Set Đá Thanh Tẩy

Set đá thanh tẩy gồm nhiều loại đá thanh tẩy khác nhau phù hợp cho nhiều mục đích làm nghi thức và thanh tẩy bài Tarot