Beginner

Bài Tarot Dành Cho Người Mới, Tarot Beginner, Tarot Newbie

Người mới bắt đầu nên dùng bộ bài tarot nào? Câu hỏi này sẽ được Mystichouse trả lời cụ thể với các sản phẩm bộ bài tarot dưới đây. Tập hợp những bộ bài tarot dành cho người mới, Tarot Beginner, Tarot Newbie. Những bộ bài Tarot tối ưu dành cho người mới thường theo chuẩn Rider Waite Smith. Hình ảnh lá bài dễ cảm nhận, dễ đọc được ý nghĩa, dễ sử dụng kết hợp trong trải bài.

 • You've just added this product to the cart:

  Everyday Tarot

  Everyday Tarot 1
  Everyday Tarot 2
  5.00 out of 5

  Everyday Tarot

  Nhà sản xuất: Running Press
  Tác giả: Brigit Esselmont, Eleanor Grosch
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780762492794

   550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Gilded Tarot Royale

  Gilded Tarot Royale 3
  Gilded Tarot Royale 4
  5.00 out of 5

  Gilded Tarot Royale

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Ciro Marchetti, Barbara Moore
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn nhỏ
  ISBN: 9780738765235

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Gilded Tarot Royale - Bookset Edition

  Gilded Tarot Royale - Bookset Edition 5
  Gilded Tarot Royale - Bookset Edition 6
  5.00 out of 5

  Gilded Tarot Royale – Bookset Edition

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Barbara Moore, Ciro Marchetti
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn lớn
  ISBN: 9780738765181

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Heaven and Earth Tarot Kit

  Heaven and Earth Tarot Kit 7
  Heaven and Earth Tarot Kit 8
  5.00 out of 5

  Heaven and Earth Tarot Kit

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Jack Sephiroth, Jaymi Elford
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738767314

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Plastic Rider Waite Tarot

  Plastic Rider Waite Tarot 9
  Plastic Rider Waite Tarot 10
  5.00 out of 5

  Plastic Rider Waite Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710171

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  RWS Tarot

  RWS Tarot 11
  RWS Tarot 12
  5.00 out of 5

  RWS Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710263

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Smith Waite Deluxe Tarot

  Smith Waite Deluxe Tarot 13
  Smith Waite Deluxe Tarot 14
  0 out of 5

  Smith Waite Deluxe Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith, Sasha Graham
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710010

   1,500,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Black & Gold Edition

  Tarot Black & Gold Edition 15
  Tarot Black & Gold Edition 16
  5.00 out of 5

  Tarot Black & Gold Edition

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Edward Waite, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738763439

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Gold and Black Edition

  Tarot Gold and Black Edition 17
  Tarot Gold and Black Edition 18
  5.00 out of 5

  Tarot Gold and Black Edition

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Edward Waite, Pamela Colman Smith, Mary K. Greer
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738767376

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  True Heart Intuitive Tarot

  True Heart Intuitive Tarot 19
  True Heart Intuitive Tarot 20
  5.00 out of 5

  True Heart Intuitive Tarot

  Nhà sản xuất: Houghton Mifflin Harcourt
  Tác giả: Rachel True
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781328566263

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Radiant Wise Spirit Tarot

  Radiant Wise Spirit Tarot 21
  Radiant Wise Spirit Tarot 22
  5.00 out of 5

  Radiant Wise Spirit Tarot

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Edward Waite, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738762364

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Practical Tarot Wisdom

  Practical Tarot Wisdom 23
  Practical Tarot Wisdom 24
  5.00 out of 5

  Practical Tarot Wisdom

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Virginijus Poshkus, Arwen Lynch, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài
  ISBN: 9781572819436

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot

  Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot 25
  Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot 26
  0 out of 5

  Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot

  Phát hành: Mystic House Book Series
  Tác giả: Mary K. Greer (Tác giả), Trần Ngô Lan Vy (Biên tập), Thiên Vũ (Dịch giả)
  Bao gồm: 352 Trang
  Loại: Bìa mềm
  ISBN: 9786048948184

   249,000
 • You've just added this product to the cart:

  Arcanum Tarot

  Arcanum Tarot 27
  Arcanum Tarot 28
  0 out of 5

  Arcanum Tarot

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Renata Lechner
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738758756

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Smith Waite Tarot - Borderless Edition

  Smith Waite Tarot - Borderless Edition 29
  Smith Waite Tarot - Borderless Edition 30
  5.00 out of 5

  Smith Waite Tarot – Borderless Edition

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Stuart Kaplan, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 84 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572818835

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Traditional Tarot

  Traditional Tarot 31
  Traditional Tarot 32
  5.00 out of 5

  Traditional Tarot

  Nhà sản xuất: Nichiyu Production
  Tác giả: Yamamoto Naoki
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:

   1,800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mystical Manga Tarot

  Mystical Manga Tarot 33
  Mystical Manga Tarot 34
  4.89 out of 5

  Mystical Manga Tarot

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Barbara Moore, Rann
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn lớn
  ISBN: 9780738753539

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mystical Tarot

  Mystical Tarot 35
  Mystical Tarot 36
  5.00 out of 5

  Mystical Tarot

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Luigi Costa
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738753782

   700,000
 • 0 out of 5

  Van Gogh Tarot

  Nhà sản xuất: Esot-Eric’s Games
  Tác giả: Esot-Eric’s Games
  Bao gồm: 78 Lá bài

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Made Easy

  Tarot Made Easy 38
  Tarot Made Easy 39
  5.00 out of 5

  Tarot Made Easy

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Barbara Moore, Eugene Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn Your Tarot Your Way
  ISBN: 9780738748207

   850,000