Tôn Giáo & Thiền Định

Tổng hợp những bộ bài Oracle mang khuynh hướng tôn giáo, đặc biệt là liên quan đến Phật Giáo và Thiền Định. Tri thức trong những bộ bài này mang đến cho ta cách thức hoạt động thiền định và củng cố niềm tin.

 • You've just added this product to the cart:

  Blue Messiah Reading Cards

  Blue Messiah Reading Cards 1
  Blue Messiah Reading Cards 2
  0 out of 5

  Blue Messiah Reading Cards

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Nari Anastarsia
  Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925682342

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Celestial Gallery Meditation Deck

  Celestial Gallery Meditation Deck 3
  -17%
  Celestial Gallery Meditation Deck 4
  5.00 out of 5

  Celestial Gallery Meditation Deck

  Nhà sản xuất: Mandala Publishing
  Tác giả: Romio Shrestha
  Bao gồm: 24 Lá bài
  ISBN: 9781932771749

   900,000  750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Flower of Life Cards

  Flower of Life Cards 5
  Flower of Life Cards 6
  5.00 out of 5

  Flower of Life Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Denise Jarvie
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738745787

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Gita Deck: Wisdom From the Bhagavad Gita Cards

  Gita Deck: Wisdom From the Bhagavad Gita Cards 7
  -15%
  Gita Deck: Wisdom From the Bhagavad Gita Cards 8
  0 out of 5

  Gita Deck: Wisdom From the Bhagavad Gita Cards

  Nhà sản xuất: Mandala Publishing
  Tác giả: Mandala Publishing
  Bao gồm: 68 Lá bài
  ISBN: 9781886069800

   650,000  550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Gods and Goddesses Card Deck

  Gods and Goddesses Card Deck 9
  -15%
  Gods and Goddesses Card Deck 10
  5.00 out of 5

  Gods and Goddesses Card Deck

  Nhà sản xuất: Mandala Publishing
  Tác giả: Mandala Publishing
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781886069466

   650,000  550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Journey Within Card Deck

  Journey Within Card Deck 11
  Journey Within Card Deck 12
  0 out of 5

  Journey Within Card Deck

  Nhà sản xuất: Mandala Publishing
  Tác giả: Radhanath Swami
  Bao gồm: 62 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781683830290

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Keepers of the Light Oracle Cards

  Keepers of the Light Oracle Cards 13
  Keepers of the Light Oracle Cards 14
  5.00 out of 5

  Keepers of the Light Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Kyle GrayLily Moses
  Bao gồm: 45 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781781806968

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Land Sky Oracle

  Land Sky Oracle 15
  Land Sky Oracle 16
  5.00 out of 5

  Land Sky Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Theresa Hutch
  Bao gồm: 49 Lá bài + Sách hướng dẫn

  ISBN: 9781572819979

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Legendary Ladies Goddess Deck

  Legendary Ladies Goddess Deck 17
  Legendary Ladies Goddess Deck 18
  5.00 out of 5

  Legendary Ladies Goddess Deck

  Nhà sản xuất: Chronicle Books
  Tác giả: Ann Shen
  Bao gồm: 58 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781452181073

   750,000
 • 0 out of 5

  Love and Light Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401950453

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mahabharata Oracle

  Mahabharata Oracle 20
  Mahabharata Oracle 21
  5.00 out of 5

  Mahabharata Oracle

  Nhà sản xuất: Red Feather
  Tác giả: Gita Rash
  Bao gồm: 36 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764359613

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mudras for Awakening the Five Elements

  Mudras for Awakening the Five Elements 22
  Mudras for Awakening the Five Elements 23
  5.00 out of 5

  Mudras for Awakening the Five Elements

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Alison DeNicola, Sabina Espinet
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572818767

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Nature and Soul Yoga Wisdom Cards

  Nature and Soul Yoga Wisdom Cards 24
  Nature and Soul Yoga Wisdom Cards 25
  5.00 out of 5

  Nature and Soul Yoga Wisdom Cards

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Christine Zillich, Alison DeNicola
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710102

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Power Deck: The Cards of Wisdom

  Power Deck: The Cards of Wisdom 26
  Power Deck: The Cards of Wisdom 27
  0 out of 5

  Power Deck: The Cards of Wisdom

  Nhà sản xuất: Beyond Words Publishing
  Tác giả: Lynn V. Andrews
  Bao gồm: 45 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781582706948

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sacred Mothers and Goddesses Oracle

  Sacred Mothers and Goddesses Oracle 28
  Sacred Mothers and Goddesses Oracle 29
  5.00 out of 5

  Sacred Mothers and Goddesses Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Claudia Olivos
  Bao gồm: 40 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710287

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sacred Mysteries The Chakra Oracle

  Sacred Mysteries The Chakra Oracle 30
  -8%
  Sacred Mysteries The Chakra Oracle 31
  5.00 out of 5

  Sacred Mysteries The Chakra Oracle

  Nhà sản xuất: Red Feather
  Tác giả: Kooch N. DanielsVictor DanielsPieter Weltevrede
  Bao gồm: 49 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764357114

   1,200,000  1,100,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sacred Vision Oracle Cards

  Sacred Vision Oracle Cards 32
  Sacred Vision Oracle Cards 33
  0 out of 5

  Sacred Vision Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Beyond Words Publishing
  Tác giả: Lynn V. Andrews, Robert Taylor
  Bao gồm: 29 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781582706498

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Stone Circle Oracle

  Stone Circle Oracle 34
  Stone Circle Oracle 35
  0 out of 5

  Stone Circle Oracle

  Nhà sản xuất: Red Feather
  Tác giả: Sophia Kelly Shultz
  Bao gồm: 45 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764345500

   1,200,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sufi Wisdom Oracle

  Sufi Wisdom Oracle 36
  Sufi Wisdom Oracle 37
  0 out of 5

  Sufi Wisdom Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Rassouli
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738764191

   700,000
 • 3.00 out of 5

  Tao Te Ching Cards

  Nhà sản xuất: Tao Te Ching Cards
  Tác giả: Lao Tzu
  Bao gồm: 81 Lá bài
  ISBN:

   750,000