Tinh Thể, Năng Lượng và Luân Xa

Tổng hợp những bộ bài mang chủ đề về tinh thể hoặc giúp chuyển hóa các dòng năng lượng bên trong chúng ta. Tinh thể có liên hệ mật thiết đến các luân xa trong cơ thể chúng ta, giúp ta chữa lành mọi tổn thương về tinh thần.

 • You've just added this product to the cart:

  Beyond Lemuria Oracle Cards

  Beyond Lemuria Oracle Cards 1
  -7%
  Beyond Lemuria Oracle Cards 2
  5.00 out of 5

  Beyond Lemuria Oracle Cards

  • Tên bộ bài: Beyond Lemuria Oracle Cards
  • Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  • Tác giả: Jasmine Becket-Griffith, Amber Logan, Kachina Mickeletto
  • Bao gồm: 52 lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781646710119
   750,000  699,000
 • You've just added this product to the cart:

  Chakra Cards for Belief Change

  Chakra Cards for Belief Change 3
  -7%
  Chakra Cards for Belief Change 4
  5.00 out of 5

  Chakra Cards for Belief Change

  • Tên bộ bài: Chakra Cards for Belief Change
  • Nhà sản xuất: Findhorn Press
  • Tác giả: Nikki Gresham-Record 
  • Bao gồm: 56 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781644110409
   700,000  649,000
 • You've just added this product to the cart:

  Chakra Insight Oracle

  Chakra Insight Oracle 5
  -7%
  Chakra Insight Oracle 6
  5.00 out of 5

  Chakra Insight Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: JCaryn Sangster, Amy Edwards
  Bao gồm: 49 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780987165169

   750,000  699,000
 • You've just added this product to the cart:

  Chakra Meditation Oracle

  Chakra Meditation Oracle 7
  -29%
  Chakra Meditation Oracle 8
  0 out of 5

  Chakra Meditation Oracle

  • Tên sản phẩm: Chakra Meditation Oracle
  • Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  • Tác giả: Alberto ZanellatoChiara Shkurtaj Hebes
  • Bao gồm: 7 Viên đá theo luân xa + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9780738766447
   700,000  499,000
 • You've just added this product to the cart:

  Chakra Wisdom Oracle Cards

  Chakra Wisdom Oracle Cards 9
  -6%
  Chakra Wisdom Oracle Cards 10
  5.00 out of 5

  Chakra Wisdom Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Watkins Publishing
  Tác giả: Tori Hartman
  Bao gồm: 49 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781780287515

   850,000  799,000
 • You've just added this product to the cart:

  Circles of Healing Cards

  Circles of Healing Cards 11
  -7%
  Circles of Healing Cards 12
  0 out of 5

  Circles of Healing Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Alana Fairchild, Beth Wilson
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710621

   

   750,000  699,000
 • 5.00 out of 5

  Connected & Free – The Alchemist’s Oracle

  Nhà sản xuất: Inner Hue
  Tác giả: Inner Hue
  Bao gồm: 50 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 

   1,400,000
 • You've just added this product to the cart:

  Conscious Spirit Oracle

  Conscious Spirit Oracle 14
  Conscious Spirit Oracle 15
  5.00 out of 5

  Conscious Spirit Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Kim Dreyer
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572817241

   650,000
 • 5.00 out of 5

  Crystal Angels Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue, Marius Michael-George
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:  9788415292715

 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Blessing Cards

  Crystal Blessing Cards 17
  -7%
  Crystal Blessing Cards 18
  0 out of 5

  Crystal Blessing Cards

  • Tên bộ bài: Crystal Blessing Cards
  • Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  • Tác giả: Valencia Chan
  • Bao gồm: 70 Lá bài
  • ISBN: 9781646711673
   700,000  649,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Grid Oracle - Deluxe Edition

  Crystal Grid Oracle - Deluxe Edition 19
  -6%
  Crystal Grid Oracle - Deluxe Edition 20
  0 out of 5

  Crystal Grid Oracle – Deluxe Edition

  • Tên bộ bài: Crystal Grid Oracle – Deluxe Edition
  • Nhà sản xuất: Rockpool Publishing 
  • Tác giả: Nicola McIntosh
  • Bao gồm: 72 lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781922785145
   850,000  799,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Intentions Oracle

  Crystal Intentions Oracle 21
  -7%
  Crystal Intentions Oracle 22
  5.00 out of 5

  Crystal Intentions Oracle

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Margaret Ann Lembo
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738748979

   700,000  649,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Mandala Activation Cards - Pocket Edition

  Crystal Mandala Activation Cards - Pocket Edition 23
  Crystal Mandala Activation Cards - Pocket Edition 24
  5.00 out of 5

  Crystal Mandala Activation Cards – Pocket Edition

  • Tên bộ bài: Crystal Mandala Activation Cards – Pocket Edition
  • Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  • Tác giả: Alana Fairchild, Jane Marin
  • Bao gồm: 56 lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781646710805
   550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Mandala Oracle

  Crystal Mandala Oracle 25
  Crystal Mandala Oracle 26
  5.00 out of 5

  Crystal Mandala Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Alana Fairchild, Jane Marin
  Bao gồm: 54 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781922161895

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Message Cards

  Crystal Message Cards 27
  Sale
  Crystal Message Cards 28
  0 out of 5

  Crystal Message Cards

  • Tên bộ bài: Crystal Message Cards
  • Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  • Tác giả: Valencia Chan
  • Bao gồm: 70 Lá bài
  • ISBN: 9781646710416
   650,000  649,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Oracle: Guidance from the Heart of the Earth

  Crystal Oracle: Guidance from the Heart of the Earth 29
  Sale
  Crystal Oracle: Guidance from the Heart of the Earth 30
  5.00 out of 5

  Crystal Oracle: Guidance from the Heart of the Earth

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Toni Carmine Salerno
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780957914988

   700,000  699,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Oversoul Cards

  Crystal Oversoul Cards 31
  -6%
  Crystal Oversoul Cards 32
  5.00 out of 5

  Crystal Oversoul Cards

  • Tên bộ bài: Crystal Oversoul Cards
  • Nhà sản xuất: Findhorn Press
  • Tác giả: Michael Eastwood 
  • Bao gồm: 66 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781644111765
   850,000  799,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Sound Healing Oracle

  Crystal Sound Healing Oracle 33
  -6%
  Crystal Sound Healing Oracle 34
  0 out of 5

  Crystal Sound Healing Oracle

  • Tên bộ bài: Crystal Sound Healing Oracle
  • Nhà sản xuất: Hay House
  • Tác giả: Jeralyn Glass 
  • Bao gồm: 48 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781401971786
   800,000  749,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Spirits Oracle

  Crystal Spirits Oracle 35
  -6%
  Crystal Spirits Oracle 36
  5.00 out of 5

  Crystal Spirits Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 58 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401952808

   900,000  849,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystals - The Stone Deck

  Crystals - The Stone Deck 37
  Crystals - The Stone Deck 38
  5.00 out of 5

  Crystals – The Stone Deck

  • Tên bộ bài: Crystals – The Stone Deck
  • Nhà sản xuất: Chronicle Books
  • Tác giả: Andrew Smart
  • Bao gồm: 64 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781452173283
   650,000
Call Now Button