Bóng Tối và Phù Phép

Tổng hợp những bộ bài Oracle mang khuynh hướng đen tối, kinh dị hay có thể là có thể dùng bộ bài này để thực hiện phù phép, bùa chú hay spell lên để tự kích thích bản thân, đem lại may mắn cho cuộc sống.

 • 5.00 out of 5

  Abandoned Oracle

  Nhà sản xuất: Fenwood Asylum (Deviant Moon Inc.)
  Tác giả: Patrick Valenza
  Bao gồm: 52 Lá bài
  ISBN:

   1,400,000
 • You've just added this product to the cart:

  Adorabyssal Oracle

  Adorabyssal Oracle 2
  -22%
  Adorabyssal Oracle 3
  5.00 out of 5

  Adorabyssal Oracle

  Nhà sản xuất: PixelOccult
  Tác giả: James Brothwell
  Bao gồm: 36 Lá bài + Sách hướng dẫn nhỏ
  ISBN:

   900,000  700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Enchanted Spell Oracle

  Enchanted Spell Oracle 4
  Enchanted Spell Oracle 5
  5.00 out of 5

  Enchanted Spell Oracle

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Priestess Moon
  Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925682120

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Everyday Witch Oracle

  Everyday Witch Oracle 6
  Everyday Witch Oracle 7
  5.00 out of 5

  Everyday Witch Oracle

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Ann Moura, Kiri Leonard
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738760322

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Fantod Pack by Edward Gorey

  Fantod Pack by Edward Gorey 8
  -15%
  Fantod Pack by Edward Gorey 9
  5.00 out of 5

  Fantod Pack by Edward Gorey

  Nhà sản xuất: Pomegranate
  Tác giả: Edward Gorey 
  Bao gồm: 20 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780764942242

   650,000  550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Green Witch Oracle

  Green Witch Oracle 10
  Green Witch Oracle 11
  5.00 out of 5

  Green Witch Oracle

  Nhà sản xuất: Rockpool Oracle Cards
  Tác giả: Cheralyn Darcey
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925924718

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Literary Witches Oracle

  Literary Witches Oracle 12
  Literary Witches Oracle 13
  5.00 out of 5

  Literary Witches Oracle

  Nhà sản xuất: Clarkson Potter 
  Tác giả: by Taisia Kitaiskaia, Katy Horan
  Bao gồm: 70 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781984824714

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Magick of You Oracle

  Magick of You Oracle 14
  Magick of You Oracle 15
  5.00 out of 5

  Magick of You Oracle

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Fiona Horne
  Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925682823

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Making Magick Oracle

  Making Magick Oracle 16
  Making Magick Oracle 17
  5.00 out of 5

  Making Magick Oracle

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Priestess Moon, Preistess Moon
  Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925429992

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mildred Payne’s Oracle of Black Enchantment - Blood Edition

  Mildred Payne’s Oracle of Black Enchantment - Blood Edition 18
  -6%
  Mildred Payne’s Oracle of Black Enchantment - Blood Edition 19
  5.00 out of 5

  Mildred Payne’s Oracle of Black Enchantment – Blood Edition

  Nhà sản xuất: Fenwood Asylum (Deviant Moon Inc.)
  Tác giả: Patrick Valenza
  Bao gồm: 52 Lá bài + eBook hướng dẫn
  ISBN:

   1,600,000  1,500,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mildred Payne’s Secret Pocket Oracle – Séance Edition

  Mildred Payne’s Secret Pocket Oracle – Séance Edition 20
  Mildred Payne’s Secret Pocket Oracle – Séance Edition 21
  5.00 out of 5

  Mildred Payne’s Secret Pocket Oracle – Séance Edition

  Nhà sản xuất: Fenwood Asylum (Deviant Moon Inc.)
  Tác giả: Patrick Valenza
  Bao gồm: 80 Lá bài
  ISBN:

   1,200,000
 • You've just added this product to the cart:

  Modern Wiccan Box of Spells Deck

  Modern Wiccan Box of Spells Deck 22
  Modern Wiccan Box of Spells Deck 23
  5.00 out of 5

  Modern Wiccan Box of Spells Deck

  Nhà sản xuất: CICO Books
  Tác giả: Gillian Kemp
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781782496601

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mystical Shaman Oracle Cards

  Mystical Shaman Oracle Cards 24
  Mystical Shaman Oracle Cards 25
  5.00 out of 5

  Mystical Shaman Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Alberto VilloldoColette Baron-ReidMarcela Lobos
  Bao gồm: 64 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401952501

   1,000,000
 • 0 out of 5

  Oracle of Shadows

  Nhà sản xuất: The Game Crafter
  Tác giả: White Rabbit Productions
  Bao gồm: 34 Lá bài

   1,100,000
 • You've just added this product to the cart:

  Practical Witch's Spell Deck

  Practical Witch's Spell Deck 27
  Practical Witch's Spell Deck 28
  4.33 out of 5

  Practical Witch’s Spell Deck

  Nhà sản xuất: Running Press
  Tác giả: Cerridwen Greenleaf 
  Bao gồm: 100 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780762495801

   550,000 1,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Pure Magic Oracle

  Pure Magic Oracle 29
  Pure Magic Oracle 30
  5.00 out of 5

  Pure Magic Oracle

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Andres Engracia
  Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925924664

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Seasons of the Witch Beltane Oracle

  Seasons of the Witch Beltane Oracle 31
  Seasons of the Witch Beltane Oracle 32
  0 out of 5

  Seasons of the Witch Beltane Oracle

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Lorriane AndersonJuliet Diaz, Giada Rose
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925946789

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Seasons of the Witch Samhain Oracle

  Seasons of the Witch Samhain Oracle 33
  Seasons of the Witch Samhain Oracle 34
  5.00 out of 5

  Seasons of the Witch Samhain Oracle

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Lorriane AndersonJuliet Diaz
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925924657

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Seasons of the Witch Yule Oracle

  Seasons of the Witch Yule Oracle 35
  Seasons of the Witch Yule Oracle 36
  0 out of 5

  Seasons of the Witch Yule Oracle

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Lorriane AndersonJuliet Diaz
  Bao gồm: 44 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925946222

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Spellcasting Oracle

  Spellcasting Oracle 37
  Spellcasting Oracle 38
  5.00 out of 5

  Spellcasting Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Flavia Kate Peters, Barbara Meiklejohn-Free, Lisbeth Cheever-Gessaman
  Bao gồm: 48 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781788170772

   750,000