Sách Học Tarot

Tập hợp những cuốn sách học Tarot, sách hướng dẫn sử dụng bài tarot, sách Tarot dành cho người mới bắt đầu.

 • You've just added this product to the cart:

  Combo 3 Cuốn Sách Nhập Môn Tarot Cho Người Tự Học

  Combo 3 Cuốn Sách Nhập Môn Tarot Cho Người Tự Học 1
  -28%
  Combo 3 Cuốn Sách Nhập Môn Tarot Cho Người Tự Học 2
  0 out of 5

  Combo 3 Cuốn Sách Nhập Môn Tarot Cho Người Tự Học

  Phát hành: Mystic House Book Series

  Tác giả: Sách Tarot 78 Độ Minh Triết: Rachel Pollack (Tác giả), Thư Lâm (Dịch giả); Sách Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot: Mary K. Greer (Tác giả), Trần Ngô Lan Vy (Biên tập), Thiên Vũ (Dịch giả); Sách 21 Cách Giải Nghĩa Lá Bài Tarot: Mary K. Greer (Tác giả), Hạ Lâm (Dịch giả), Thư Lâm (Biên tập)

  Phiên bản: Bìa mềm

   777,000  557,000
 • You've just added this product to the cart:

  Combo Sách Tarot 78 Độ Minh Triết + 21 Cách Giải Nghĩa Lá Bài Tarot

  Combo Sách Tarot 78 Độ Minh Triết + 21 Cách Giải Nghĩa Lá Bài Tarot 3
  -28%
  Combo Sách Tarot 78 Độ Minh Triết + 21 Cách Giải Nghĩa Lá Bài Tarot 4
  0 out of 5

  Combo Sách Tarot 78 Độ Minh Triết + 21 Cách Giải Nghĩa Lá Bài Tarot

  Phát hành: Mystic House Book Series

  Tác giả: Sách Tarot 78 Độ Minh Triết: Rachel Pollack (Tác giả), Thư Lâm (Dịch giả); Sách 21 Cách Giải Nghĩa Lá Bài Tarot: Mary K. Greer (Tác giả), Hạ Lâm (Dịch giả), Thư Lâm (Biên tập)

  Phiên bản: Bìa mềm

   528,000  378,000
 • You've just added this product to the cart:

  21 Cách Giải Nghĩa Lá Bài Tarot

  21 Cách Giải Nghĩa Lá Bài Tarot 5
  -40%
  21 Cách Giải Nghĩa Lá Bài Tarot 6
  0 out of 5

  21 Cách Giải Nghĩa Lá Bài Tarot

  Ngày phát hành dự kiến: 20/07/2019

  Phát hành: Mystic House Book Series

  Tác giả: Mary K. Greer (Tác giả), Hạ Lâm (Dịch giả), Thư Lâm (Biên tập)

  Bao gồm: 389 Trang

  Phiên bản: Bìa mềm

   249,000  149,000
 • You've just added this product to the cart:

  Combo Sách Tarot 78 Độ Minh Triết + Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot

  Combo Sách Tarot 78 Độ Minh Triết + Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot 7
  -19%
  Combo Sách Tarot 78 Độ Minh Triết + Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot 8
  0 out of 5

  Combo Sách Tarot 78 Độ Minh Triết + Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot

  Phát hành: Mystic House Book Series

  Tác giả: Sách Tarot 78 Độ Minh Triết: Rachel Pollack (Tác giả), Thư Lâm (Dịch giả); Sách Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot: Mary K. Greer (Tác giả), Trần Ngô Lan Vy (Biên tập), Thiên Vũ (Dịch giả)

  Phiên bản: Bìa mềm

   528,000  428,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Compendium

  Tarot Compendium 9
  Tarot Compendium 10
  0 out of 5

  Tarot Compendium

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả:Tali GoodwinSasha GrahamMarcus KatzMark McElroyRiccardo MinettiBarbara MooreGiordano BertiLo Scarabeo
  Bao gồm: 560 Trang

   950,000
 • You've just added this product to the cart:

  Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot

  Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot 11
  Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot 12
  0 out of 5

  Giải Mã Bộ Hoàng Gia Tarot

  Phát hành: Mystic House Book Series

  Tác giả: Mary K. Greer (Tác giả), Trần Ngô Lan Vy (Biên tập), Thiên Vũ (Dịch giả)

  Bao gồm: 352 Trang

  Loại: Bìa mềm

   249,000
 • You've just added this product to the cart:

  Kitchen Table Tarot

  Kitchen Table Tarot 13
  Kitchen Table Tarot 14
  0 out of 5

  Kitchen Table Tarot

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Melissa Cynova
  Bao gồm: 288 Trang

