Tôn Giáo & Thiền Định

Tổng hợp những bộ bài Oracle mang khuynh hướng tôn giáo, đặc biệt là liên quan đến Phật Giáo và Thiền Định. Tri thức trong những bộ bài này mang đến cho ta cách thức hoạt động thiền định và củng cố niềm tin.

 • You've just added this product to the cart:

  Blue Messiah Reading Cards

  Blue Messiah Reading Cards 1
  Blue Messiah Reading Cards 2
  5.00 out of 5

  Blue Messiah Reading Cards

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Nari Anastarsia
  Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925682342

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Celestial Gallery Meditation Deck

  Celestial Gallery Meditation Deck 3
  -17%
  Celestial Gallery Meditation Deck 4
  5.00 out of 5

  Celestial Gallery Meditation Deck

  Nhà sản xuất: Mandala Publishing
  Tác giả: Romio Shrestha
  Bao gồm: 24 Lá bài
  ISBN: 9781932771749

   900,000  750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Esoteric Buddhism of Japan Oracle Cards

  Esoteric Buddhism of Japan Oracle Cards 5
  Esoteric Buddhism of Japan Oracle Cards 6
  5.00 out of 5

  Esoteric Buddhism of Japan Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Yūzui Kotaki, Miki Okuda
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710843

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Flower of Life Cards

  Flower of Life Cards 7
  Flower of Life Cards 8
  5.00 out of 5

  Flower of Life Cards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Denise Jarvie
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738745787

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Gita Deck: Wisdom From the Bhagavad Gita Cards

  Gita Deck: Wisdom From the Bhagavad Gita Cards 9
  -15%
  Gita Deck: Wisdom From the Bhagavad Gita Cards 10
  0 out of 5

  Gita Deck: Wisdom From the Bhagavad Gita Cards

  Nhà sản xuất: Mandala Publishing
  Tác giả: Mandala Publishing
  Bao gồm: 68 Lá bài
  ISBN: 9781886069800

   650,000  550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Gods and Goddesses Card Deck

  Gods and Goddesses Card Deck 11
  -15%
  Gods and Goddesses Card Deck 12
  5.00 out of 5

  Gods and Goddesses Card Deck

  Nhà sản xuất: Mandala Publishing
  Tác giả: Mandala Publishing
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781886069466

   650,000  550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Harry Potter Magical Meditations Cards

  Harry Potter Magical Meditations Cards 13
  Harry Potter Magical Meditations Cards 14
  5.00 out of 5

  Harry Potter Magical Meditations Cards

  Nhà sản xuất: Insight Editions
  Tác giả: Jody Revenson
  Bao gồm: 60 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781647224639

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Infinite Wisdom of the Chakras

  Infinite Wisdom of the Chakras 15
  Infinite Wisdom of the Chakras 16
  0 out of 5

  Infinite Wisdom of the Chakras

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Alison Denicola, Dhira Lawrence
  Bao gồm: 42 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710522

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Journey Within Card Deck

  Journey Within Card Deck 17
  -15%
  Journey Within Card Deck 18
  5.00 out of 5

  Journey Within Card Deck

  Nhà sản xuất: Mandala Publishing
  Tác giả: Radhanath Swami
  Bao gồm: 62 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781683830290

   650,000  550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Keepers of the Light Oracle Cards

  Keepers of the Light Oracle Cards 19
  Keepers of the Light Oracle Cards 20
  5.00 out of 5

  Keepers of the Light Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Kyle GrayLily Moses
  Bao gồm: 45 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781781806968

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Land Sky Oracle

  Land Sky Oracle 21
  Land Sky Oracle 22
  5.00 out of 5

  Land Sky Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Theresa Hutch
  Bao gồm: 49 Lá bài + Sách hướng dẫn

  ISBN: 9781572819979

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Legendary Ladies Goddess Deck

  Legendary Ladies Goddess Deck 23
  Legendary Ladies Goddess Deck 24
  5.00 out of 5

  Legendary Ladies Goddess Deck

  Nhà sản xuất: Chronicle Books
  Tác giả: Ann Shen
  Bao gồm: 58 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781452181073

   750,000
 • 0 out of 5

  Love and Light Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Doreen Virtue
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401950453

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mahabharata Oracle

  Mahabharata Oracle 26
  Mahabharata Oracle 27
  5.00 out of 5

  Mahabharata Oracle

  Nhà sản xuất: Red Feather
  Tác giả: Gita Rash
  Bao gồm: 36 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764359613

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mandala Healing Oracle

  Mandala Healing Oracle 28
  Mandala Healing Oracle 29
  5.00 out of 5

  Mandala Healing Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Denise Jarvie, Lindy Longhurst
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710881

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Meditation Cards

  Meditation Cards 30
  Meditation Cards 31
  5.00 out of 5

  Meditation Cards

  Nhà sản xuất: Cider Mill Press
  Tác giả: Cider Mill Press
  Bao gồm: 60 Lá bài
  ISBN: 9781646430727

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mudras for Awakening the Five Elements

  Mudras for Awakening the Five Elements 32
  Mudras for Awakening the Five Elements 33
  5.00 out of 5

  Mudras for Awakening the Five Elements

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Alison DeNicola, Sabina Espinet
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572818767

   700,000
 • 5.00 out of 5

  Nature and Soul Yoga Wisdom Cards

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Christine Zillich, Alison DeNicola
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710102

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Power Deck: The Cards of Wisdom

  Power Deck: The Cards of Wisdom 35
  -7%
  Power Deck: The Cards of Wisdom 36
  0 out of 5

  Power Deck: The Cards of Wisdom

  Nhà sản xuất: Beyond Words Publishing
  Tác giả: Lynn V. Andrews
  Bao gồm: 45 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781582706948

   750,000  700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sacred Mothers and Goddesses Oracle

  Sacred Mothers and Goddesses Oracle 37
  Sacred Mothers and Goddesses Oracle 38
  5.00 out of 5

  Sacred Mothers and Goddesses Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Claudia Olivos
  Bao gồm: 40 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710287

   700,000