Tôn Giáo & Thiền Định

Tổng hợp những bộ bài Oracle mang khuynh hướng tôn giáo, đặc biệt là liên quan đến Phật Giáo và Thiền Định. Tri thức trong những bộ bài này mang đến cho ta cách thức hoạt động thiền định và củng cố niềm tin.

 • You've just added this product to the cart:

  Blue Messiah Reading Cards

  Blue Messiah Reading Cards 1
  Blue Messiah Reading Cards 2
  5.00 out of 5

  Blue Messiah Reading Cards

  • Tên bộ bài: Blue Messiah Reading Cards
  • Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  • Tác giả: Nari Anastarsia
  • Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781925682342
   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Buddha Wisdom, Shakti Power

  Buddha Wisdom, Shakti Power 3
  -7%
  Buddha Wisdom, Shakti Power 4
  0 out of 5

  Buddha Wisdom, Shakti Power

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Laura Santi 
  Bao gồm: 50 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572819474

   750,000  699,000
 • You've just added this product to the cart:

  Buddhism Reading Cards

  Buddhism Reading Cards 5
  -13%
  Buddhism Reading Cards 6
  5.00 out of 5

  Buddhism Reading Cards

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Sofan Chan
  Bao gồm: 36 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572818637

   800,000  699,000
 • You've just added this product to the cart:

  Celestial Gallery Meditation Deck

  Celestial Gallery Meditation Deck 7
  -17%
  Celestial Gallery Meditation Deck 8
  5.00 out of 5

  Celestial Gallery Meditation Deck

  • Tên bộ bài: Celestial Gallery Meditation Deck
  • Nhà sản xuất: Mandala Publishing
  • Tác giả: Romio Shrestha
  • Bao gồm: 24 Lá bài
  • ISBN: 9781932771749
   900,000  749,000
 • You've just added this product to the cart:

  Christ Consciousness Self-Mastery Oracle

  Christ Consciousness Self-Mastery Oracle 9
  -5%
  Christ Consciousness Self-Mastery Oracle 10
  0 out of 5

  Christ Consciousness Self-Mastery Oracle

  • Tên bộ bài: Christ Consciousness Self-Mastery Oracle
  • Nhà sản xuất: Red Feather
  • Tác giả: Amanda EllisJane Delaford Taylor
  • Bao gồm: 55 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9780764366246
   950,000  899,000
 • You've just added this product to the cart:

  Earth Warriors Oracle

  Earth Warriors Oracle 11
  -7%
  Earth Warriors Oracle 12
  5.00 out of 5

  Earth Warriors Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Alana Fairchild, Isabel Bryna
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738759388

   750,000  699,000
 • You've just added this product to the cart:

  Esoteric Buddhism of Japan Oracle Cards

  Esoteric Buddhism of Japan Oracle Cards 13
  -6%
  Esoteric Buddhism of Japan Oracle Cards 14
  5.00 out of 5

  Esoteric Buddhism of Japan Oracle Cards

  • Tên bộ bài: Esoteric Buddhism of Japan Oracle Cards
  • Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  • Tác giả: Yūzui Kotaki, Miki Okuda
  • Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781646710843
   800,000  749,000
 • You've just added this product to the cart:

  Flower of Life Cards

  Flower of Life Cards 15
  Flower of Life Cards 16
  5.00 out of 5

  Flower of Life Cards

  • Tên bộ bài: Flower of Life Cards
  • Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  • Tác giả: Denise Jarvie
  • Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9780738745787
   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Gita Deck: Wisdom From the Bhagavad Gita Cards

  Gita Deck: Wisdom From the Bhagavad Gita Cards 17
  -15%
  Gita Deck: Wisdom From the Bhagavad Gita Cards 18
  0 out of 5

  Gita Deck: Wisdom From the Bhagavad Gita Cards

  • Tên bộ bài: Gita Deck: Wisdom From the Bhagavad Gita Cards
  • Nhà sản xuất: Mandala Publishing
  • Tác giả: Mandala Publishing
  • Bao gồm: 68 Lá bài
  • ISBN: 9781886069800
   650,000  550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Gods and Goddesses Card Deck

