Tinh Thể, Năng Lượng và Luân Xa

Tổng hợp những bộ bài mang chủ đề về tinh thể hoặc giúp chuyển hóa các dòng năng lượng bên trong chúng ta. Tinh thể có liên hệ mật thiết đến các luân xa trong cơ thể chúng ta, giúp ta chữa lành mọi tổn thương về tinh thần.

 • You've just added this product to the cart:

  Tantric Dakini Oracle

  Tantric Dakini Oracle 1
  Tantric Dakini Oracle 2
  0 out of 5

  Tantric Dakini Oracle

  Nhà sản xuất: Destiny Books
  Tác giả: Nik DouglasPenny Slinger
  Bao gồm: 65 Lá bài + Sách hướng dẫn

   1,200,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Intentions Oracle

  Crystal Intentions Oracle 3
  Crystal Intentions Oracle 4
  0 out of 5

  Crystal Intentions Oracle

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Margaret Ann Lembo
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Mandala Oracle

  Crystal Mandala Oracle 5
  Crystal Mandala Oracle 6
  5.00 out of 5

  Crystal Mandala Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Alana Fairchild, Jane Marin
  Bao gồm: 54 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Eternal Crystals Oracle Cards

  Eternal Crystals Oracle Cards 7
  Eternal Crystals Oracle Cards 8
  0 out of 5

  Eternal Crystals Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Jade Sky, Jane Marin
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Connected & Free - The Alchemist's Oracle

  Connected & Free - The Alchemist's Oracle 9
  Connected & Free - The Alchemist's Oracle 10
  0 out of 5

  Connected & Free – The Alchemist’s Oracle

  Nhà sản xuất: Inner Hue
  Tác giả: Inner Hue
  Bao gồm: 50 Lá bài + Sách hướng dẫn

   1,400,000
 • You've just added this product to the cart:

  Secret Language Of Color Cards

  Secret Language Of Color Cards 11
  Secret Language Of Color Cards 12
  0 out of 5

  Secret Language Of Color Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Inna Segal
  Bao gồm: 45 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Liquid Crystal Oracle: Return of the Atlantian Way for the Children of Light

  Liquid Crystal Oracle: Return of the Atlantian Way for the Children of Light 13
  Liquid Crystal Oracle: Return of the Atlantian Way for the Children of Light 14
  0 out of 5

  Liquid Crystal Oracle: Return of the Atlantian Way for the Children of Light

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Justin Moikeha Asar
  Bao gồm: 77 lá bài + Sách hướng dẫn

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Healing Light and Angel Cards: Working with Your Chakras

  Healing Light and Angel Cards: Working with Your Chakras 15
  Healing Light and Angel Cards: Working with Your Chakras 16
  0 out of 5

  Healing Light and Angel Cards: Working with Your Chakras

  Nhà sản xuất: Schiffer Publishing
  Tác giả: Saleire
  Bao gồm: 42 lá bài + Sách hướng dẫn

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Gems Oracle

  Gems Oracle 17
  Gems Oracle 18
  0 out of 5

  Gems Oracle

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Bianca Luna
  Bao gồm: 32 lá bài + Sách hướng dẫn

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Energy Oracle Cards

  Energy Oracle Cards 19
  Energy Oracle Cards 20
  5.00 out of 5

  Energy Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Lifestyles Publishing
  Tác giả: Sandra Anne Taylor
  Bao gồm: 53 lá bài + Sách hướng dẫn

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Oracle: Guidance from the Heart of the Earth

  Crystal Oracle: Guidance from the Heart of the Earth 21
  Crystal Oracle: Guidance from the Heart of the Earth 22
  5.00 out of 5

  Crystal Oracle: Guidance from the Heart of the Earth

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Toni Carmine Salerno
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Conscious Spirit Oracle

  Conscious Spirit Oracle 23
  Conscious Spirit Oracle 24
  5.00 out of 5

  Conscious Spirit Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Kim Dreyer
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Chakra Wisdom Oracle Cards

  Chakra Wisdom Oracle Cards 25
  Chakra Wisdom Oracle Cards 26
  5.00 out of 5

  Chakra Wisdom Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Watkins Publishing
  Tác giả: Tori Hartman
  Bao gồm: 49 lá bài + Sách hướng dẫn

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Chakra Insight Oracle

  Chakra Insight Oracle 27
  Chakra Insight Oracle 28
  5.00 out of 5

  Chakra Insight Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: JCaryn Sangster
  Bao gồm: 49 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000