Đá thanh tẩy hình trụ

Đá thanh tẩy hình trụ giúp điều hướng và giữ năng lượng tốt hơn.

 • 5.00 out of 5

  Cụm Đá Angel Aura Quartz

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Cụm đá Angel Aura Quartz (Opal Aura Quartz)
  Giá sản phẩm tùy theo quy cách kích cỡ và khối lượng thực tế.

   199,000 349,000
 • You've just added this product to the cart:

  Thanh Đá Selenite

  Thanh Đá Selenite 2
  Thanh Đá Selenite 3
  0 out of 5

  Thanh Đá Selenite

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Thanh đá Selenite

   99,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trụ Đá Amazonite

  Trụ Đá Amazonite 4
  Trụ Đá Amazonite 5
  5.00 out of 5

  Trụ Đá Amazonite

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Trụ đá Amazonite
  Giá sản phẩm tùy theo quy cách kích cỡ và khối lượng thực tế.

   299,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trụ Đá Black Tourmaline Quartz

  Trụ Đá Black Tourmaline Quartz 6
  Trụ Đá Black Tourmaline Quartz 7
  5.00 out of 5

  Trụ Đá Black Tourmaline Quartz

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Trụ đá Black Tourmaline Quartz

   299,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trụ Đá Blue Apatite

  Trụ Đá Blue Apatite 8
  Trụ Đá Blue Apatite 9
  5.00 out of 5

  Trụ Đá Blue Apatite

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Trụ đá Blue Apatite
  Giá sản phẩm tùy theo quy cách kích cỡ và khối lượng thực tế.

   299,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trụ Đá Green Aventurine

  Trụ Đá Green Aventurine 10
  Trụ Đá Green Aventurine 11
  0 out of 5

  Trụ Đá Green Aventurine

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Trụ đá Green Aventurine

   299,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trụ Đá Lapis Lazuli

  Trụ Đá Lapis Lazuli 12
  Trụ Đá Lapis Lazuli 13
  0 out of 5

  Trụ Đá Lapis Lazuli

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Trụ đá Lapis Lazuli

   299,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trụ Đá Opal

  Trụ Đá Opal 14
  Trụ Đá Opal 15
  0 out of 5

  Trụ Đá Opal

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Trụ đá Opal

   299,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trụ Đá Red Jasper

  Trụ Đá Red Jasper 16
  Trụ Đá Red Jasper 17
  5.00 out of 5

  Trụ Đá Red Jasper

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Trụ đá Red Jasper

   299,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trụ Đá Rhodonite

  Trụ Đá Rhodonite 18
  Trụ Đá Rhodonite 19
  5.00 out of 5

  Trụ Đá Rhodonite

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Trụ đá Rhodonite

   299,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trụ Đá Sunstone

  Trụ Đá Sunstone 20
  Trụ Đá Sunstone 21
  0 out of 5

  Trụ Đá Sunstone

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Trụ đá Sunstone (Đá Mặt Trời)

   299,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trụ Đá Thạch Anh Vàng (Citrine)

  Trụ Đá Thạch Anh Vàng (Citrine) 22
  Trụ Đá Thạch Anh Vàng (Citrine) 23
  0 out of 5

  Trụ Đá Thạch Anh Vàng (Citrine)

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Trụ đá thạch anh vàng (citrine)

   399,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trụ Đá Tianshan Jasper

  Trụ Đá Tianshan Jasper 24
  Trụ Đá Tianshan Jasper 25
  0 out of 5

  Trụ Đá Tianshan Jasper

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Trụ đá Tianshan Jasper
  Giá sản phẩm tùy theo quy cách kích cỡ và khối lượng thực tế.

   299,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trụ Đá White Howlite

  Trụ Đá White Howlite 26
  Trụ Đá White Howlite 27
  0 out of 5

  Trụ Đá White Howlite

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Trụ đá White Howlite

   299,000
 • 0 out of 5

  Trụ Đá Selenite

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Trụ đá Selenite

   299,000  249,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trụ Đá Labradorite

  Trụ Đá Labradorite 29
  Trụ Đá Labradorite 30
  4.00 out of 5

  Trụ Đá Labradorite

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Trụ đá Labradorite

   299,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trụ Đá Thạch Anh Khói (Smoky Quartz)

  Trụ Đá Thạch Anh Khói (Smoky Quartz) 31
  Trụ Đá Thạch Anh Khói (Smoky Quartz) 32
  0 out of 5

  Trụ Đá Thạch Anh Khói (Smoky Quartz)

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Ttrụ đá Thạch Anh Khói (Smoky Quartz)

   299,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trụ Đá Obsidian Đen (Black Obsidian)

  Trụ Đá Obsidian Đen (Black Obsidian) 33
  Trụ Đá Obsidian Đen (Black Obsidian) 34
  0 out of 5

  Trụ Đá Obsidian Đen (Black Obsidian)

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Trụ đá Obsidian Đen (Black Obsidian)

   299,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trụ Đá Sodalite

  Trụ Đá Sodalite 35
  Trụ Đá Sodalite 36
  0 out of 5

  Trụ Đá Sodalite

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Trụ đá Sodalite

   299,000
 • You've just added this product to the cart:

  Trụ Đá Mắt Hổ Vàng (Tiger's Eye)

  Trụ Đá Mắt Hổ Vàng (Tiger's Eye) 37
  Trụ Đá Mắt Hổ Vàng (Tiger's Eye) 38
  0 out of 5

  Trụ Đá Mắt Hổ Vàng (Tiger’s Eye)

  Nhà sản xuất: Đa dạng
  Bao gồm: Trụ đá Mắt Hổ Vàng (Tiger’s Eye)

   299,000