Beginner

Bài Tarot Dành Cho Người Mới, Tarot Beginner, Tarot Newbie

Người mới bắt đầu nên dùng bộ bài tarot nào? Câu hỏi này sẽ được Mystichouse trả lời cụ thể với các sản phẩm bộ bài tarot dưới đây. Tập hợp những bộ bài tarot dành cho người mới, Tarot Beginner, Tarot Newbie. Những bộ bài Tarot tối ưu dành cho người mới thường theo chuẩn Rider Waite Smith. Hình ảnh lá bài dễ cảm nhận, dễ đọc được ý nghĩa, dễ sử dụng kết hợp trong trải bài.

 • You've just added this product to the cart:

  Apprentice Tarot

  Apprentice Tarot 1
  Apprentice Tarot 2
  5.00 out of 5

  Apprentice Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Jody Boginski Barbessi
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710683

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Everyday Tarot

  Everyday Tarot 3
  Everyday Tarot 4
  5.00 out of 5

  Everyday Tarot

  Nhà sản xuất: Running Press
  Tác giả: Brigit Esselmont, Eleanor Grosch
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780762492794

   550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Gilded Tarot Royale

  Gilded Tarot Royale 5
  Gilded Tarot Royale 6
  5.00 out of 5

  Gilded Tarot Royale

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Ciro Marchetti, Barbara Moore
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn nhỏ
  ISBN: 9780738765235

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Gilded Tarot Royale - Bookset Edition

  Gilded Tarot Royale - Bookset Edition 7
  Gilded Tarot Royale - Bookset Edition 8
  5.00 out of 5

  Gilded Tarot Royale – Bookset Edition

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Barbara Moore, Ciro Marchetti
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn lớn
  ISBN: 9780738765181

   850,000
 • 5.00 out of 5

  Good Karma Tarot

  Nhà sản xuất: Orange Hippo
  Tác giả: Kerry Ward, Amy Blackwell
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781787395886

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Heaven and Earth Tarot Kit

  Heaven and Earth Tarot Kit 10
  Heaven and Earth Tarot Kit 11
  5.00 out of 5

  Heaven and Earth Tarot Kit

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Jack Sephiroth, Jaymi Elford
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738767314

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Plastic Rider Waite Tarot

  Plastic Rider Waite Tarot 12
  Plastic Rider Waite Tarot 13
  5.00 out of 5

  Plastic Rider Waite Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710171

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Reflective Tarot

  Reflective Tarot 14
  Reflective Tarot 15
  0 out of 5

  Reflective Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710195

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Rider Waite Playing Card Deck

  Rider Waite Playing Card Deck 16
  Rider Waite Playing Card Deck 17
  0 out of 5

  Rider Waite Playing Card Deck

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710188

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  RWS Tarot

  RWS Tarot 18
  RWS Tarot 19
  5.00 out of 5

  RWS Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710263

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Seventh Sphere Rider Waite Smith Tarot

  Seventh Sphere Rider Waite Smith Tarot 20
  Seventh Sphere Rider Waite Smith Tarot 21
  5.00 out of 5

  Seventh Sphere Rider Waite Smith Tarot

  Nhà sản xuất: Labyrinthos Academy
  Tác giả: Tina Gong
  Bao gồm: 78 lá bài + Tờ giấy hướng dẫn
  ISBN:

   1,400,000
 • 5.00 out of 5

  Smith Waite Deluxe Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith, Sasha Graham
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710010

   1,500,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Black and Gold Edition

  Tarot Black and Gold Edition 23
  Tarot Black and Gold Edition 24
  5.00 out of 5

  Tarot Black and Gold Edition

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Edward Waite, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738763439

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Gold and Black Edition

  Tarot Gold and Black Edition 25
  Tarot Gold and Black Edition 26
  5.00 out of 5

  Tarot Gold and Black Edition

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Edward Waite, Pamela Colman Smith, Mary K. Greer
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738767376

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Original 1909

  Tarot Original 1909 27
  Tarot Original 1909 28
  5.00 out of 5

  Tarot Original 1909

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith, Sasha Graham
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738769578

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Original 1909 - Bookset Edition

  Tarot Original 1909 - Bookset Edition 29
  Tarot Original 1909 - Bookset Edition 30
  0 out of 5

  Tarot Original 1909 – Bookset Edition

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith, Sasha Graham
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738770741

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Vintage

  Tarot Vintage 31
  Tarot Vintage 32
  5.00 out of 5

  Tarot Vintage

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith, Sasha Graham
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738769622

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  True Heart Intuitive Tarot

  True Heart Intuitive Tarot 33
  True Heart Intuitive Tarot 34
  5.00 out of 5

  True Heart Intuitive Tarot

  Nhà sản xuất: Houghton Mifflin Harcourt
  Tác giả: Rachel True
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781328566263

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Universal Waite Tarot – Tin Edition

  Universal Waite Tarot – Tin Edition 35
  Universal Waite Tarot – Tin Edition 36
  0 out of 5

  Universal Waite Tarot – Tin Edition

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Mary Hanson-Roberts, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn + hộp thiếc
  ISBN: 9781572819672

   550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Radiant Wise Spirit Tarot

  Radiant Wise Spirit Tarot 37
  Radiant Wise Spirit Tarot 38
  5.00 out of 5

  Radiant Wise Spirit Tarot

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Edward Waite, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738762364

   750,000