Bộ Chuẩn Rider Waite Smith

Tập hợp tất cả các bộ bài chuẩn Rider Waite Smith hiện có trên thị trường

 • You've just added this product to the cart:

  Albano Waite Tarot

  Albano Waite Tarot 1
  Albano Waite Tarot 2
  0 out of 5

  Albano Waite Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Frankie Albano, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn nhỏ
  ISBN: 9780880794664

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Apprentice Tarot

  Apprentice Tarot 3
  Apprentice Tarot 4
  5.00 out of 5

  Apprentice Tarot

  • Tên bộ bài: Apprentice Tarot
  • Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  • Tác giả: Jody Boginski Barbessi
  • Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781646710683
   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Combo Học Tarot Cơ Bản

  Combo Học Tarot Cơ Bản 5
  -11%
  Combo Học Tarot Cơ Bản 6
  0 out of 5

  Combo Học Tarot Cơ Bản

  • Nhà sản xuất: Mystic House Book Series
  • Phát hành: Nhà xuất bản Hồng Đức (2021)
  • Tác giả: Joan Bunning, Deborah Hancock, Mystic Group dịch
  • Số trang: 784 trang, bìa mềm
  • ISBN: 9786043185706
   845,000  749,000
 • You've just added this product to the cart:

  Golden Art Nouveau Tarot

  Golden Art Nouveau Tarot 7
  Golden Art Nouveau Tarot 8
  5.00 out of 5

  Golden Art Nouveau Tarot

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Giulia F. Massaglia
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738763460

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Golden Art Nouveau Tarot - Mini Edition

  Golden Art Nouveau Tarot - Mini Edition 9
  -18%
  Golden Art Nouveau Tarot - Mini Edition 10
  5.00 out of 5

  Golden Art Nouveau Tarot – Mini Edition

  • Tên bộ bài: Golden Art Nouveau Tarot – Mini Edition
  • Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  • Tác giả: Giulia F. Massaglia
  • Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9780738769752
   550,000  449,000
 • You've just added this product to the cart:

  Golden Universal Tarot

  Golden Universal Tarot 11
  Golden Universal Tarot 12
  0 out of 5

  Golden Universal Tarot

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Roberto De Angelis
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738737423

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Llewellyn's Classic Tarot

  Llewellyn's Classic Tarot 13
  Llewellyn's Classic Tarot 14
  5.00 out of 5

  Llewellyn’s Classic Tarot

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Barbara Moore, Eugene Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738736082

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Llewellyn’s Classic Tarot - Mini Edition

  Llewellyn’s Classic Tarot - Mini Edition 15
  Llewellyn’s Classic Tarot - Mini Edition 16
  5.00 out of 5

  Llewellyn’s Classic Tarot – Mini Edition

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Barbara Moore, Eugene Smith
  Bao gồm: 78 lá bài
  ISBN: 9780738765631

   399,000
 • You've just added this product to the cart:

  Original Rider Waite Tarot

  Original Rider Waite Tarot 17
  Original Rider Waite Tarot 18
  5.00 out of 5

  Original Rider Waite Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arthur Edward Waite
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780880796866

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Pamela Colman Smith Commemorative - Bookset Edition

  Pamela Colman Smith Commemorative - Bookset Edition 19
  Pamela Colman Smith Commemorative - Bookset Edition 20
  0 out of 5

  Pamela Colman Smith Commemorative – Bookset Edition

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Stuart Kaplan, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn + Sách hình + Postcards
  ISBN:  9781572816398

   1,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Pamela Colman Smith Commemorative (Smith Waite Tarot)

  Pamela Colman Smith Commemorative (Smith Waite Tarot) 21
  Pamela Colman Smith Commemorative (Smith Waite Tarot) 22
  5.00 out of 5

  Pamela Colman Smith Commemorative (Smith Waite Tarot)

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Stuart Kaplan, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 84 Lá bài (78 lá bài cơ bản + 2 lá giới thiệu + 4 lá artwork thêm) + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572817623

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Plastic Rider Waite Tarot

  Plastic Rider Waite Tarot 23
  Plastic Rider Waite Tarot 24
  5.00 out of 5

  Plastic Rider Waite Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Arthur Edward Waite, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710171

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Practical Tarot Wisdom

  Practical Tarot Wisdom 25
  Practical Tarot Wisdom 26
  5.00 out of 5

  Practical Tarot Wisdom

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Virginijus Poshkus, Arwen Lynch, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài
  ISBN: 9781572819436

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Quick & Easy Tarot

  Quick & Easy Tarot 27
  Quick & Easy Tarot 28
  0 out of 5

  Quick & Easy Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Pamela Colman Smith, Mary Hanson-Roberts
  Bao gồm: 78 Lá bài
  ISBN: 9781572812444

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Radiant Rider Waite Tarot

  Radiant Rider Waite Tarot 29
  Radiant Rider Waite Tarot 30
  5.00 out of 5

  Radiant Rider Waite Tarot

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Virginijus Poshkus, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572814134

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Radiant Rider Waite Tarot - Bookset Edition

  Radiant Rider Waite Tarot - Bookset Edition 31
  Radiant Rider Waite Tarot - Bookset Edition 32
  0 out of 5

  Radiant Rider Waite Tarot – Bookset Edition

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Virginijus Poshkus, Pamela Colman Smith, Avia Venefica
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn lớn
  ISBN: 9781572818101

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Radiant Rider Waite Tarot - Tin Edition

  Radiant Rider Waite Tarot - Tin Edition 33
  Radiant Rider Waite Tarot - Tin Edition 34
  5.00 out of 5

  Radiant Rider Waite Tarot – Tin Edition

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Virginijus Poshkus, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn + hộp thiếc
  ISBN: 9781572818033

   550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Radiant Wise Spirit Tarot

  Radiant Wise Spirit Tarot 35
  Radiant Wise Spirit Tarot 36
  5.00 out of 5

  Radiant Wise Spirit Tarot

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Edward Waite, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738762364

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Radiant Wise Spirit Tarot - Mini Edition

  Radiant Wise Spirit Tarot - Mini Edition 37
  -18%
  Radiant Wise Spirit Tarot - Mini Edition 38
  5.00 out of 5

  Radiant Wise Spirit Tarot – Mini Edition

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Edward Waite, Pamela Colman Smith
  Bao gồm: 78 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738766478

   550,000  449,000
 • You've just added this product to the cart:

  Reflective Tarot

  Reflective Tarot 39
  Reflective Tarot 40
  5.00 out of 5

  Reflective Tarot

  • Tên bộ bài: Reflective Tarot
  • Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  • Tác giả: Pamela Colman Smith
  • Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781646710195
   650,000