Beginner

Bài Tarot Dành Cho Người Mới, Tarot Beginner, Tarot Newbie

Người mới bắt đầu nên dùng bộ bài tarot nào? Câu hỏi này sẽ được Mystichouse trả lời cụ thể với các sản phẩm bộ bài tarot dưới đây. Tập hợp những bộ bài tarot dành cho người mới, Tarot Beginner, Tarot Newbie. Những bộ bài Tarot tối ưu dành cho người mới thường theo chuẩn Rider Waite Smith. Hình ảnh lá bài dễ cảm nhận, dễ đọc được ý nghĩa, dễ sử dụng kết hợp trong trải bài.

 • You've just added this product to the cart:

  Apprentice Tarot

  Apprentice Tarot 1
  Apprentice Tarot 2
  5.00 out of 5

  Apprentice Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Jody Boginski Barbessi
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710683

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Combo Học Tarot Cơ Bản

  Combo Học Tarot Cơ Bản 3
  -11%
  Combo Học Tarot Cơ Bản 4
  0 out of 5

  Combo Học Tarot Cơ Bản

  Nhà sản xuất: Mystic House Book Series
  Phát hành: Nhà xuất bản Hồng Đức (2021)
  Tác giả: Joan Bunning, Deborah Hancock, Mystic Group dịch
  Số trang: 784 trang, bìa mềm
  ISBN: 9786043185706

   845,000  749,000
 • You've just added this product to the cart:

  Everyday Tarot

  Everyday Tarot 5
  Everyday Tarot 6
  5.00 out of 5

  Everyday Tarot

  Nhà sản xuất: Running Press
  Tác giả: Brigit Esselmont, Eleanor Grosch
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780762492794

   550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Gilded Tarot Royale

  Gilded Tarot Royale 7
  Gilded Tarot Royale 8
  5.00 out of 5

  Gilded Tarot Royale

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Ciro Marchetti, Barbara Moore
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn nhỏ
  ISBN: 9780738765235

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Gilded Tarot Royale - Bookset Edition

  Gilded Tarot Royale - Bookset Edition 9
  Gilded Tarot Royale - Bookset Edition 10
  5.00 out of 5

  Gilded Tarot Royale – Bookset Edition

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Barbara Moore, Ciro Marchetti
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn lớn
  ISBN: 9780738765181

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Good Karma Tarot

  Good Karma Tarot 11
  Good Karma Tarot 12
  5.00 out of 5

  Good Karma Tarot

  Nhà sản xuất: Orange Hippo
  Tác giả: Kerry Ward, Amy Blackwell
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781787395886

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Heaven and Earth Tarot Kit

  Heaven and Earth Tarot Kit 13
  Heaven and Earth Tarot Kit 14
  5.00 out of 5

  Heaven and Earth Tarot Kit

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Jack Sephiroth, Jaymi Elford
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738767314

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Plastic Rider Waite Tarot

  Plastic Rider Waite Tarot 15
  Plastic Rider Waite Tarot 16
  5.00 out of 5

  Plastic Rider Waite Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710171

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Reflective Tarot

  Reflective Tarot 17
  Reflective Tarot 18
  5.00 out of 5

  Reflective Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710195

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Rider Waite Playing Card Deck

  Rider Waite Playing Card Deck 19
  Rider Waite Playing Card Deck 20
  5.00 out of 5

  Rider Waite Playing Card Deck

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710188

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  RWS Tarot

  RWS Tarot 21
  RWS Tarot 22
  5.00 out of 5

  RWS Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710263

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Seventh Sphere Rider Waite Smith Tarot

  Seventh Sphere Rider Waite Smith Tarot 23
  Seventh Sphere Rider Waite Smith Tarot 24
  5.00 out of 5

  Seventh Sphere Rider Waite Smith Tarot

  Nhà sản xuất: Labyrinthos Academy
  Tác giả: Tina Gong
  Bao gồm: 78 lá bài + Tờ giấy hướng dẫn
  ISBN:

   1,400,000
 • You've just added this product to the cart:

  Simplicity Tarot

  Simplicity Tarot 25
  Simplicity Tarot 26
  5.00 out of 5

  Simplicity Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Emilie Muñiz
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710669

   650,000
 • 5.00 out of 5

  Smith Waite Deluxe Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith, Sasha Graham
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710010

   1,500,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Black and Gold Edition

  Tarot Black and Gold Edition 28
  Tarot Black and Gold Edition 29
  5.00 out of 5

  Tarot Black and Gold Edition

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Edward Waite, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738763439

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Gold and Black Edition

  Tarot Gold and Black Edition 30
  Tarot Gold and Black Edition 31
  5.00 out of 5

  Tarot Gold and Black Edition

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Edward Waite, Pamela Colman Smith, Mary K. Greer
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738767376

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Original 1909

  Tarot Original 1909 32
  Tarot Original 1909 33
  5.00 out of 5

  Tarot Original 1909

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith, Sasha Graham
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738769578

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Original 1909 - Bookset Edition

  Tarot Original 1909 - Bookset Edition 34
  Tarot Original 1909 - Bookset Edition 35
  5.00 out of 5

  Tarot Original 1909 – Bookset Edition

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith, Sasha Graham
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738770741

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Vintage

  Tarot Vintage 36
  Tarot Vintage 37
  5.00 out of 5

  Tarot Vintage

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith, Sasha Graham
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738769622

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  True Heart Intuitive Tarot

  True Heart Intuitive Tarot 38
  True Heart Intuitive Tarot 39
  5.00 out of 5

  True Heart Intuitive Tarot

  Nhà sản xuất: Houghton Mifflin Harcourt
  Tác giả: Rachel True
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781328566263

   800,000