Ý Nghĩa Lá Bài Tarot Trong Bộ Ẩn Phụ

Ý Nghĩa Lá Bài Tarot Trong Bộ Ẩn Phụ

Bộ Minor Arcana gồm bốn Bộ (Suit) – Cups, Pentacles, Swords và Wands. Mỗi Suit tương ứng với một nguyên tố khác nhau và đại diện cho các khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày.

  • Bộ Cups: Nguyên tố Nước. Từ khóa: Các cảm giác, cảm giác và khả năng sáng tạo
  • Bộ Pentacles: Nguyên tố Đất. Từ khóa: Tài chính, sở hữu vật chất, sự nghiệp
  • Bộ Swords: Nguyên tố Khí. Từ khóa: Sức mạnh, trí tuệ, tư tưởng
  • Bộ Wands: Nguyên tố Lửa. Từ khóa: Đam mê, tinh thần, ý tưởng

ý nghĩa lá bài trong Suit of Wands

Mỗi suit trong Bộ Minor Arcana bao gồm 14 lá bài Tarot, với 10 lá bài đánh số (từ Ace đến Ten) và 4 lá bài Hội Đồng (Court Cards) (Page, Knight, Queen, và King).

Các lá bài Tarot đánh số phản ánh những tình huống trong cuộc sống hàng ngày, trong khi đó các lá bài Tarot Hội Đồng phản ánh tính cách hoặc con người thực.

Trong khi ý nghĩa lá bài Tarot trong Bộ Ẩn Chính tiết lộ những sự kiện sẽ diễn ra một cách tự nhiên theo các định luật của Vạn Vật, thì ý nghĩa lá bài Tarot trong Bộ Ẩn Phụ lại bộc lộ những sự kiện diễn ra một cách tự nhiên theo các định luật thuộc bản chất con người. Do đó, Bộ Ẩn Phụ Minor Arcana nhấn mạnh những khía cạnh thực hơn trong cuộc sống và có thể ám chỉ đến những vấn đề hiện tại có ảnh hưởng nhỏ hoặc tạm thời.

Các Lá Bài Minor Arcana trong Giải Bài Tarot

Nếu một trải bài có số lá bài Minor Arcana chiếm ưu thế, thì bạn đang phải đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống thường ngày vốn sẽ không có ảnh hưởng lâu dài lên cuộc sống của bạn. Những vấn đề này diễn ra, cho bạn cơ hội để học hỏi và trải nghiệm (hãy xem xét các lá bài Major Arcana bất kỳ để xác định và hiểu được những bài học này, và cách mà chúng có thể ảnh hưởng lên cuộc sống của bạn về lâu dài).

Rate this post

Share this post


Call Now Button