Bóng Tối và Phù Phép

Tổng hợp những bộ bài Oracle mang khuynh hướng đen tối, kinh dị hay có thể là có thể dùng bộ bài này để thực hiện phù phép, bùa chú hay spell lên để tự kích thích bản thân, đem lại may mắn cho cuộc sống.

 • You've just added this product to the cart:

  Abandoned Oracle

  Abandoned Oracle 1
  Abandoned Oracle 2
  0 out of 5

  Abandoned Oracle

  Nhà sản xuất: Patrick Valenza
  Tác giả: Patrick Valenza
  Bao gồm: 52 Lá bài
  ISBN:

   1,400,000
 • You've just added this product to the cart:

  Adorabyssal Oracle

  Adorabyssal Oracle 3
  Adorabyssal Oracle 4
  5.00 out of 5

  Adorabyssal Oracle

  Nhà sản xuất: PixelOccult
  Tác giả: James Brothwell
  Bao gồm: 36 Lá bài + Sách hướng dẫn nhỏ
  ISBN:

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Enchanted Spell Oracle

  Enchanted Spell Oracle 5
  Enchanted Spell Oracle 6
  5.00 out of 5

  Enchanted Spell Oracle

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Priestess Moon
  Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925682120

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Everyday Witch Oracle

  Everyday Witch Oracle 7
  Everyday Witch Oracle 8
  0 out of 5

  Everyday Witch Oracle

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Ann Moura, Kiri Leonard
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738760322

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Fantod Pack by Edward Gorey

  Fantod Pack by Edward Gorey 9
  -15%
  Fantod Pack by Edward Gorey 10
  5.00 out of 5

  Fantod Pack by Edward Gorey

  Nhà sản xuất: Pomegranate
  Tác giả: Edward Gorey 
  Bao gồm: 20 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764942242

   650,000  550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Literary Witches Oracle

  Literary Witches Oracle 11
  Literary Witches Oracle 12
  5.00 out of 5

  Literary Witches Oracle

  Nhà sản xuất: Clarkson Potter 
  Tác giả: by Taisia Kitaiskaia, Katy Horan
  Bao gồm: 70 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781984824714

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Magick of You Oracle

  Magick of You Oracle 13
  Magick of You Oracle 14
  5.00 out of 5

  Magick of You Oracle

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Fiona Horne
  Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925682823

   750,000
 • 0 out of 5

  Mildred Payne’s Oracle of Black Enchantment – Blood Edition

  Nhà sản xuất: Patrick Valenza
  Tác giả: Patrick Valenza
  Bao gồm: 52 Lá bài + eBook hướng dẫn
  ISBN:

   1,600,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mildred Payne’s Secret Pocket Oracle – Séance Edition

  Mildred Payne’s Secret Pocket Oracle – Séance Edition 16
  Mildred Payne’s Secret Pocket Oracle – Séance Edition 17
  0 out of 5

  Mildred Payne’s Secret Pocket Oracle – Séance Edition

  Nhà sản xuất: Deviant Moon Inc.
  Tác giả: Patrick Valenza
  Bao gồm: 80 Lá bài
  ISBN:

   1,100,000
 • You've just added this product to the cart:

  Modern Wiccan Box of Spells Deck

  Modern Wiccan Box of Spells Deck 18
  Modern Wiccan Box of Spells Deck 19
  0 out of 5

  Modern Wiccan Box of Spells Deck

  Nhà sản xuất: CICO Books
  Tác giả: Gillian Kemp
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781782496601

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mystical Shaman Oracle Cards

  Mystical Shaman Oracle Cards 20
  Mystical Shaman Oracle Cards 21
  0 out of 5

  Mystical Shaman Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Alberto VilloldoColette Baron-ReidMarcela Lobos
  Bao gồm: 64 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401952501

   1,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Oracle of Shadows

  Oracle of Shadows 22
  Oracle of Shadows 23
  0 out of 5

  Oracle of Shadows

  Nhà sản xuất: The Game Crafter
  Tác giả: White Rabbit Productions
  Bao gồm: 34 Lá bài

   1,100,000
 • You've just added this product to the cart:

  Practical Witch's Spell Deck

  Practical Witch's Spell Deck 24
  Practical Witch's Spell Deck 25
  5.00 out of 5

  Practical Witch’s Spell Deck

  Nhà sản xuất: Running Press
  Tác giả: Cerridwen Greenleaf 
  Bao gồm: 100 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780762495801

   550,000 1,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Seasons of the Witch Samhain Oracle

  Seasons of the Witch Samhain Oracle 26
  Seasons of the Witch Samhain Oracle 27
  5.00 out of 5

  Seasons of the Witch Samhain Oracle

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Lorriane AndersonJuliet Diaz
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925924657

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Spellcasting Oracle

  Spellcasting Oracle 28
  Spellcasting Oracle 29
  5.00 out of 5

  Spellcasting Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Flavia Kate Peters, Barbara Meiklejohn-Free, Lisbeth Cheever-Gessaman
  Bao gồm: 48 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781788170772

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Spells Deck

  Spells Deck 30
  Spells Deck 31
  0 out of 5

  Spells Deck

  Nhà sản xuất: Chronicle Books
  Tác giả: Cat CabralKim Knoll
  Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781452176857

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Wiccapedia Spell Deck

  Wiccapedia Spell Deck 32
  -12%
  Wiccapedia Spell Deck 33
  0 out of 5

  Wiccapedia Spell Deck

  Nhà sản xuất: Sterling Ethos
  Tác giả: Leanna Greenaway, Shawn Robbins, Charity Bedell
  Bao gồm: 100 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781454941736

   850,000  750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Witches Kitchen Oracle Cards

  Witches Kitchen Oracle Cards 34
  Witches Kitchen Oracle Cards 35
  0 out of 5

  Witches Kitchen Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Barbara Meiklejohn-FreeFlavia Kate Peters
  Bao gồm: 48 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738763569

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Raven's Wand Oracle

  Raven's Wand Oracle 36
  Raven's Wand Oracle 37
  0 out of 5

  Raven’s Wand Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Steven Hutton
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572819511

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Dark Mirror Oracle

  Dark Mirror Oracle 38
  Dark Mirror Oracle 39
  5.00 out of 5

  Dark Mirror Oracle

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Riccardo MinettiLaura Sava
  Bao gồm: 32 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738759807

   700,000