Con Lắc Cảm Xạ

Tập hợp những mặt dây chuyền được thiết kế theo chuẩn huyền học, bùa chú để bảo vệ người đeo. Ngoài chức năng đeo, có thể dùng thay thế như một con lắc cảm xạ.

Call Now Button