Thảo Mộc

Những loại thảo mộc như xô thơm trắng (white sage), tuyết tùng (cedar), hương thảo (rosamery), trắc xanh (palo santo), oải hương (lavender), hoa hồng, ngải cứu, … có tác dụng thanh tẩy năng lượng xấu, làm nghi thức, bùa chú.

 • You've just added this product to the cart:

  Bách Xù - Juniper (Bó 10-12 cm)

  Bách Xù - Juniper (Bó 10-12 cm) 1
  Sale
  Bách Xù - Juniper (Bó 10-12 cm) 2
  5.00 out of 5

  Bách Xù – Juniper (Bó 10-12 cm)

  • Tên sản phẩm: Bách Xù – Juniper (Bó 10-12 cm)
  • Xuất xứ: United States
  • Bao gồm: Bách Xù – Juniper (Bó 10 -12 cm)

  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   129,000 499,000
 • You've just added this product to the cart:

  Gỗ Trắc Xanh Palo Santo

  Gỗ Trắc Xanh Palo Santo 3
  Sale
  Gỗ Trắc Xanh Palo Santo 4
  0 out of 5

  Gỗ Trắc Xanh Palo Santo

  Xuất xứ: United States / Nam Mỹ
  Bao gồm: Gỗ Trắc Xanh – Palo santo (Thanh 10 cm)
  Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   149,000 599,000
 • You've just added this product to the cart:

  Hương Thảo - Rosemary (Bó 10-12 cm)

  Hương Thảo - Rosemary (Bó 10-12 cm) 5
  Sale
  Hương Thảo - Rosemary (Bó 10-12 cm) 6
  5.00 out of 5

  Hương Thảo – Rosemary (Bó 10-12 cm)

  • Tên sản phẩm: Hương Thảo – Rosemary (Bó 10-12 cm)
  • Xuất xứ: United States
  • Bao gồm: Hương Thảo – Rosemary (Bó 10 -12 cm)

  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   129,000 499,000
 • You've just added this product to the cart:

  Thánh Thảo - Yerba Santa (Bó 10-12 cm)

  Thánh Thảo - Yerba Santa (Bó 10-12 cm) 7
  Sale
  Thánh Thảo - Yerba Santa (Bó 10-12 cm) 8
  5.00 out of 5

  Thánh Thảo – Yerba Santa (Bó 10-12 cm)

  • Tên sản phẩm: Thánh Thảo – Yerba Santa (Bó 10-12 cm)
  • Xuất xứ: United States
  • Bao gồm: Thánh Thảo – Yerba Santa (Bó 10 -12 cm)

  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   129,000 499,000
 • 5.00 out of 5

  Tinh Dầu Xô Thơm Trắng (White Sage Essential Oil)

  Nhà sản xuất: Seven Souls, California, USA
  Dung tích: 10 ml

   400,000  399,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tuyết Tùng - Cedar (Bó 10-12 cm)

  Tuyết Tùng - Cedar (Bó 10-12 cm) 10
  Sale
  Tuyết Tùng - Cedar (Bó 10-12 cm) 11
  5.00 out of 5

  Tuyết Tùng – Cedar (Bó 10-12 cm)

  Xuất xứ: United States
  Bao gồm: Tuyết Tùng – Cedar (Bó 10-12 cm)
  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   129,000 499,000
 • You've just added this product to the cart:

  Vỏ Bào Ngư Đốt Xô Thơm Thanh Tẩy (Kèm Đế Gỗ)

  Vỏ Bào Ngư Đốt Xô Thơm Thanh Tẩy (Kèm Đế Gỗ) 12
  Vỏ Bào Ngư Đốt Xô Thơm Thanh Tẩy (Kèm Đế Gỗ) 13
  5.00 out of 5

  Vỏ Bào Ngư Đốt Xô Thơm Thanh Tẩy (Kèm Đế Gỗ)

  • Tên sản phẩm: Vỏ Bào Ngư Đốt Xô Thơm Thanh Tẩy (Kèm Đế Gỗ)
  • Xuất xứ: Ocean Shell Studios (Mỹ)
  • Bao gồm: 1 Vỏ bào ngư + 1 đế gỗ ba chân
   350,000
 • You've just added this product to the cart:

  Xô Sa Mạc - Desert Sage (Bó 10-12 cm)

  Xô Sa Mạc - Desert Sage (Bó 10-12 cm) 14
  Xô Sa Mạc - Desert Sage (Bó 10-12 cm) 15
  0 out of 5

  Xô Sa Mạc – Desert Sage (Bó 10-12 cm)

  • Tên sản phẩm: Xô Sa Mạc – Desert Sage (Bó 10-12 cm)
  • Xuất xứ: United States
  • Bao gồm: Xô Sa Mạc – Desert Sage (Bó 10 -12 cm)
  • Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.
   129,000
 • You've just added this product to the cart:

  Xô Thơm Trắng - White Sage - Size Lớn (Bó 18-20 cm)

  Xô Thơm Trắng - White Sage - Size Lớn (Bó 18-20 cm) 16
  Sale
  Xô Thơm Trắng - White Sage - Size Lớn (Bó 18-20 cm) 17
  5.00 out of 5

  Xô Thơm Trắng – White Sage – Size Lớn (Bó 18-20 cm)

  Xuất xứ: United States
  Bao gồm: Xô Thơm Trắng – White Sage (Bó 18-20 cm)
  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   249,000 1,189,000
 • You've just added this product to the cart:

  Xô Thơm Trắng - White Sage (Bó 10-12 cm)

  Xô Thơm Trắng - White Sage (Bó 10-12 cm) 18
  Sale
  Xô Thơm Trắng - White Sage (Bó 10-12 cm) 19
  5.00 out of 5

