Dành Cho Người Mới

Tập hợp những bộ bài Oracle dành cho người mới bắt đầu. Những bộ bài này ý nghĩa rất dễ tiếp cận, dễ sử dụng và có thể thay thế thành một bộ bài Tarot hoàn chỉnh.

 • You've just added this product to the cart:

  Mixed Emotions Cards

  Mixed Emotions Cards 1
  Mixed Emotions Cards 2
  0 out of 5

  Mixed Emotions Cards

  Nhà sản xuất: Heron Lake Press
  Tác giả: Petra MartinKris Wiltse
  Bao gồm: 60 Lá bài cảm xúc + 17 Lá bài bổ trợ + Sách hướng dẫn

   1,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Work Your Light Oracle

  Work Your Light Oracle 3
  Work Your Light Oracle 4
  0 out of 5

  Work Your Light Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Rebecca Campbell
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Spirit of The Animals Oracle

  Spirit of The Animals Oracle 5
  Spirit of The Animals Oracle 6
  0 out of 5

  Spirit of The Animals Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Jody Bergsma
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Magical Mermaids and Dolphins Oracle Cards

  Magical Mermaids and Dolphins Oracle Cards 7
  Magical Mermaids and Dolphins Oracle Cards 8
  0 out of 5

  Magical Mermaids and Dolphins Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Numerology Guidance Cards

  Numerology Guidance Cards 9
  Numerology Guidance Cards 10
  0 out of 5

  Numerology Guidance Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Michelle Buchanan
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Whispers of Healing Oracle Cards

  Whispers of Healing Oracle Cards 11
  Whispers of Healing Oracle Cards 12
  0 out of 5

  Whispers of Healing Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Angela Hartfield, Josephine Wall
  Bao gồm: 50 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sacred Traveler Oracle

  Sacred Traveler Oracle 13
  Sacred Traveler Oracle 14
  5.00 out of 5

  Sacred Traveler Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Denise Linn
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Secrets of the Mystic Grove

  Secrets of the Mystic Grove 15
  Secrets of the Mystic Grove 16
  0 out of 5

  Secrets of the Mystic Grove

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arwen Lynch, Mary Alayne Thomas
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Oracle of the Unicorns

  Oracle of the Unicorns 17
  Oracle of the Unicorns 18
  0 out of 5

  Oracle of the Unicorns

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Cordelia Francesca Brabbs
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Fool Wisdom Oracle

  Fool Wisdom Oracle 19
  Fool Wisdom Oracle 20
  5.00 out of 5

  Fool Wisdom Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sonia Choquette
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Inspirations for Survivors

  Inspirations for Survivors 21
  Inspirations for Survivors 22
  5.00 out of 5

  Inspirations for Survivors

  Nhà sản xuất: Schiffer Publishing
  Tác giả: Aunia Kahn, Russell J. Moon
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Power of Surrender Cards

  Power of Surrender Cards 23
  Power of Surrender Cards 24
  5.00 out of 5

  Power of Surrender Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Judith Orloff M.D.
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Answer is Simple Oracle Cards

  Answer is Simple Oracle Cards 25
  Answer is Simple Oracle Cards 26
  5.00 out of 5

  Answer is Simple Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sonia Choquette
  Bao gồm: 62 Lá bài + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  I Am Power Deck

  I Am Power Deck 27
  I Am Power Deck 28
  0 out of 5

  I Am Power Deck

  Nhà sản xuất: LoveLightandLegacy
  Tác giả: LoveLightandLegacy
  Bao gồm: 110 Lá bài

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know

  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know 29
  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know 30
  5.00 out of 5

  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Psychic Tarot Oracle Deck

  Psychic Tarot Oracle Deck 31
  Psychic Tarot Oracle Deck 32
  5.00 out of 5

  Psychic Tarot Oracle Deck

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: John Holland
  Bao gồm: 65 lá bài + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Native Spirit Oracle Cards

  Native Spirit Oracle Cards 33
  Native Spirit Oracle Cards 34
  0 out of 5

  Native Spirit Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Denise Linn
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Angel Therapy Oracle Cards

  Angel Therapy Oracle Cards 35
  Angel Therapy Oracle Cards 36
  5.00 out of 5

  Angel Therapy Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Angel Answers Oracle Cards

  Angel Answers Oracle Cards 37
  Angel Answers Oracle Cards 38
  5.00 out of 5

  Angel Answers Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue, Radleigh Valentine
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   3,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Spirit Oracle

  Spirit Oracle 39
  Spirit Oracle 40
  0 out of 5

  Spirit Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Toni Carmine Salerno
  Bao gồm: 54 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000