Ngôn Ngữ Cổ Xưa & Chiêm Tinh

Tổng hợp những bộ bài có sử dụng nhiều đến các ký tự cổ xưa (Runes), chiêm tinh hay những yếu tố tiên tri khác. Nếu bạn thích chiêm tinh hay Runes thì đây sẽ là danh mục không thể bỏ qua.

 • You've just added this product to the cart:

  A Shaman Oracle

  A Shaman Oracle 1
  A Shaman Oracle 2
  5.00 out of 5

  A Shaman Oracle

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Wulfing von Rohr, Ken Estrada
  Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710409

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Á Xá Chiêm Tinh Tử Vi

  Á Xá Chiêm Tinh Tử Vi 3
  Á Xá Chiêm Tinh Tử Vi 4
  5.00 out of 5

  Á Xá Chiêm Tinh Tử Vi

  Nhà sản xuất: Trung Quốc
  Tác giả: Huyền Sắc
  Bao gồm: 84 Lá bài + Sách hướng dẫn (Tiếng Hoa)
  ISBN: 6970043830152

   550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Anubis Oracle

  Anubis Oracle 5
  Anubis Oracle 6
  5.00 out of 5

  Anubis Oracle

  Nhà sản xuất: Bear & Company
  Tác giả: Nicki Scully, Linda Star Wolf Ph.D., Kris Waldherr
  Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781591430902

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Arcana of Astrology Oracle

  Arcana of Astrology Oracle 7
  Arcana of Astrology Oracle 8
  0 out of 5

  Arcana of Astrology Oracle

  Nhà sản xuất: Abrams Noterie
  Tác giả: Claire Goodchild
  Bao gồm: 54 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781419747410

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Astrology Reading Cards

  Astrology Reading Cards 9
  Astrology Reading Cards 10
  5.00 out of 5

  Astrology Reading Cards

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Alison Chester-Lambert MARichard Crookes
  Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781844095810

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Chinese Fortune Reading Cards

  Chinese Fortune Reading Cards 11
  Chinese Fortune Reading Cards 12
  5.00 out of 5

  Chinese Fortune Reading Cards

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Sharina Star
  Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925017908

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Claves Astrologicae: Astrology Oracle

  Claves Astrologicae: Astrology Oracle 13
  Claves Astrologicae: Astrology Oracle 14
  5.00 out of 5

  Claves Astrologicae: Astrology Oracle

  Nhà sản xuất: Labyrinthos Academy
  Tác giả: Tina Gong
  Bao gồm: 45 lá bài

  ISBN:

   1,100,000
 • You've just added this product to the cart:

  Dream Interpretation Oracle

  Dream Interpretation Oracle 15
  Dream Interpretation Oracle 16
  5.00 out of 5

  Dream Interpretation Oracle

  Nhà sản xuất: Lo Scarabeo
  Tác giả: Luigi Di Giammarino
  Bao gồm: 36 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738766454

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Dream Oracle Cards

  Dream Oracle Cards 17
  Dream Oracle Cards 18
  0 out of 5

  Dream Oracle Cards

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Kelly Sullivan Walden, Rassouli
  Bao gồm: 53 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781572819344

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Earthcraft Oracle

  Earthcraft Oracle 19
  Earthcraft Oracle 20
  0 out of 5

  Earthcraft Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Juliet Diaz, Lorriane Anderson, Daniell Boodoo-Fortuné
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401960889

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Enchanted Unicorn Oracle

  Enchanted Unicorn Oracle 21
  Enchanted Unicorn Oracle 22
  5.00 out of 5

  Enchanted Unicorn Oracle

  Nhà sản xuất: Rockpool Publishing
  Tác giả: Priestess Moon
  Bao gồm: 36 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925924312

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Heavenly Bodies Astrology Deck

  Heavenly Bodies Astrology Deck 23
  Heavenly Bodies Astrology Deck 24
  5.00 out of 5

  Heavenly Bodies Astrology Deck

  Nhà sản xuất: CICO Books
  Tác giả: Lily Ashwell 
  Bao gồm: 51 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781782499312

   950,000
 • You've just added this product to the cart:

  Hero’s Journey Dream Oracle

  Hero’s Journey Dream Oracle 25
  Hero’s Journey Dream Oracle 26
  5.00 out of 5

  Hero’s Journey Dream Oracle

  Nhà sản xuất: Blue Angel Publishing
  Tác giả: Kelly Sullivan Walden, Rassouli
  Bao gồm: 52 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738761787

   700,000
 • 5.00 out of 5

  Karma Cards

  Nhà sản xuất: Sterling
  Tác giả: Monte Farber
  Bao gồm: 36 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781402745461

   950,000
 • You've just added this product to the cart:

  Mystical Shaman Oracle Cards

  Mystical Shaman Oracle Cards 28
  Mystical Shaman Oracle Cards 29
  5.00 out of 5

  Mystical Shaman Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Alberto VilloldoColette Baron-ReidMarcela Lobos
  Bao gồm: 64 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401952501

   1,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Numinous Astro Deck

  Numinous Astro Deck 30
  Numinous Astro Deck 31
  5.00 out of 5

  Numinous Astro Deck

  Nhà sản xuất: The Numinous
  Tác giả: Ruby Warrington
  Bao gồm: 45 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781454933410

   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Oracle of Ascendance

  Oracle of Ascendance 32
  Oracle of Ascendance 33
  5.00 out of 5

  Oracle of Ascendance

  Nhà sản xuất: U.S. Games Systems
  Tác giả: Phillip J. Adamczyk, Sheri Jo Posselt
  Bao gồm: 72 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781646710225

   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Phoenix Cards

  Phoenix Cards 34
  Phoenix Cards 35
  5.00 out of 5

  Phoenix Cards

  Nhà sản xuất: Destiny Books
  Tác giả: Susan Sheppard, Toni Taylor
  Bao gồm: 28 lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780892813100

   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Queen of the Moon Oracle

  Queen of the Moon Oracle 36
  Queen of the Moon Oracle 37
  0 out of 5

  Queen of the Moon Oracle

  Nhà sản xuất: Rockpool Oracle Cards
  Tác giả: Stacey Demarco, Kinga Britschgi
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781925682588

   

   750,000
 • You've just added this product to the cart:

  Shaman's Dream Oracle

  Shaman's Dream Oracle 38
  Shaman's Dream Oracle 39
  0 out of 5

  Shaman’s Dream Oracle

  Nhà sản xuất: Hay House
  Tác giả: Alberto VilloldoColette Baron-Reid
  Bao gồm: 64 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781401959128

   800,000