Định Hướng Tổng Hợp

Tổng hợp những bộ bài Oracle không mang rõ một chủ đề cụ thể, dùng để định hướng hầu như tất cả mọi vấn đề. Có thể dùng để thay thế một bộ bài Tarot, áp dụng nhiều tri thức và tầng nghĩa khác nhau.

 • You've just added this product to the cart:

  Angelic Oracle

  Angelic Oracle 1
  Angelic Oracle 2
  5.00 out of 5

  Angelic Oracle

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Valeria Menozzi, Rossano Stefanin
  Bao gồm: 32 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 978
  0738762333

   700,000
 • 0 out of 5

  Angels of Abundance Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue, Grant Virtue
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

 • 5.00 out of 5

  Answer is Simple Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sonia Choquette
  Bao gồm: 62 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401917333

 • You've just added this product to the cart:

  Archeo Personal Archetype Cards

  Archeo Personal Archetype Cards 5
  Archeo Personal Archetype Cards 6
  0 out of 5

  Archeo Personal Archetype Cards

  • Tên bộ bài: Archeo Personal Archetype Cards
  • Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  • Tác giả: Nick Bantock
  • Bao gồm: 42 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9780738764405
   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Archetype Cards

  Archetype Cards 7
  Archetype Cards 8
  5.00 out of 5

  Archetype Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Caroline Myss
  Bao gồm: 80 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401901844

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Ask And It Is Given Cards

  Ask And It Is Given Cards 9
  Ask And It Is Given Cards 10
  5.00 out of 5

  Ask And It Is Given Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Esther Hicks, Jerry Hicks
  Bao gồm: 60 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401910518

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Awakened Soul Oracle

  Awakened Soul Oracle 11
  Awakened Soul Oracle 12
  0 out of 5

  Awakened Soul Oracle

  • Tên bộ bài: Awakened Soul Oracle
  • Nhà sản xuất: Ethony Enterprises Ltd
  • Tác giả: Ethony
  • Bao gồm: 50 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 787790333111
   1,200,000
 • You've just added this product to the cart:

  Bad Bunny Oracle (Bài Thỏ Dam Dang)

  Bad Bunny Oracle (Bài Thỏ Dam Dang) 13
  -27%
  Bad Bunny Oracle (Bài Thỏ Dam Dang) 14
  0 out of 5

  Bad Bunny Oracle (Bài Thỏ Dam Dang)

  • Tên bộ bài: Bad Bunny Oracle
  • Nhà sản xuất: AB Studio
  • Tác giả: Nguyễn Hiếy
  • Bao gồm: 58 Lá bài
  • ISBN:
   550,000  399,000
 • You've just added this product to the cart:

  Black Moon Astrology Cards

  Black Moon Astrology Cards 15
  Black Moon Astrology Cards 16
  5.00 out of 5

  Black Moon Astrology Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Susan Sheppard
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738757599

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Body Cards

  Body Cards 17
  Sale
  Body Cards 18
  0 out of 5

  Body Cards

  • Tên bộ bài: Body Cards
  • Nhà sản xuất: Red Feather
  • Tác giả: Courtney Putnam
  • Bao gồm: 35 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9780764350610
   1,100,000  1,099,000
 • 0 out of 5

  Book of Answers

  • Tên bộ bài: Book of Answers
  • Nhà sản xuất: Hachette US
  • Tác giả: Carol Bolt 
  • Bao gồm: 704 Trang
  • ISBN:  9780316449915
   600,000
 • You've just added this product to the cart:

  Busy Bear Oracle (Bài Gấu Bận Bịu)

  Busy Bear Oracle (Bài Gấu Bận Bịu) 20
  -27%
  Busy Bear Oracle (Bài Gấu Bận Bịu) 21
  0 out of 5

  Busy Bear Oracle (Bài Gấu Bận Bịu)

  • Tên bộ bài: Busy Bear Oracle
  • Nhà sản xuất: AB Studio
  • Tác giả: Nguyễn Hiếy
  • Bao gồm: 58 Lá bài
  • ISBN:
   550,000  399,000
 • You've just added this product to the cart:

  Cashy Foxy Oracle (Bài Cáo Tiền Tài)

  Cashy Foxy Oracle (Bài Cáo Tiền Tài) 22
  -27%
  Cashy Foxy Oracle (Bài Cáo Tiền Tài) 23
  0 out of 5

  Cashy Foxy Oracle (Bài Cáo Tiền Tài)

  • Tên bộ bài: Cashy Foxy Oracle
  • Nhà sản xuất: AB Studio
  • Tác giả: Nguyễn Hiếy
  • Bao gồm: 58 Lá bài
  • ISBN:
   550,000  399,000
 • 5.00 out of 5

  Chinese Fortune Reading Cards

  • Tên bộ bài: Chinese Fortune Reading Cards
  • Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  • Tác giả: Sharina Star
  • Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781925017908
   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Chinese Lunar Mansions Oracle

  Chinese Lunar Mansions Oracle 25
  Sale
  Chinese Lunar Mansions Oracle 26
  0 out of 5

  Chinese Lunar Mansions Oracle

  • Tên bộ bài: Chinese Lunar Mansions Oracle
  • Nhà sản xuất: Chengdu Arcana
  • Tác giả: Zi Kang, Zhong Ling, Wu Xue
  • Bao gồm: 28 Lá bài + Sách hướng dẫn song ngữ Anh – Trung
  • ISBN:
   550,000  549,000
 • You've just added this product to the cart:

  Coffee Cup Oracle

  Coffee Cup Oracle 27
  Sale
  Coffee Cup Oracle 28
  0 out of 5

  Coffee Cup Oracle

  • Tên bộ bài: Coffee Cup Oracle
  • Nhà sản xuất: Amira Celon
  • Tác giả: Amira Celon
  • Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9780646854274
   650,000  649,000
 • You've just added this product to the cart:

  Cosmic Dancer Oracle

  Cosmic Dancer Oracle 29
  Sale
  Cosmic Dancer Oracle 30
  5.00 out of 5

  Cosmic Dancer Oracle

  • Tên bộ bài: Cosmic Dancer Oracle
  • Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  • Tác giả: Tess Whitehurst, Sedona Soulfire, Elinore Eaton
  • Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9780738767109
   700,000  699,000
 • 5.00 out of 5

  Crazy Sexy Love Notes

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Kris Carr
  Bao gồm: 52 Lá bài
  ISBN: 9781401948283

   0
 • You've just added this product to the cart:

  Creativity Oracle

  Creativity Oracle 32
  -8%
  Creativity Oracle 33
  5.00 out of 5

  Creativity Oracle

  • Tên bộ bài: Creativity Oracle
  • Nhà sản xuất: Red Feather 
  • Tác giả: Amy Zerner, Monte Faber
  • Bao gồm: 80 Lá bài + Sách hướng dẫn lớn
  • ISBN: 9780764358999
   1,200,000  1,099,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Ball Pocket Oracle

  Crystal Ball Pocket Oracle 34
  Sale
  Crystal Ball Pocket Oracle 35
  0 out of 5

  Crystal Ball Pocket Oracle

  • Tên bộ bài: Crystal Ball Pocket Oracle
  • Nhà sản xuất: Hay House
  • Tác giả: Athene Noctua
  • Bao gồm: 13 Lá bài + Tờ hướng dẫn
  • ISBN: 9781401972578
   400,000  399,000
Call Now Button