Định Hướng Tổng Hợp

Tổng hợp những bộ bài Oracle không mang rõ một chủ đề cụ thể, dùng để định hướng hầu như tất cả mọi vấn đề. Có thể dùng để thay thế một bộ bài Tarot, áp dụng nhiều tri thức và tầng nghĩa khác nhau.

 • You've just added this product to the cart:

  Angelic Oracle

  Angelic Oracle 1
  Angelic Oracle 2
  5.00 out of 5

  Angelic Oracle

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Valeria Menozzi, Rossano Stefanin
  Bao gồm: 32 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 978
  0738762333

   700,000
 • 0 out of 5

  Angels of Abundance Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue, Grant Virtue
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

 • 5.00 out of 5

  Answer is Simple Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sonia Choquette
  Bao gồm: 62 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401917333

 • You've just added this product to the cart:

  Archeo Personal Archetype Cards

  Archeo Personal Archetype Cards 5
  Archeo Personal Archetype Cards 6
  0 out of 5

  Archeo Personal Archetype Cards

  • Tên bộ bài: Archeo Personal Archetype Cards
  • Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  • Tác giả: Nick Bantock
  • Bao gồm: 42 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9780738764405
   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Archetype Cards

  Archetype Cards 7
  Archetype Cards 8
  5.00 out of 5

  Archetype Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Caroline Myss
  Bao gồm: 80 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401901844

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Ask And It Is Given Cards

  Ask And It Is Given Cards 9
  Ask And It Is Given Cards 10
  5.00 out of 5

  Ask And It Is Given Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Esther Hicks, Jerry Hicks
  Bao gồm: 60 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401910518

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Awakened Soul Oracle

  Awakened Soul Oracle 11
  Awakened Soul Oracle 12
  0 out of 5

  Awakened Soul Oracle

  • Tên bộ bài: Awakened Soul Oracle
  • Nhà sản xuất: Ethony Enterprises Ltd
  • Tác giả: Ethony
  • Bao gồm: 50 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 787790333111
   1,200,000
 • You've just added this product to the cart:

  Black Moon Astrology Cards

  Black Moon Astrology Cards 13
  Black Moon Astrology Cards 14
  5.00 out of 5

  Black Moon Astrology Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Susan Sheppard
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738757599

   700,000
 • 0 out of 5

  Book of Answers

  • Tên bộ bài: Book of Answers
  • Nhà sản xuất: Hachette US
  • Tác giả: Carol Bolt 
  • Bao gồm: 704 Trang
  • ISBN:  9780316449915
   600,000
 • 5.00 out of 5

  Chinese Fortune Reading Cards

  • Tên bộ bài: Chinese Fortune Reading Cards
  • Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  • Tác giả: Sharina Star
  • Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781925017908
   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Coffee Cup Oracle

  Coffee Cup Oracle 17
  Coffee Cup Oracle 18
  0 out of 5

  Coffee Cup Oracle

  • Tên bộ bài: Coffee Cup Oracle
  • Nhà sản xuất: Amira Celon
  • Tác giả: Amira Celon
  • Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9780646854274
   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Cosmic Dancer Oracle

  Cosmic Dancer Oracle 19
  Cosmic Dancer Oracle 20
  5.00 out of 5

  Cosmic Dancer Oracle

  • Tên bộ bài: Cosmic Dancer Oracle
  • Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  • Tác giả: Tess Whitehurst, Sedona Soulfire, Elinore Eaton
  • Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9780738767109
   700,000
 • 5.00 out of 5

  Crazy Sexy Love Notes

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Kris Carr
  Bao gồm: 52 Lá bài
  ISBN: 9781401948283

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Creativity Oracle

  Creativity Oracle 22
  -8%
  Creativity Oracle 23
  5.00 out of 5

  Creativity Oracle

  • Tên bộ bài: Creativity Oracle
  • Nhà sản xuất: Red Feather 
  • Tác giả: Amy Zerner, Monte Faber
  • Bao gồm: 80 Lá bài + Sách hướng dẫn lớn
  • ISBN: 9780764358999
   1,200,000  1,100,000
 • You've just added this product to the cart:

  De La Nuit Oracle

  De La Nuit Oracle 24
  -7%
  De La Nuit Oracle 25
  5.00 out of 5

  De La Nuit Oracle

  • Tên bộ bài: De La Nuit Oracle
  • Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  • Tác giả: Carole-Anne Eschenazi, Alexandra Bach,
  • Bao gồm: 30 lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9780738770772
   700,000  649,000
 • You've just added this product to the cart:

  Divine Abundance Oracle Cards

  Divine Abundance Oracle Cards 26
  Divine Abundance Oracle Cards 27
  5.00 out of 5

  Divine Abundance Oracle Cards

  • Tên bộ bài: Divine Abundance Oracle Cards
  • Nhà sản xuất: Hay House
  • Tác giả: Tosha SilverFena Gonzalez
  • Bao gồm: 52 lá bài
  • ISBN: 9781401960179
   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Divine Intuition Oracle

  Divine Intuition Oracle 28
  Divine Intuition Oracle 29
  0 out of 5

  Divine Intuition Oracle

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: BelindaGrace, Ashley Munson
  Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925924701

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Dream Reading Cards

  Dream Reading Cards 30
  Dream Reading Cards 31
  4.67 out of 5

  Dream Reading Cards

  • Tên bộ bài: Dream Reading Cards
  • Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  • Tác giả: Rose Inserra
  • Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781925924602
   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Elemental Oracle

  Elemental Oracle 32
  Elemental Oracle 33
  5.00 out of 5

  Elemental Oracle

  • Tên bộ bài: Elemental Oracle
  • Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  • Tác giả: Stacey Demarco, Kinga Britschgi
  • Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781925924688
   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Elle Qui Oracle

  Elle Qui Oracle 34
  Elle Qui Oracle 35
  5.00 out of 5

  Elle Qui Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arwen Lynch, Melanie Delon (họa sỹ)
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:  9781572819733

   

   650,000
Call Now Button