Beginner

Bài Tarot Dành Cho Người Mới, Tarot Beginner, Tarot Newbie

Người mới bắt đầu nên dùng bộ bài tarot nào? Câu hỏi này sẽ được Mystichouse trả lời cụ thể với các sản phẩm bộ bài tarot dưới đây. Tập hợp những bộ bài tarot dành cho người mới, Tarot Beginner, Tarot Newbie. Những bộ bài Tarot tối ưu dành cho người mới thường theo chuẩn Rider Waite Smith. Hình ảnh lá bài dễ cảm nhận, dễ đọc được ý nghĩa, dễ sử dụng kết hợp trong trải bài.

  • You've just added this product to the cart:

    Everyday Tarot

    Everyday Tarot 1
    Everyday Tarot 2
    5.00 out of 5

    Everyday Tarot

    Nhà sản xuất: Running Press
    Tác giả: Brigit Esselmont, Eleanor Grosch
    Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
    ISBN: 9780762492794

     550,000
  • You've just added this product to the cart:

    Gilded Tarot Royale

    Gilded Tarot Royale 3
    Gilded Tarot Royale 4
    5.00 out of 5

    Gilded Tarot Royale

    Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
    Tác giả: Ciro Marchetti, Barbara Moore
    Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn nhỏ
    ISBN: 9780738765235

     700,000
  • You've just added this product to the cart:

    Gilded Tarot Royale - Bookset Edition

    Gilded Tarot Royale - Bookset Edition 5
    Gilded Tarot Royale - Bookset Edition 6
    5.00 out of 5

    Gilded Tarot Royale – Bookset Edition

    Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
    Tác giả: Barbara Moore, Ciro Marchetti
    Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn lớn
    ISBN: 9780738765181

     850,000
  • 0 out of 5

    Good Karma Tarot

    Nhà sản xuất: Orange Hippo
    Tác giả: Kerry Ward, Amy Blackwell
    Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
    ISBN: 9781787395886

     850,000
  • You've just added this product to the cart:

    Heaven and Earth Tarot Kit

    Heaven and Earth Tarot Kit 8
    Heaven and Earth Tarot Kit 9
    5.00 out of 5

    Heaven and Earth Tarot Kit

    Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
    Tác giả: Jack Sephiroth, Jaymi Elford
    Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
    ISBN: 9780738767314

     900,000
  • You've just added this product to the cart:

    Plastic Rider Waite Tarot

    Plastic Rider Waite Tarot 10
    Plastic Rider Waite Tarot 11
    5.00 out of 5

    Plastic Rider Waite Tarot

    Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
    Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith
    Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
    ISBN: 9781646710171

     750,000
  • You've just added this product to the cart:

    Reflective Tarot

    Reflective Tarot 12
    Reflective Tarot 13
    0 out of 5

    Reflective Tarot

    Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
    Tác giả: Pamela Colman Smith
    Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
    ISBN: 9781646710195

     650,000
  • You've just added this product to the cart:

    Rider Waite Playing Card Deck

    Rider Waite Playing Card Deck 14
    Rider Waite Playing Card Deck 15
    0 out of 5

    Rider Waite Playing Card Deck

    Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
    Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith
    Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
    ISBN: 9781646710188

     650,000
  • You've just added this product to the cart:

    RWS Tarot

    RWS Tarot 16
    RWS Tarot 17
    5.00 out of 5

    RWS Tarot

    Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
    Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith
    Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
    ISBN: 9781646710263

     650,000
  • You've just added this product to the cart:

    Seventh Sphere Rider Waite Smith Tarot

    Seventh Sphere Rider Waite Smith Tarot 18
    Seventh Sphere Rider Waite Smith Tarot 19
    5.00 out of 5

    Seventh Sphere Rider Waite Smith Tarot

    Nhà sản xuất: Labyrinthos Academy
    Tác giả: Tina Gong
    Bao gồm: 78 lá bài + Tờ giấy hướng dẫn
    ISBN:

     1,400,000
  • 5.00 out of 5

    Smith Waite Deluxe Tarot

    Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
    Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith, Sasha Graham
    Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
    ISBN: 9781646710010

     1,500,000
  • You've just added this product to the cart:

    Tarot Black and Gold Edition

    Tarot Black and Gold Edition 21
    Tarot Black and Gold Edition 22
    5.00 out of 5

    Tarot Black and Gold Edition

    Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
    Tác giả: Edward Waite, Pamela Colman Smith
    Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
    ISBN: 9780738763439

     900,000
  • You've just added this product to the cart:

    Tarot Gold and Black Edition

    Tarot Gold and Black Edition 23
    Tarot Gold and Black Edition 24
    5.00 out of 5

    Tarot Gold and Black Edition

    Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
    Tác giả: Edward Waite, Pamela Colman Smith, Mary K. Greer
    Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
    ISBN: 9780738767376

     900,000
  • You've just added this product to the cart:

    Tarot Original 1909

    Tarot Original 1909 25
    Tarot Original 1909 26
    0 out of 5

    Tarot Original 1909

    Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
    Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith, Sasha Graham
    Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
    ISBN: 9780738769578

     700,000
  • You've just added this product to the cart:

    True Heart Intuitive Tarot

    True Heart Intuitive Tarot 27
    True Heart Intuitive Tarot 28
    5.00 out of 5

    True Heart Intuitive Tarot

    Nhà sản xuất: Houghton Mifflin Harcourt
    Tác giả: Rachel True
    Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
    ISBN: 9781328566263

     800,000
  • You've just added this product to the cart:

    Radiant Wise Spirit Tarot

    Radiant Wise Spirit Tarot 29
    Radiant Wise Spirit Tarot 30
    5.00 out of 5

    Radiant Wise Spirit Tarot

    Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
    Tác giả: Edward Waite, Pamela Colman Smith
    Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
    ISBN: 9780738762364

     750,000
  • You've just added this product to the cart:

    Practical Tarot Wisdom

    Practical Tarot Wisdom 31
    Practical Tarot Wisdom 32
    5.00 out of 5

    Practical Tarot Wisdom

    Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
    Tác giả: Virginijus Poshkus, Arwen Lynch, Pamela Colman Smith
    Bao gồm: 78 Lá bài
    ISBN: 9781572819436

     650,000
  • You've just added this product to the cart:

    Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot

    Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot 33
    Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot 34
    0 out of 5

    Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot

    Phát hành: Mystic House Book Series
    Tác giả: Mary K. Greer (Tác giả), Trần Ngô Lan Vy (Biên tập), Thiên Vũ (Dịch giả)
    Bao gồm: 352 Trang
    Loại: Bìa mềm
    ISBN: 9786048948184

     249,000
  • You've just added this product to the cart:

    Arcanum Tarot

    Arcanum Tarot 35
    Arcanum Tarot 36
    5.00 out of 5

    Arcanum Tarot

    Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
    Tác giả: Renata Lechner
    Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
    ISBN: 9780738758756

     750,000
  • You've just added this product to the cart:

    Smith Waite Tarot - Borderless Edition

    Smith Waite Tarot - Borderless Edition 37
    Smith Waite Tarot - Borderless Edition 38
    5.00 out of 5

    Smith Waite Tarot – Borderless Edition

    Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
    Tác giả: Stuart Kaplan, Pamela Colman Smith
    Bao gồm: 84 Lá bài + Sách hướng dẫn
    ISBN: 9781572818835

     650,000