Bài Có Mạ Cạnh & Bề Mặt

Tập hợp những bộ bài có mạ cạnh vàng hoặc bạc. Những bộ bài có lớp mạ vàng hoặc bạc trên mặt lá bài.

 • 5.00 out of 5

  5 Cent Tarot

  Nhà sản xuất: Madam Clara
  Tác giả: Madam Clara
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn + Túi đựng
  ISBN:

   1,200,000
 • 5.00 out of 5

  78 Tarot Elemental

  Nhà sản xuất: Kayti Welsh
  Tác giả: 78 Họa Sỹ
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:

   3,000,000
 • 0 out of 5

  78 Tarot Mythical

  Nhà sản xuất: Kayti Welsh
  Tác giả: 78 Họa Sỹ
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn.
  ISBN:

   3,000,000
 • 0 out of 5

  Aleister Crowley Deluxe Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Aleister Crowley, Lady Frieda Harris, Akron and Hajo Banzhaf
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572819801

   1,500,000
 • 5.00 out of 5

  Anima Mundi Tarot

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing 
  Tác giả: Travis McHenry
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925924206

   1,100,000
 • You've just added this product to the cart:

  Arcana Iris Sacra Tarot

  Arcana Iris Sacra Tarot 6
  Arcana Iris Sacra Tarot 7
  5.00 out of 5

  Arcana Iris Sacra Tarot

  Nhà sản xuất: Labyrinthos Academy
  Tác giả: Tina Gong
  Bao gồm: 78 lá bài
  ISBN:

   1,400,000
 • You've just added this product to the cart:

  Auset Gypsy Tarot

  Auset Gypsy Tarot 8
  Auset Gypsy Tarot 9
  5.00 out of 5

  Auset Gypsy Tarot

  Nhà sản xuất: Red Feather
  Tác giả: James Jacob PierriRebecca StotsenburghHeather Scott
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764361524

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Broken Mirror Tarot (Fourth Edition)

  Broken Mirror Tarot (Fourth Edition) 10
  Broken Mirror Tarot (Fourth Edition) 11
  5.00 out of 5

  Broken Mirror Tarot (Fourth Edition)

  Nhà sản xuất: WohStudio
  Tác giả: WohStudio
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:

   1,300,000
 • You've just added this product to the cart:

  Children of Litha Tarot

  Children of Litha Tarot 12
  Children of Litha Tarot 13
  5.00 out of 5

  Children of Litha Tarot

  Nhà sản xuất: Xiahunt
  Tác giả: Alexandria Huntington
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:

   1,600,000
 • You've just added this product to the cart:

  Cosma Visions Oracle - Tin Edition

  Cosma Visions Oracle - Tin Edition 14
  Cosma Visions Oracle - Tin Edition 15
  0 out of 5

  Cosma Visions Oracle – Tin Edition

  Nhà sản xuất: James R. Eads
  Tác giả: James R. Eads
  Bao gồm: 78 Lá bài + Tờ gấp in từ khóa
  ISBN:

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Dark Goddess Tarot

  Dark Goddess Tarot 16
  -8%
  Dark Goddess Tarot 17
  5.00 out of 5

  Dark Goddess Tarot

  Nhà sản xuất: Red Feather
  Tác giả: Ellen Lorenzi-Prince
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764360220

   1,200,000  1,100,000
 • 5.00 out of 5

  Destiny Deck – The Art of Tarot

  Nhà sản xuất: Lisa Santine
  Tác giả: Lisa Santine
  Bao gồm: 80 Lá bài + Sách PDF
  ISBN:

   1,400,000
 • You've just added this product to the cart:

  Everyday Tarot

  Everyday Tarot 19
  Everyday Tarot 20
  5.00 out of 5

  Everyday Tarot

  Nhà sản xuất: Running Press
  Tác giả: Brigit Esselmont, Eleanor Grosch
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780762492794

   550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Fate/Flower Tarot

  Fate/Flower Tarot 21
  Fate/Flower Tarot 22
  5.00 out of 5

  Fate/Flower Tarot

  In ấn: Trung Quốc
  Nhà phát hành: FGO (Trung Quốc) / Kirin Club (Nhật Bản)
  Bao gồm: 79 Lá bài + 1 cuốn Album trống
  ISBN:

   950,000
 • You've just added this product to the cart:

  Golden Art Nouveau Tarot

  Golden Art Nouveau Tarot 23
  Golden Art Nouveau Tarot 24
  5.00 out of 5

  Golden Art Nouveau Tarot

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Giulia F. Massaglia
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738763460

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Grail Tarot

  Grail Tarot 25
  Grail Tarot 26
  0 out of 5

  Grail Tarot

  Nhà sản xuất: Red Feather
  Tác giả: John MatthewsGiovanni Caselli
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764358920

   1,200,000
 • You've just added this product to the cart:

  Insight Tarot

  Insight Tarot 27
  -8%
  Insight Tarot 28
  5.00 out of 5

  Insight Tarot

  Nhà sản xuất: Red Feather
  Tác giả: Stanislav Reshetnikov
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764360022

   1,200,000  1,100,000
 • You've just added this product to the cart:

  Light Visions Tarot - Tin Edition

  Light Visions Tarot - Tin Edition 29
  Light Visions Tarot - Tin Edition 30
  0 out of 5

  Light Visions Tarot – Tin Edition

  Nhà sản xuất: James R. Eads
  Tác giả: James R. Eads
  Bao gồm: 78 Lá bài + Tờ gấp in từ khóa
  ISBN:

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Macabre Tarot

  Macabre Tarot 31
  Macabre Tarot 32
  5.00 out of 5

  Macabre Tarot

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing 
  Tác giả: Sam West
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925946734

   900,000
 • 5.00 out of 5

  Manuscript of Initiations Tarot

  Nhà sản xuất: Dark Synevyr
  Tác giả: Dark Synevyr
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:

   1,100,000