Tinh Thể, Năng Lượng và Luân Xa

Tổng hợp những bộ bài mang chủ đề về tinh thể hoặc giúp chuyển hóa các dòng năng lượng bên trong chúng ta. Tinh thể có liên hệ mật thiết đến các luân xa trong cơ thể chúng ta, giúp ta chữa lành mọi tổn thương về tinh thần.

 • You've just added this product to the cart:

  Beyond Lemuria Oracle Cards

  Beyond Lemuria Oracle Cards 1
  Beyond Lemuria Oracle Cards 2
  5.00 out of 5

  Beyond Lemuria Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Jasmine Becket-Griffith, Amber Logan, Kachina Mickeletto
  Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710119

   700,000
 • 0 out of 5

  Crystal Angels Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue, Marius Michael-George
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:  9788415292715

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Spirits Oracle

  Crystal Spirits Oracle 4
  Crystal Spirits Oracle 5
  0 out of 5

  Crystal Spirits Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 58 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401952808

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Daily Crystal Inspiration Oracle

  Daily Crystal Inspiration Oracle 6
  Daily Crystal Inspiration Oracle 7
  5.00 out of 5

  Daily Crystal Inspiration Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Heather Askinosie
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401958299

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Divine Energy Oracle

  Divine Energy Oracle 8
  Divine Energy Oracle 9
  5.00 out of 5

  Divine Energy Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sandra Anne Taylor
  Bao gồm: 63 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401954574

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Healing Mantra Deck

  Healing Mantra Deck 10
  Healing Mantra Deck 11
  5.00 out of 5

  Healing Mantra Deck

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Matt Kahn, Jo Klima
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401957674

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Inner Star Oracle

  Inner Star Oracle 12
  Inner Star Oracle 13
  0 out of 5

  Inner Star Oracle

  Nhà sản xuất: The Darling Tree
  Tác giả: Jo Klima
  Bao gồm: 55 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 

   1,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Land Sky Oracle

  Land Sky Oracle 14
  Land Sky Oracle 15
  5.00 out of 5

  Land Sky Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Theresa Hutch
  Bao gồm: 49 Lá bài + Sách hướng dẫn

  ISBN: 9781572819979

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mudras for Awakening the Five Elements

  Mudras for Awakening the Five Elements 16
  Mudras for Awakening the Five Elements 17
  0 out of 5

  Mudras for Awakening the Five Elements

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Alison DeNicola, Sabina Espinet
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572818767

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Native Heart Healing Oracle

  Native Heart Healing Oracle 18
  Native Heart Healing Oracle 19
  0 out of 5

  Native Heart Healing Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Melanie WareJane Marin
  Bao gồm: 42 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738757513

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Oracle of the 7 Energies

  Oracle of the 7 Energies 20
  Oracle of the 7 Energies 21
  0 out of 5

  Oracle of the 7 Energies

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 49 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401956974

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Precious Gems Oracle

  Precious Gems Oracle 22
  Precious Gems Oracle 23
  0 out of 5

  Precious Gems Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Alana Fairchild, Jane Marin
  Bao gồm: 40 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738762166

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Quantum Oracle

  Quantum Oracle 24
  Quantum Oracle 25
  5.00 out of 5

  Quantum Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Sandra Anne Taylor
  Bao gồm: 53 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401954437

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Reiki Oracle Deck

  Reiki Oracle Deck 26
  Reiki Oracle Deck 27
  0 out of 5

  Reiki Oracle Deck

  Nhà sản xuất: U.S. Games System
  Tác giả: Claudette Knox, Gena Wilson, Maureen Wolford
  Bao gồm: 33 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572819771

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sacred Geometry Activations Oracle

  Sacred Geometry Activations Oracle 28
  Sacred Geometry Activations Oracle 29
  5.00 out of 5

  Sacred Geometry Activations Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Regina (LON) Van Griethuysen
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781582706351

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sacred Geometry of Relationships Oracle

  Sacred Geometry of Relationships Oracle 30
  Sacred Geometry of Relationships Oracle 31
  5.00 out of 5

  Sacred Geometry of Relationships Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Regina (LON) Van Griethuysen
  Bao gồm: 45 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 99781582707020

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sacred Mysteries The Chakra Oracle

  Sacred Mysteries The Chakra Oracle 32
  Sacred Mysteries The Chakra Oracle 33
  5.00 out of 5

  Sacred Mysteries The Chakra Oracle

  Nhà sản xuất: Red Feather
  Tác giả: Kooch N. DanielsVictor DanielsPieter Weltevrede
  Bao gồm: 49 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764357114

   1,200,000
 • You've just added this product to the cart:

  Star Temple Oracle

  Star Temple Oracle 34
  Star Temple Oracle 35
  5.00 out of 5

  Star Temple Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Suzy Cherub, Laila Savolainen
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738767062

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tantric Dakini Oracle

  Tantric Dakini Oracle 36
  Tantric Dakini Oracle 37
  0 out of 5

  Tantric Dakini Oracle

  Nhà sản xuất: Destiny Books
  Tác giả: Nik DouglasPenny Slinger
  Bao gồm: 65 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:  9780892811373

   1,200,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Intentions Oracle

  Crystal Intentions Oracle 38
  Crystal Intentions Oracle 39
  0 out of 5

  Crystal Intentions Oracle

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Margaret Ann Lembo
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:

   700,000