   450,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Experience

  Tarot Experience 15
  Tarot Experience 16
  0 out of 5

  Tarot Experience

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Sasha Graham, Barbara Moore, Mark McElroy, Marcus Katz, Tali Goodwin, Giordano Berti, và Riccardo Minetti
  Bao gồm: 640 Trang

   950,000
 • You've just added this product to the cart:

  78 Độ Minh Triết Tarot

  78 Độ Minh Triết Tarot 17
  78 Độ Minh Triết Tarot 18
  5.00 out of 5

  78 Độ Minh Triết Tarot

  Phát hành: Mystic House Book Series

  Tác giả: Rachel Pollack (Tác giả), Thư Lâm (Dịch giả)

  Bao gồm: 546 Trang

  Phiên bản: Bìa mềm

   279,000
 • You've just added this product to the cart:

  Holistic Tarot: An Integrative Approach to Using Tarot for Personal Growth

  Holistic Tarot: An Integrative Approach to Using Tarot for Personal Growth 19
  Holistic Tarot: An Integrative Approach to Using Tarot for Personal Growth 20
  0 out of 5

  Holistic Tarot: An Integrative Approach to Using Tarot for Personal Growth

  Nhà sản xuất: North Atlantic Books
  Tác giả: Benebell Wen
  Bao gồm: 896 Trang

   1,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  The Tarot: History, Symbolism, and Divination

  The Tarot: History, Symbolism, and Divination 21
  The Tarot: History, Symbolism, and Divination 22
  0 out of 5

  The Tarot: History, Symbolism, and Divination

  Nhà sản xuất: TarcherPerigee
  Tác giả: Robert M. Place
  Bao gồm: 336 Trang

   550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Qabalistic Tarot

  Qabalistic Tarot 23
  Qabalistic Tarot 24
  0 out of 5

  Qabalistic Tarot

  Nhà sản xuất: Marcus Aurelius Press 
  Tác giả: Robert Wang
  Bao gồm: 288 Trang

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Interactions

  Tarot Interactions 25
  Tarot Interactions 26
  0 out of 5

  Tarot Interactions

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Deborah Lipp
  Bao gồm: 288 Trang

   500,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Face to Face - Using the Cards in Your Everyday Life

  Tarot Face to Face - Using the Cards in Your Everyday Life 27
  Tarot Face to Face - Using the Cards in Your Everyday Life 28
  0 out of 5

  Tarot Face to Face – Using the Cards in Your Everyday Life

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Marcus Katz, Tali Goodwin
  Bao gồm: 240 Trang

   450,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot - Unlocking the Arcana

  Tarot - Unlocking the Arcana 29
  Tarot - Unlocking the Arcana 30
  0 out of 5

  Tarot – Unlocking the Arcana

  Nhà sản xuất: Schiffer Publishing
  Tác giả: Angelo Nasios
  Bao gồm: 240 Trang

   500,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Coupling

  Tarot Coupling 31
  Tarot Coupling 32
  0 out of 5

  Tarot Coupling

  Nhà sản xuất: Schiffer Publishing
  Tác giả: Gina G. Thies
  Bao gồm: 256 Trang

   500,000
 • You've just added this product to the cart:

  Understanding the Tarot Court

  Understanding the Tarot Court 33
  Understanding the Tarot Court 34
  0 out of 5

  Understanding the Tarot Court

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Mary K. Greer, Tom Little
  Bao gồm: 288 Trang

   450,000
 • You've just added this product to the cart:

  Ultimate Guide to Thoth Tarot

  Ultimate Guide to Thoth Tarot 35
  Ultimate Guide to Thoth Tarot 36
  0 out of 5

  Ultimate Guide to Thoth Tarot

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Johannes Fiebig, Evelin Burger
  Bao gồm: 216 Trang

   500,000
 • You've just added this product to the cart:

  Ultimate Guide to Rider Waite Tarot

  Ultimate Guide to Rider Waite Tarot 37
  Ultimate Guide to Rider Waite Tarot 38
  0 out of 5

  Ultimate Guide to Rider Waite Tarot

  Nhà sản xuất: Llewellyn Publications
  Tác giả: Johannes Fiebig, Evelin Burger
  Bao gồm: 216 Trang

   450,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tarot Fundamentals

  Tarot Fundamentals 39
  Tarot Fundamentals 40
  5.00 out of 5

  Tarot Fundamentals

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả:Tali Goodwin, Sasha Graham, Marcus Katz, Mark McElroyRiccardo Minetti, Barbara Moore, Giordano Berti, Lo Scarabeo
  Bao gồm: 624 Trang

   950,000