  Gods and Goddesses Card Deck 19
  -15%
  Gods and Goddesses Card Deck 20
  5.00 out of 5

  Gods and Goddesses Card Deck

  • Tên bộ bài: Gods and Goddesses Card Deck
  • Nhà sản xuất: Mandala Publishing
  • Tác giả: Mandala Publishing
  • Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781886069466
   650,000  550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Harry Potter Magical Meditations Cards

  Harry Potter Magical Meditations Cards 21
  -7%
  Harry Potter Magical Meditations Cards 22
  5.00 out of 5

  Harry Potter Magical Meditations Cards

  • Tên bộ bài: Harry Potter Magical Meditations Cards
  • Nhà sản xuất: Insight Editions
  • Tác giả: Jody Revenson
  • Bao gồm: 60 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781647224639
   700,000  649,000
 • You've just added this product to the cart:

  Infinite Wisdom of the Chakras

  Infinite Wisdom of the Chakras 23
  -7%
  Infinite Wisdom of the Chakras 24
  0 out of 5

  Infinite Wisdom of the Chakras

  • Tên bộ bài: Infinite Wisdom of the Chakras
  • Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  • Tác giả: Alison Denicola, Dhira Lawrence
  • Bao gồm: 42 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781646710522
   700,000  649,000
 • You've just added this product to the cart:

  Journey Within Card Deck

  Journey Within Card Deck 25
  -15%
  Journey Within Card Deck 26
  5.00 out of 5

  Journey Within Card Deck

  Nhà sản xuất: Mandala Publishing
  Tác giả: Radhanath Swami
  Bao gồm: 62 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781683830290

   650,000  550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Keepers of the Light Oracle Cards

  Keepers of the Light Oracle Cards 27
  -6%
  Keepers of the Light Oracle Cards 28
  5.00 out of 5

  Keepers of the Light Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Kyle GrayLily Moses
  Bao gồm: 45 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781781806968

   800,000  749,000
 • You've just added this product to the cart:

  Kuan Yin Oracle

  Kuan Yin Oracle 29
  -7%
  Kuan Yin Oracle 30
  5.00 out of 5

  Kuan Yin Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Zeng Hao
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738739038

   750,000  700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Kuan Yin Oracle - Pocket Edition

  Kuan Yin Oracle - Pocket Edition 31
  -8%
  Kuan Yin Oracle - Pocket Edition 32
  5.00 out of 5

  Kuan Yin Oracle – Pocket Edition

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Zeng Hao, Alan Fairchild
  Bao gồm: 44 lá bài
  ISBN: 9780738752969

   600,000  550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Land Sky Oracle

  Land Sky Oracle 33
  -7%
  Land Sky Oracle 34
  5.00 out of 5

  Land Sky Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Theresa Hutch
  Bao gồm: 49 Lá bài + Sách hướng dẫn

  ISBN: 9781572819979

   700,000  649,000
 • You've just added this product to the cart:

  Legendary Ladies Goddess Deck

  Legendary Ladies Goddess Deck 35
  -7%
  Legendary Ladies Goddess Deck 36
  5.00 out of 5

  Legendary Ladies Goddess Deck

  Nhà sản xuất: Chronicle Books
  Tác giả: Ann Shen
  Bao gồm: 58 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781452181073

   750,000  699,000
 • You've just added this product to the cart:

  Lightworker Oracle

  Lightworker Oracle 37
  -7%
  Lightworker Oracle 38
  5.00 out of 5

  Lightworker Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Alana Fairchild, Mario Duguay
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738753850

   750,000  699,000
 • 0 out of 5

  Love and Light Oracle

  • Tên bộ bài: Love and Light Oracle
  • Nhà sản xuất: Hay House
  • Tác giả: Doreen Virtue
  • Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781401950453
Call Now Button