Thảo Mộc

Những loại thảo mộc như xô thơm trắng (white sage), tuyết tùng (cedar), hương thảo (rosamery), trắc xanh (palo santo), oải hương (lavender), hoa hồng, ngải cứu, … có tác dụng thanh tẩy năng lượng xấu, làm nghi thức, bùa chú.