Bài Có Mạ Cạnh & Bề Mặt

Tập hợp những bộ bài có mạ cạnh vàng hoặc bạc. Những bộ bài có lớp mạ vàng hoặc bạc trên mặt lá bài.

 • You've just added this product to the cart:

  5 Cent Tarot

  5 Cent Tarot 1
  5 Cent Tarot 2
  5.00 out of 5

  5 Cent Tarot

  Nhà sản xuất: Madam Clara
  Tác giả: Madam Clara
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn + Túi đựng
  ISBN:

   1,200,000
 • 5.00 out of 5

  78 Tarot Elemental

  Nhà sản xuất: Kayti Welsh
  Tác giả: 78 Họa Sỹ
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:

   3,000,000
 • 0 out of 5

  78 Tarot Mythical

  Nhà sản xuất: Kayti Welsh
  Tác giả: 78 Họa Sỹ
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn.
  ISBN:

   3,000,000
 • 0 out of 5

  Aleister Crowley Deluxe Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Aleister Crowley, Lady Frieda Harris, Akron and Hajo Banzhaf
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572819801

   1,500,000
 • You've just added this product to the cart:

  Anima Mundi Tarot

  Anima Mundi Tarot 6
  Anima Mundi Tarot 7
  5.00 out of 5

  Anima Mundi Tarot

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing 
  Tác giả: Travis McHenry
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925924206

   1,100,000
 • You've just added this product to the cart:

  Arcana Iris Sacra Tarot

  Arcana Iris Sacra Tarot 8
  Arcana Iris Sacra Tarot 9
  5.00 out of 5

  Arcana Iris Sacra Tarot

  Nhà sản xuất: Labyrinthos Academy
  Tác giả: Tina Gong
  Bao gồm: 78 lá bài
  ISBN:

   1,400,000
 • You've just added this product to the cart:

  Broken Mirror Tarot (Fourth Edition)

  Broken Mirror Tarot (Fourth Edition) 10
  Broken Mirror Tarot (Fourth Edition) 11
  5.00 out of 5

  Broken Mirror Tarot (Fourth Edition)

  Nhà sản xuất: WohStudio
  Tác giả: WohStudio
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:

   1,300,000
 • You've just added this product to the cart:

  Children of Litha Tarot

  Children of Litha Tarot 12
  Children of Litha Tarot 13
  5.00 out of 5

  Children of Litha Tarot

  Nhà sản xuất: Xiahunt
  Tác giả: Alexandria Huntington
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:

   1,700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Dark Goddess Tarot

  Dark Goddess Tarot 14
  Dark Goddess Tarot 15
  5.00 out of 5

  Dark Goddess Tarot

  Nhà sản xuất: Red Feather
  Tác giả: Ellen Lorenzi-Prince
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764360220

   1,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Destiny Deck - The Art of Tarot

  Destiny Deck - The Art of Tarot 16
  Destiny Deck - The Art of Tarot 17
  5.00 out of 5

  Destiny Deck – The Art of Tarot

  Nhà sản xuất: Lisa Santine
  Tác giả: Lisa Santine
  Bao gồm: 80 Lá bài + Sách PDF
  ISBN:

   1,400,000
 • You've just added this product to the cart:

  Everyday Tarot

  Everyday Tarot 18
  Everyday Tarot 19
  5.00 out of 5

  Everyday Tarot

  Nhà sản xuất: Running Press
  Tác giả: Brigit Esselmont, Eleanor Grosch
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780762492794

   550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Fate/Flower Tarot

  Fate/Flower Tarot 20
  Fate/Flower Tarot 21
  0 out of 5

  Fate/Flower Tarot

  In ấn: Trung Quốc
  Nhà phát hành: FGO (Trung Quốc) / Kirin Club (Nhật Bản)
  Bao gồm: 79 Lá bài + 1 cuốn Album trống
  ISBN:

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Golden Art Nouveau Tarot

  Golden Art Nouveau Tarot 22
  Golden Art Nouveau Tarot 23
  5.00 out of 5

  Golden Art Nouveau Tarot

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Giulia F. Massaglia
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738763460

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Insight Tarot

  Insight Tarot 24
  Insight Tarot 25
  5.00 out of 5

  Insight Tarot

  Nhà sản xuất: Red Feather
  Tác giả: Stanislav Reshetnikov
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764360022

   900,000
 • 5.00 out of 5

  Manuscript of Initiations Tarot

  Nhà sản xuất: Dark Synevyr
  Tác giả: Dark Synevyr
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:

   1,100,000
 • You've just added this product to the cart:

  Marigold Tarot - Gilded Edition (Bản Mạ Vàng Cạnh)

  Marigold Tarot - Gilded Edition (Bản Mạ Vàng Cạnh) 27
  Marigold Tarot - Gilded Edition (Bản Mạ Vàng Cạnh) 28
  5.00 out of 5

  Marigold Tarot – Gilded Edition (Bản Mạ Vàng Cạnh)

  Nhà sản xuất: Amrit Brar
  Tác giả: Amrit Brar
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn PDF
  ISBN:

   1,500,000
 • You've just added this product to the cart:

  Oracle of the Strange Forest

  Oracle of the Strange Forest 29
  Oracle of the Strange Forest 30
  5.00 out of 5

  Oracle of the Strange Forest

  Nhà sản xuất: Gabrielle Kash
  Tác giả: Gabrielle Kash
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:

   1,200,000
 • You've just added this product to the cart:

  Oriens Tarot (2nd Edition)

  Oriens Tarot (2nd Edition) 31
  Oriens Tarot (2nd Edition) 32
  5.00 out of 5

  Oriens Tarot (2nd Edition)

  Nhà sản xuất: Oriens Tarot
  Tác giả: Ambi Sun
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn (bán riêng)
  ISBN:

   1,200,000 1,700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Paracelsus Dreams Tarot

  Paracelsus Dreams Tarot 33
  Paracelsus Dreams Tarot 34
  5.00 out of 5

  Paracelsus Dreams Tarot

  Nhà sản xuất: Dark Synevyr
  Tác giả: Dark Synevyr, Anno Mmix
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:

   1,100,000
 • You've just added this product to the cart:

  PinkPain Tarot

  PinkPain Tarot 35
  PinkPain Tarot 36
  5.00 out of 5

  PinkPain Tarot

  Nhà sản xuất: Dark Synevyr
  Tác giả: Dark Synevyr, Dasha Zeleno
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN:

   1,100,000