Light Oracle 14
  5.00 out of 5

  Work Your Light Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Rebecca Campbell
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781781809952

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Spirit of The Animals Oracle

  Spirit of The Animals Oracle 15
  Spirit of The Animals Oracle 16
  5.00 out of 5

  Spirit of The Animals Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Jody Bergsma
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572817845

   750,000
 • 0 out of 5

  Magical Mermaids and Dolphins Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781561709793

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Numerology Guidance Cards

  Numerology Guidance Cards 18
  Numerology Guidance Cards 19
  0 out of 5

  Numerology Guidance Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Michelle Buchanan
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401943608

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Whispers of Healing Oracle Cards

  Whispers of Healing Oracle Cards 20
  Whispers of Healing Oracle Cards 21
  0 out of 5

  Whispers of Healing Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Angela Hartfield, Josephine Wall
  Bao gồm: 50 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738758626

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sacred Traveler Oracle

  Sacred Traveler Oracle 22
  Sacred Traveler Oracle 23
  5.00 out of 5

  Sacred Traveler Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Denise Linn
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401951580

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Secrets of the Mystic Grove

  Secrets of the Mystic Grove 24
  Secrets of the Mystic Grove 25
  0 out of 5

  Secrets of the Mystic Grove

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arwen Lynch, Mary Alayne Thomas
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572818385

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Oracle of the Unicorns

  Oracle of the Unicorns 26
  Oracle of the Unicorns 27
  0 out of 5

  Oracle of the Unicorns

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Cordelia Francesca Brabbs
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925538069

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Fool Wisdom Oracle

  Fool Wisdom Oracle 28
  Fool Wisdom Oracle 29
  5.00 out of 5

  Fool Wisdom Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sonia Choquette
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401928124

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Inspirations for Survivors

  Inspirations for Survivors 30
  Inspirations for Survivors 31
  5.00 out of 5

  Inspirations for Survivors

  Nhà sản xuất: Schiffer Publishing
  Tác giả: Aunia Kahn, Russell J. Moon
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Power of Surrender Cards

  Power of Surrender Cards 32
  Power of Surrender Cards 33
  5.00 out of 5

  Power of Surrender Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Judith Orloff M.D.
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401947811

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Answer is Simple Oracle Cards

  Answer is Simple Oracle Cards 34
  Answer is Simple Oracle Cards 35
  5.00 out of 5

  Answer is Simple Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sonia Choquette
  Bao gồm: 62 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401917333

   750,000
 • 0 out of 5

  I Am Power Deck

  Nhà sản xuất: LoveLightandLegacy
  Tác giả: LoveLightandLegacy
  Bao gồm: 110 Lá bài
  ISBN:

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know

  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know 37
  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know 38
  5.00 out of 5

  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401946425

   800,000