Tôn Giáo & Thiền Định

Tổng hợp những bộ bài Oracle mang khuynh hướng tôn giáo, đặc biệt là liên quan đến Phật Giáo và Thiền Định. Tri thức trong những bộ bài này mang đến cho ta cách thức hoạt động thiền định và củng cố niềm tin.

 • You've just added this product to the cart:

  Keepers of the Light Oracle Cards

  Keepers of the Light Oracle Cards 1
  Keepers of the Light Oracle Cards 2
  0 out of 5

  Keepers of the Light Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Kyle GrayLily Moses
  Bao gồm: 45 Lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Wisdom of the Buddha Mindfulness Deck

  Wisdom of the Buddha Mindfulness Deck 3
  Wisdom of the Buddha Mindfulness Deck 4
  0 out of 5

  Wisdom of the Buddha Mindfulness Deck

  Nhà sản xuất: Beyond Words Publishing
  Tác giả: Matthew Smith
  Bao gồm: 40 Lá bài cảm xúc + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tantric Dakini Oracle

  Tantric Dakini Oracle 5
  Tantric Dakini Oracle 6
  0 out of 5

  Tantric Dakini Oracle

  Nhà sản xuất: Destiny Books
  Tác giả: Nik DouglasPenny Slinger
  Bao gồm: 65 Lá bài + Sách hướng dẫn

   1,200,000
 • You've just added this product to the cart:

  Buddha Wisdom, Shakti Power

  Buddha Wisdom, Shakti Power 7
  Buddha Wisdom, Shakti Power 8
  0 out of 5

  Buddha Wisdom, Shakti Power

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Laura Santi 
  Bao gồm: 50 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Earth Warriors Oracle

  Earth Warriors Oracle 9
  Earth Warriors Oracle 10
  0 out of 5

  Earth Warriors Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Alana Fairchild, Isabel Bryna
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Wisdom of Tao Oracle Cards Vol.2

  Wisdom of Tao Oracle Cards Vol.2 11
  Wisdom of Tao Oracle Cards Vol.2 12
  0 out of 5

  Wisdom of Tao Oracle Cards Vol.2

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Mei Jin Lu 
  Bao gồm: 45 Lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Wisdom of Tao Oracle Cards

  Wisdom of Tao Oracle Cards 13
  Wisdom of Tao Oracle Cards 14
  0 out of 5

  Wisdom of Tao Oracle Cards

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Mei Jin Lu 
  Bao gồm: 45 Lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Buddhism Reading Cards

  Buddhism Reading Cards 15
  Buddhism Reading Cards 16
  0 out of 5

  Buddhism Reading Cards

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Sofan Chan
  Bao gồm: 36 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Lightworker Oracle

  Lightworker Oracle 17
  Lightworker Oracle 18
  5.00 out of 5

  Lightworker Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Alana Fairchild, Mario Duguay
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Kuan Yin Oracle - Pocket Edition

  Kuan Yin Oracle - Pocket Edition 19
  Kuan Yin Oracle - Pocket Edition 20
  0 out of 5

  Kuan Yin Oracle – Pocket Edition

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Zeng Hao, Alan Fairchild
  Bao gồm: 44 lá bài

   600,000
 • You've just added this product to the cart:

  Saints and Angels Oracle Cards

  Saints and Angels Oracle Cards 21
  Saints and Angels Oracle Cards 22
  5.00 out of 5

  Saints and Angels Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mary, Queen of Angels Oracle Cards

  Mary, Queen of Angels Oracle Cards 23
  Mary, Queen of Angels Oracle Cards 24
  5.00 out of 5

  Mary, Queen of Angels Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mudras for Body, Mind and Spirit

  Mudras for Body, Mind and Spirit 25
  Mudras for Body, Mind and Spirit 26
  0 out of 5

  Mudras for Body, Mind and Spirit

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Gertrud Hirschi
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mudras For Awakening The Energy Body

  Mudras For Awakening The Energy Body 27
  Mudras For Awakening The Energy Body 28
  0 out of 5

  Mudras For Awakening The Energy Body

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Alison Denicola, Sabina Espinet
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Voices of Saints

  Voices of Saints 29
  Voices of Saints 30
  0 out of 5

  Voices of Saints

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Lo Scarabeo
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Reiki Inspirational Cards

  Reiki Inspirational Cards 31
  Reiki Inspirational Cards 32
  0 out of 5

  Reiki Inspirational Cards

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Anna Eva Jahier
  Bao gồm: 22 lá bài + Sách hướng dẫn

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Madonna Oracle Cards

  Madonna Oracle Cards 33
  Madonna Oracle Cards 34
  0 out of 5

  Madonna Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Jitsugyo Nihonsha Publisher
  Tác giả: Takaki
  Bao gồm: 40 lá bài + Sách hướng dẫn

   1,100,000
 • You've just added this product to the cart:

  Kuan Yin Oracle

  Kuan Yin Oracle 35
  Kuan Yin Oracle 36
  5.00 out of 5

  Kuan Yin Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Zeng Hao
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000