78 Độ Minh Triết

  • 78 Độ Minh Triết – Sự Tiên Tri

    Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) SỰ TIÊN TRI Quay lại mục lục Sự Tiên Tri Ngày này, hầu hết mọi người đều xem Tarot như một công cụ tiên đoán, hoặc “tiên tri”. Lạ một điều là chúng ta biết về khía cạnh này ít hơn các khía cạnh
  • 78 Độ Minh Triết – Tìm Kiếm Sự Tự Tri

    Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG V: QUAY VÀO BÊN TRONG TÌM KIẾM SỰ TỰ TRI Quay lại mục lục Tìm kiếm sự tự tri (Self-knowledge) Ở dòng thứ hai của bộ Ẩn Chính chúng ta đi từ thế giới bên ngoài và những thử thách của
  • 78 Độ Minh Triết – Tính Thống Nhất và Tính Hai Mặt

    Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG I: THẾ BÀI BỐN LÁ TÍNH THỐNG NHẤT VÀ TÍNH HAI MẶT Quay lại mục lục Tính Thống Nhất và Tính Hai Mặt Trải qua một lịch sử dài, bộ Ẩn chính đã thu hút rất nhiều bài giải nghĩa. Ngày
Trang:123

Chat Live Facebook