  Xô Thơm Trắng – White Sage (Bó 10-12 cm)

  Xuất xứ: United States
  Bao gồm: Xô Thơm Trắng – White Sage (Bó 10-12 cm)
  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   129,000 499,000
 • You've just added this product to the cart:

  Xô Thơm Trắng Hoa Hồng 3 Màu (Bó 10-12 cm)

  Xô Thơm Trắng Hoa Hồng 3 Màu (Bó 10-12 cm) 20
  Xô Thơm Trắng Hoa Hồng 3 Màu (Bó 10-12 cm) 21
  0 out of 5

  Xô Thơm Trắng Hoa Hồng 3 Màu (Bó 10-12 cm)

  • Tên sản phẩm: Xô Thơm Trắng Hoa Hồng 3 Màu (Bó 10 – 12 cm)
  • Xuất xứ: United States
  • Bao gồm: White Sage & Hoa Hồng, bó 10 -12 cm

  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   139,000
 • You've just added this product to the cart:

  Xô Thơm Trắng Sinuata Tím - White Sage Mix Purple Sinuata (Bó 10-12 cm)

  Xô Thơm Trắng Sinuata Tím - White Sage Mix Purple Sinuata (Bó 10-12 cm) 22
  Xô Thơm Trắng Sinuata Tím - White Sage Mix Purple Sinuata (Bó 10-12 cm) 23
  0 out of 5

  Xô Thơm Trắng Sinuata Tím – White Sage Mix Purple Sinuata (Bó 10-12 cm)

  • Tên sản phẩm: Xô Thơm Trắng Sinuata Tím – White Sage Purple Sinuata (Bó 10 – 12 cm)
  • Xuất xứ: United States
  • Bao gồm: White Sage & Sinuata Tím, bó 10 -12 cm

  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể kết hợp các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   139,000
 • You've just added this product to the cart:

  Xô Thơm Trắng Sinuata Trắng – White Sage Mix White Sinuata (Bó 10-12 cm)

  Xô Thơm Trắng Sinuata Trắng – White Sage Mix White Sinuata (Bó 10-12 cm) 24
  Xô Thơm Trắng Sinuata Trắng – White Sage Mix White Sinuata (Bó 10-12 cm) 25
  0 out of 5

  Xô Thơm Trắng Sinuata Trắng – White Sage Mix White Sinuata (Bó 10-12 cm)

  • Tên sản phẩm: Xô Thơm Trắng Sinuata Trắng – White Sage Mix White Sinuata (Bó 10 – 12 cm)
  • Xuất xứ: United States
  • Bao gồm: White Sage & Sinuata Trắng, bó 10 -12 cm

  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể kết hợp các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   139,000
 • You've just added this product to the cart:

  Xô Thơm Trắng Sinuata Vàng – White Sage Mix Yellow Sinuata (Bó 10-12 cm)

  Xô Thơm Trắng Sinuata Vàng – White Sage Mix Yellow Sinuata (Bó 10-12 cm) 26
  Xô Thơm Trắng Sinuata Vàng – White Sage Mix Yellow Sinuata (Bó 10-12 cm) 27
  0 out of 5

  Xô Thơm Trắng Sinuata Vàng – White Sage Mix Yellow Sinuata (Bó 10-12 cm)

  • Tên sản phẩm: Xô Thơm Trắng Sinuata Vàng – White Sage Yellow Sinuata (Bó 10 – 12 cm)
  • Xuất xứ: United States
  • Bao gồm: White Sage & Sinuata Vàng, bó 10 -12 cm

  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể kết hợp các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   139,000
 • You've just added this product to the cart:

  Xô Thơm Xanh - Blue Sage (Bó 10-12 cm)

  Xô Thơm Xanh - Blue Sage (Bó 10-12 cm) 28
  Sale
  Xô Thơm Xanh - Blue Sage (Bó 10-12 cm) 29
  5.00 out of 5

  Xô Thơm Xanh – Blue Sage (Bó 10-12 cm)

  • Tên sản phẩm: Xô Thơm Xanh – Blue Sage (Bó 10-12 cm)
  • Xuất xứ: United States
  • Bao gồm: Bó xô thơm xanh Blue Sage 10-12 cm

  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   129,000 499,000
 • You've just added this product to the cart:

  Xô Trắng Huyết Rồng - Dragon's Blood Sage (Bó 10-12 cm)

  Xô Trắng Huyết Rồng - Dragon's Blood Sage (Bó 10-12 cm) 30
  Sale
  Xô Trắng Huyết Rồng - Dragon's Blood Sage (Bó 10-12 cm) 31
  5.00 out of 5

  Xô Trắng Huyết Rồng – Dragon’s Blood Sage (Bó 10-12 cm)

  • Tên sản phẩm: Xô Trắng Huyết Rồng – Dragon’s Blood Sage (Bó 10-12 cm)
  • Xuất xứ: United States
  • Bao gồm: Xô thơm trắng nhuộm nhựa máu rồng – Dragon’s blood sage (Bó 10-12 cm)

  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   129,000 499,000
 • You've just added this product to the cart:

  Xô Trắng Oải Hương - White Sage & Lavender (Bó 10 - 12 cm)

  Xô Trắng Oải Hương - White Sage & Lavender (Bó 10 - 12 cm) 32
  Sale
  Xô Trắng Oải Hương - White Sage & Lavender (Bó 10 - 12 cm) 33
  5.00 out of 5

  Xô Trắng Oải Hương – White Sage & Lavender (Bó 10 – 12 cm)

  • Tên sản phẩm: Xô Trắng Oải Hương – White Sage & Lavender (Bó 10 – 12 cm)
  • Xuất xứ: United States
  • Bao gồm: White Sage & Lavender, bó 10 -12 cm

  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   139,000 549,000
Call Now Button