Những Bộ Bài Nên Sử Dụng

Tổng hợp những bộ bài Oracle bạn nên sử dụng theo kinh nghiệm của các Reader lâu năm truyền lại. Chúng có thể giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình khai mở tâm linh.

 • You've just added this product to the cart:

  Super Attractor Cards

  Super Attractor Cards 1
  Super Attractor Cards 2
  5.00 out of 5

  Super Attractor Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Gabrielle Bernstein,‎ Micaela Ezra
  Bao gồm: 52 lá bài
  ISBN: 9781401957827

   750,000
 • 0 out of 5

  Animal Kin Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sarah Wilder
  Bao gồm: 65 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401950958

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Notes from the Universe on Love and Connection Cards

  Notes from the Universe on Love and Connection Cards 4
  Notes from the Universe on Love and Connection Cards 5
  5.00 out of 5

  Notes from the Universe on Love and Connection Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Mike Dooley
  Bao gồm: 60 Lá bài
  ISBN: 9781401954703

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Spirit Animal Oracle

  Spirit Animal Oracle 6
  Spirit Animal Oracle 7
  0 out of 5

  Spirit Animal Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 68 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401952792

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Moonology Oracle

  Moonology Oracle 8
  Moonology Oracle 9
  0 out of 5

  Moonology Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Yasmin BolandNyx Rowan
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781781809969

   750,000
 • 0 out of 5

  Magical Mermaids and Dolphins Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781561709793

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Black Moon Astrology Cards

  Black Moon Astrology Cards 11
  Black Moon Astrology Cards 12
  5.00 out of 5

  Black Moon Astrology Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Susan Sheppard
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738757599

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sacred Traveler Oracle

  Sacred Traveler Oracle 13
  Sacred Traveler Oracle 14
  5.00 out of 5

  Sacred Traveler Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Denise Linn
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401951580

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Universe Has Your Back

  Universe Has Your Back 15
  Universe Has Your Back 16
  5.00 out of 5

  Universe Has Your Back

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Gabrielle Bernstein,‎ Micaela Ezra
  Bao gồm: 52 lá bài
  ISBN: 9781781809334

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Inspirations for Survivors

  Inspirations for Survivors 17
  Inspirations for Survivors 18
  5.00 out of 5

  Inspirations for Survivors

  Nhà sản xuất: Schiffer Publishing
  Tác giả: Aunia Kahn, Russell J. Moon
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764341243

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Shamanic Healing Oracle Cards

  Shamanic Healing Oracle Cards 19
  Shamanic Healing Oracle Cards 20
  5.00 out of 5

  Shamanic Healing Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Schiffer Publishing
  Tác giả: Michelle A. Motuzas
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764350368

   750,000
 • 5.00 out of 5

  Answer is Simple Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sonia Choquette
  Bao gồm: 62 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401917333

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Archetype Cards

  Archetype Cards 22
  Archetype Cards 23
  5.00 out of 5

  Archetype Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Caroline Myss
  Bao gồm: 80 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401901844

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Botanical Inspirations Deck

  Botanical Inspirations Deck 24
  Botanical Inspirations Deck 25
  0 out of 5

  Botanical Inspirations Deck

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Lynn Araujo, Pierre-Joseph Redouté
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572818552

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Psychic Tarot for the Heart Oracle Deck

  Psychic Tarot for the Heart Oracle Deck 26
  Psychic Tarot for the Heart Oracle Deck 27
  5.00 out of 5

  Psychic Tarot for the Heart Oracle Deck

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: John Holland
  Bao gồm: 65 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401940256

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know

  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know 28
  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know 29
  5.00 out of 5

  Wisdom of the Oracle Divination Cards: Ask and Know

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401946425

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Psychic Tarot Oracle Deck

  Psychic Tarot Oracle Deck 30
  Psychic Tarot Oracle Deck 31
  5.00 out of 5

  Psychic Tarot Oracle Deck

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: John Holland
  Bao gồm: 65 lá bài + Sách hướng dẫn

  ISBN: 9781401918668

   800,000
 • 0 out of 5

  Trust Your Vibes Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sonia Choquette
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401903220

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Wisdom Of The Hidden Realms

  Wisdom Of The Hidden Realms 33
  Wisdom Of The Hidden Realms 34
  5.00 out of 5

  Wisdom Of The Hidden Realms

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401923426

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Wisdom Of Avalon Oracle Cards

  Wisdom Of Avalon Oracle Cards 35
  Wisdom Of Avalon Oracle Cards 36
  5.00 out of 5

  Wisdom Of Avalon Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401910426

   750,000