Định Hướng Tổng Hợp

Tổng hợp những bộ bài Oracle không mang rõ một chủ đề cụ thể, dùng để định hướng hầu như tất cả mọi vấn đề. Có thể dùng để thay thế một bộ bài Tarot, áp dụng nhiều tri thức và tầng nghĩa khác nhau.

 • You've just added this product to the cart:

  Crazy Sexy Love Notes

  Crazy Sexy Love Notes 1
  Crazy Sexy Love Notes 2
  0 out of 5

  Crazy Sexy Love Notes

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Kris Carr
  Bao gồm: 52 Lá bài 

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Elle Qui Oracle

  Elle Qui Oracle 3
  Elle Qui Oracle 4
  0 out of 5

  Elle Qui Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arwen Lynch, Melanie Delon (họa sỹ)
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Heal Yourself Reading Cards

  Heal Yourself Reading Cards 5
  Heal Yourself Reading Cards 6
  0 out of 5

  Heal Yourself Reading Cards

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Inna Segal
  Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Secret Language of Light Oracle

  Secret Language of Light Oracle 7
  Secret Language of Light Oracle 8
  0 out of 5

  Secret Language of Light Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Denise Jarvie, Daniel B. Holeman
  Bao gồm: 45 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mixed Emotions Cards

  Mixed Emotions Cards 9
  Mixed Emotions Cards 10
  0 out of 5

  Mixed Emotions Cards

  Nhà sản xuất: Heron Lake Press
  Tác giả: Petra MartinKris Wiltse
  Bao gồm: 60 Lá bài cảm xúc + 17 Lá bài bổ trợ + Sách hướng dẫn

   1,200,000
 • You've just added this product to the cart:

  Oracle of Mystical Moments

  Oracle of Mystical Moments 11
  Oracle of Mystical Moments 12
  0 out of 5

  Oracle of Mystical Moments

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Catrin Well-Stein
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn 

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Numerology Guidance Cards

  Numerology Guidance Cards 13
  Numerology Guidance Cards 14
  0 out of 5

  Numerology Guidance Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Michelle Buchanan
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Black Moon Astrology Cards

  Black Moon Astrology Cards 15
  Black Moon Astrology Cards 16
  0 out of 5

  Black Moon Astrology Cards

  Nhà sản xuất: Schiffer Publishing
  Tác giả: Susan Sheppard
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Answer is Simple Oracle Cards

  Answer is Simple Oracle Cards 17
  Answer is Simple Oracle Cards 18
  5.00 out of 5

  Answer is Simple Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sonia Choquette
  Bao gồm: 62 Lá bài + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Archetype Cards

  Archetype Cards 19
  Archetype Cards 20
  5.00 out of 5

  Archetype Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Caroline Myss
  Bao gồm: 80 Lá bài + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know

  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know 21
  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know 22
  5.00 out of 5

  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Psychic Tarot Oracle Deck

  Psychic Tarot Oracle Deck 23
  Psychic Tarot Oracle Deck 24
  5.00 out of 5

  Psychic Tarot Oracle Deck

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: John Holland
  Bao gồm: 65 lá bài + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trust Your Vibes Oracle Cards

  Trust Your Vibes Oracle Cards 25
  Trust Your Vibes Oracle Cards 26
  0 out of 5

  Trust Your Vibes Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sonia Choquette
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Wisdom Of The Hidden Realms

  Wisdom Of The Hidden Realms 27
  Wisdom Of The Hidden Realms 28
  5.00 out of 5

  Wisdom Of The Hidden Realms

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Wisdom Of Avalon Oracle Cards

  Wisdom Of Avalon Oracle Cards 29
  Wisdom Of Avalon Oracle Cards 30
  5.00 out of 5

  Wisdom Of Avalon Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Vintage Wisdom Oracle

  Vintage Wisdom Oracle 31
  Vintage Wisdom Oracle 32
  5.00 out of 5

  Vintage Wisdom Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Victoria Mosely
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Universal Wisdom Oracle

  Universal Wisdom Oracle 33
  Universal Wisdom Oracle 34
  0 out of 5

  Universal Wisdom Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Toni Carmine Salerno
  Bao gồm: 45 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Transparent Oracle

  Transparent Oracle 35
  Transparent Oracle 36
  0 out of 5

  Transparent Oracle

  Nhà sản xuất: Schiffer Publishing
  Tác giả: Emily Carding
  Bao gồm: 70 lá bài + Sách hướng dẫn

   1,050,000
 • You've just added this product to the cart:

  Oracle of Visions

  Oracle of Visions 37
  Oracle of Visions 38
  5.00 out of 5

  Oracle of Visions

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Ciro Marchetti
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Oracle of the Radiant Sun

  Oracle of the Radiant Sun 39
  Oracle of the Radiant Sun 40
  5.00 out of 5

  Oracle of the Radiant Sun

  Nhà sản xuất: St. Martin’s Press
  Tác giả: Caroline Smith, John Astrop
  Bao gồm: 84 lá bài + Sách hướng dẫn

   900,000