Bóng Tối và Phù Phép

Tổng hợp những bộ bài Oracle mang khuynh hướng đen tối, kinh dị hay có thể là có thể dùng bộ bài này để thực hiện phù phép, bùa chú hay spell lên để tự kích thích bản thân, đem lại may mắn cho cuộc sống.

 • You've just added this product to the cart:

  Everyday Witch Oracle

  Everyday Witch Oracle 1
  Everyday Witch Oracle 2
  0 out of 5

  Everyday Witch Oracle

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Ann Moura, Kiri Leonard
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mildred Payne’s Oracle of Black Enchantment - Blood Edition

  Mildred Payne’s Oracle of Black Enchantment - Blood Edition 3
  Mildred Payne’s Oracle of Black Enchantment - Blood Edition 4
  0 out of 5

  Mildred Payne’s Oracle of Black Enchantment – Blood Edition

  Nhà sản xuất: Patrick Valenza
  Tác giả: Patrick Valenza
  Bao gồm: 52 Lá bài + eBook hướng dẫn

   1,600,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mystical Shaman Oracle Cards

  Mystical Shaman Oracle Cards 5
  Mystical Shaman Oracle Cards 6
  0 out of 5

  Mystical Shaman Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Alberto VilloldoColette Baron-ReidMarcela Lobos
  Bao gồm: 64 Lá bài + Sách hướng dẫn

   1,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Raven's Wand Oracle

  Raven's Wand Oracle 7
  Raven's Wand Oracle 8
  0 out of 5

  Raven’s Wand Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Steven Hutton
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Dark Mirror Oracle

  Dark Mirror Oracle 9
  Dark Mirror Oracle 10
  0 out of 5

  Dark Mirror Oracle

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Riccardo MinettiLaura Sava
  Bao gồm: 32 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Santa Muerte Oracle

  Santa Muerte Oracle 11
  Santa Muerte Oracle 12
  0 out of 5

  Santa Muerte Oracle

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Fabio Listrani
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Konxari Cards

  Konxari Cards 13
  Konxari Cards 14
  5.00 out of 5

  Konxari Cards

  Nhà sản xuất: The IRM Foundation 
  Tác giả: Paul Michael Kane
  Bao gồm: 88 Lá bài + Sách hướng dẫn

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mildred Payne’s Oracle of Black Enchantment

  Mildred Payne’s Oracle of Black Enchantment 15
  Mildred Payne’s Oracle of Black Enchantment 16
  0 out of 5

  Mildred Payne’s Oracle of Black Enchantment

  Nhà sản xuất: Patrick Valenza
  Tác giả: Patrick Valenza
  Bao gồm: 52 Lá bài + eBook hướng dẫn

   1,600,000
 • You've just added this product to the cart:

  Divine Circus Oracle

  Divine Circus Oracle 17
  Divine Circus Oracle 18
  0 out of 5

  Divine Circus Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Alana Fairchild
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Oracle of Nightmares

  Oracle of Nightmares 19
  Oracle of Nightmares 20
  0 out of 5

  Oracle of Nightmares

  Nhà sản xuất: The Game Crafter
  Tác giả: White Rabbit Productions
  Bao gồm: 40 Lá bài

   1,100,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mildred Payne's Secret Pocket Oracle

  Mildred Payne's Secret Pocket Oracle 21
  Mildred Payne's Secret Pocket Oracle 22
  0 out of 5

  Mildred Payne’s Secret Pocket Oracle

  Nhà sản xuất: Patrick Valenza
  Tác giả: Patrick Valenza
  Bao gồm: 54 Lá bài + Tờ hướng dẫn

   1,100,000
 • You've just added this product to the cart:

  Angelarium Oracle

  Angelarium Oracle 23
  Angelarium Oracle 24
  0 out of 5

  Angelarium Oracle

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Peter Mohrbacher, Eli Minaya
  Bao gồm: 32 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Magickal Spellcards

  Magickal Spellcards 25
  Magickal Spellcards 26
  0 out of 5

  Magickal Spellcards

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Lucy Cavendish
  Bao gồm: 45 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Faerie Enchantments Oracle

  Faerie Enchantments Oracle 27
  Faerie Enchantments Oracle 28
  0 out of 5

  Faerie Enchantments Oracle

  Nhà sản xuất: Ian Daniels
  Tác giả: Ian Daniels
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Wicca Oracle

  Wicca Oracle 29
  Wicca Oracle 30
  0 out of 5

  Wicca Oracle

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Lunaea Weatherstone, Nada Mesar, Chatriya Hemharnivbul
  Bao gồm: 32 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Ceccoli Oracle

  Ceccoli Oracle 31
  Ceccoli Oracle 32
  5.00 out of 5

  Ceccoli Oracle

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Lunaea Weatherstone, Nicoletta Ceccoli
  Bao gồm: 32 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Victoria Frances Gothic Oracle Cards

  Victoria Frances Gothic Oracle Cards 33
  Victoria Frances Gothic Oracle Cards 34
  0 out of 5

  Victoria Frances Gothic Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Lo Scarabeo, Victoria Frances
  Bao gồm: 36 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Halloween Oracle

  Halloween Oracle 35
  Halloween Oracle 36
  0 out of 5

  Halloween Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Stacey DeMarco, Jimmy Manton
  Bao gồm: 36 Lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Wisdom Of House Of Night Oracle Cards

  Wisdom Of House Of Night Oracle Cards 37
  Wisdom Of House Of Night Oracle Cards 38
  5.00 out of 5

  Wisdom Of House Of Night Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Potter Style
  Tác giả: P.C. Cast, Colette Baron-Reid
  Bao gồm: 55 lá bài + Sách hướng dẫn

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Oracle Of Shapeshifters

  Oracle Of Shapeshifters 39
  Oracle Of Shapeshifters 40
  0 out of 5

  Oracle Of Shapeshifters

  Nhà sản xuất: Simon Pulse/Beyond Words
  Tác giả: Lucy Cavendish & Jasmine Becket-Griffith
  Bao gồm: 45 lá bài + Sách hướng dẫn

   700,000