Định Hướng Tổng Hợp

Tổng hợp những bộ bài Oracle không mang rõ một chủ đề cụ thể, dùng để định hướng hầu như tất cả mọi vấn đề. Có thể dùng để thay thế một bộ bài Tarot, áp dụng nhiều tri thức và tầng nghĩa khác nhau.

 • You've just added this product to the cart:

  Elle Qui Oracle

  Elle Qui Oracle 1
  Elle Qui Oracle 2
  0 out of 5

  Elle Qui Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arwen Lynch, Melanie Delon (họa sỹ)
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Secret Language of Light Oracle

  Secret Language of Light Oracle 3
  Secret Language of Light Oracle 4
  0 out of 5

  Secret Language of Light Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Denise Jarvie, Daniel B. Holeman
  Bao gồm: 45 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mixed Emotions Cards

  Mixed Emotions Cards 5
  Mixed Emotions Cards 6
  0 out of 5

  Mixed Emotions Cards

  Nhà sản xuất: Heron Lake Press
  Tác giả: Petra MartinKris Wiltse
  Bao gồm: 60 Lá bài cảm xúc + 17 Lá bài bổ trợ + Sách hướng dẫn

   1,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Oracle of Mystical Moments

  Oracle of Mystical Moments 7
  Oracle of Mystical Moments 8
  0 out of 5

  Oracle of Mystical Moments

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Catrin Well-Stein
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn 

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Numerology Guidance Cards

  Numerology Guidance Cards 9
  Numerology Guidance Cards 10
  0 out of 5

  Numerology Guidance Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Michelle Buchanan
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Black Moon Astrology Cards

  Black Moon Astrology Cards 11
  Black Moon Astrology Cards 12
  0 out of 5

  Black Moon Astrology Cards

  Nhà sản xuất: Schiffer Publishing
  Tác giả: Susan Sheppard
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Answer is Simple Oracle Cards

  Answer is Simple Oracle Cards 13
  Answer is Simple Oracle Cards 14
  5.00 out of 5

  Answer is Simple Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sonia Choquette
  Bao gồm: 62 Lá bài + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Archetype Cards

  Archetype Cards 15
  Archetype Cards 16
  5.00 out of 5

  Archetype Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Caroline Myss
  Bao gồm: 80 Lá bài + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know

  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know 17
  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know 18
  5.00 out of 5

  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Psychic Tarot Oracle Deck

  Psychic Tarot Oracle Deck 19
  Psychic Tarot Oracle Deck 20
  5.00 out of 5

  Psychic Tarot Oracle Deck

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: John Holland
  Bao gồm: 65 lá bài + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trust Your Vibes Oracle Cards

  Trust Your Vibes Oracle Cards 21
  Trust Your Vibes Oracle Cards 22
  0 out of 5

  Trust Your Vibes Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sonia Choquette
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Wisdom Of The Hidden Realms

  Wisdom Of The Hidden Realms 23
  Wisdom Of The Hidden Realms 24
  5.00 out of 5

  Wisdom Of The Hidden Realms

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Wisdom Of Avalon Oracle Cards

  Wisdom Of Avalon Oracle Cards 25
  Wisdom Of Avalon Oracle Cards 26
  5.00 out of 5

  Wisdom Of Avalon Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Vintage Wisdom Oracle

  Vintage Wisdom Oracle 27
  Vintage Wisdom Oracle 28
  5.00 out of 5

  Vintage Wisdom Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Victoria Mosely
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Universal Wisdom Oracle

  Universal Wisdom Oracle 29
  Universal Wisdom Oracle 30
  0 out of 5

  Universal Wisdom Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Toni Carmine Salerno
  Bao gồm: 45 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Transparent Oracle

  Transparent Oracle 31
  Transparent Oracle 32
  0 out of 5

  Transparent Oracle

  Nhà sản xuất: Schiffer Publishing
  Tác giả: Emily Carding
  Bao gồm: 70 lá bài + Sách hướng dẫn

   1,050,000
 • You've just added this product to the cart:

  Oracle of Visions

  Oracle of Visions 33
  Oracle of Visions 34
  5.00 out of 5

  Oracle of Visions

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Ciro Marchetti
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Money, And The Law Of Attraction Cards

  Money, And The Law Of Attraction Cards 35
  Money, And The Law Of Attraction Cards 36
  0 out of 5

  Money, And The Law Of Attraction Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Esther Hicks, Jerry Hicks
  Bao gồm: 60 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Law Of Attraction Cards

  Law Of Attraction Cards 37
  Law Of Attraction Cards 38
  0 out of 5

  Law Of Attraction Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Esther Hicks, Jerry Hicks
  Bao gồm: 60 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Health, And The Law Of Attraction Cards

  Health, And The Law Of Attraction Cards 39
  Health, And The Law Of Attraction Cards 40
  0 out of 5

  Health, And The Law Of Attraction Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Esther Hicks, Jerry Hicks
  Bao gồm: 60 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000