Định Hướng Tổng Hợp

Tổng hợp những bộ bài Oracle không mang rõ một chủ đề cụ thể, dùng để định hướng hầu như tất cả mọi vấn đề. Có thể dùng để thay thế một bộ bài Tarot, áp dụng nhiều tri thức và tầng nghĩa khác nhau.

 • You've just added this product to the cart:

  Angelic Oracle

  Angelic Oracle 1
  Angelic Oracle 2
  5.00 out of 5

  Angelic Oracle

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Valeria Menozzi, Rossano Stefanin
  Bao gồm: 32 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 978
  0738762333

   700,000
 • 0 out of 5

  Angels of Abundance Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue, Grant Virtue
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Archeo Personal Archetype Cards

  Archeo Personal Archetype Cards 4
  Archeo Personal Archetype Cards 5
  0 out of 5

  Archeo Personal Archetype Cards

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Nick Bantock
  Bao gồm: 42 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738764405

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Awakened Soul Oracle

  Awakened Soul Oracle 6
  Awakened Soul Oracle 7
  0 out of 5

  Awakened Soul Oracle

  Nhà sản xuất: Ethony Enterprises Ltd
  Tác giả: Ethony
  Bao gồm: 50 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 787790333111

   1,200,000
 • 0 out of 5

  Book of Answers

  Nhà sản xuất: Hachette US
  Tác giả: Carol Bolt 
  Bao gồm: 704 Trang
  ISBN:  9780316449915

   600,000
 • You've just added this product to the cart:

  Chinese Fortune Reading Cards

  Chinese Fortune Reading Cards 9
  Chinese Fortune Reading Cards 10
  5.00 out of 5

  Chinese Fortune Reading Cards

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Sharina Star
  Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925017908

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Coffee Cup Oracle

  Coffee Cup Oracle 11
  Coffee Cup Oracle 12
  0 out of 5

  Coffee Cup Oracle

  Nhà sản xuất: Amira Celon
  Tác giả: Amira Celon
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780646854274

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Cosmic Dancer Oracle

  Cosmic Dancer Oracle 13
  Cosmic Dancer Oracle 14
  5.00 out of 5

  Cosmic Dancer Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Tess Whitehurst, Sedona Soulfire, Elinore Eaton
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738767109

   700,000
 • 5.00 out of 5

  Crazy Sexy Love Notes

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Kris Carr
  Bao gồm: 52 Lá bài
  ISBN: 9781401948283

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Creativity Oracle

  Creativity Oracle 16
  -8%
  Creativity Oracle 17
  5.00 out of 5

  Creativity Oracle

  Nhà sản xuất: Red Feather 
  Tác giả: Amy Zerner, Monte Faber
  Bao gồm: 80 Lá bài + Sách hướng dẫn lớn
  ISBN: 9780764358999

   1,200,000  1,100,000
 • You've just added this product to the cart:

  De La Nuit Oracle

  De La Nuit Oracle 18
  De La Nuit Oracle 19
  5.00 out of 5

  De La Nuit Oracle

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Carole-Anne Eschenazi, Alexandra Bach,
  Bao gồm: 30 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738770772

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Divine Abundance Oracle Cards

  Divine Abundance Oracle Cards 20
  Divine Abundance Oracle Cards 21
  5.00 out of 5

  Divine Abundance Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Tosha SilverFena Gonzalez
  Bao gồm: 52 lá bài
  ISBN: 9781401960179

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Dream Reading Cards

  Dream Reading Cards 22
  Dream Reading Cards 23
  4.67 out of 5

  Dream Reading Cards

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Rose Inserra
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925924602

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Elemental Oracle

  Elemental Oracle 24
  Elemental Oracle 25
  5.00 out of 5

  Elemental Oracle

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Stacey Demarco, Kinga Britschgi
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925924688

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Elle Qui Oracle

  Elle Qui Oracle 26
  Elle Qui Oracle 27
  5.00 out of 5

  Elle Qui Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arwen Lynch, Melanie Delon (họa sỹ)
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:  9781572819733

   

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Empathic Oracle

  Empathic Oracle 28
  Empathic Oracle 29
  5.00 out of 5

  Empathic Oracle

  Nhà sản xuất: Red Feather
  Tác giả: Steven P. Wilson, Michelle Motuzas Johnson
  Bao gồm: 56 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764355905

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Empty Cup Oracle

  Empty Cup Oracle 30
  Empty Cup Oracle 31
  5.00 out of 5

  Empty Cup Oracle

  Nhà sản xuất: Stasia Burrington
  Tác giả: Stasia Burrington
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:

   1,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Gateway Oracle

  Gateway Oracle 32
  Gateway Oracle 33
  0 out of 5

  Gateway Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Denise Linn
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

  ISBN: 9781401931810

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Guardian Angel Oracle

  Guardian Angel Oracle 34
  Guardian Angel Oracle 35
  5.00 out of 5

  Guardian Angel Oracle

  Nhà sản xuất: CICO Books
  Tác giả: Delia Ciccarelli
  Bao gồm: 72 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781800650855

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Guardian Angel Reading Cards

  Guardian Angel Reading Cards 36
  Guardian Angel Reading Cards 37
  5.00 out of 5

  Guardian Angel Reading Cards

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Debbie Malone, Amalia I Chitulescu
  Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925682168

   800,000