Bài Tarot

Shaman Tarot – Thế Giới Của Các Pháp Sư

Shaman Tarot – Thế Giới Của Các Pháp Sư, Thầy Phù Thủy Tác giả: Massimiliano Filadoro Phát hành: Lo Scarabeo 2010 Reviewer: Lillie Năm phát hành: 2010 Dịch: Lãng Du Shaman Tarot được xuất bản bởi Lo Scarabeo, một bộ Tarot hoàn toàn mới, khám phá về thế giới của các pháp sư, thầy phù thủy thông qua các lá bài Tarot. Về tổng quan, Shaman Taort được thiết kế theo chuẩn Rider Waite Smith (RWS), bài được sử dụng để đọc 2 chiều bao [...]


Posted By Category: Bài TarotComments: Comments Off

Ứng Dụng Đọc Sách Hướng Dẫn Tarot Trên Di Động

Ứng dụng đọc sách hướng dẫn Tarot trên hệ điều hành iOS Ứng dụng đọc sách hướng dẫn Tarot trên hệ điều hành Android  


Posted By Category: Bài TarotComments: Comments OffPost Date: 26/10/2015

Smallest Tarot in the World

Smallest Tarot in the World (Tarot of the Gnomes) Tác giả: Antonio Lupatelli Phát hành: Lo Scarabeo Bao gồm: Deck 22 Cards (13 x 22 mm) + Booklet Giá: 250,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, NXB Lo ScarabeoComments: Comments Off

Tarot 3D

Tarot 3D Tác giả: Davide Corsi Phát hành: Lo Scarabeo Bao gồm: Deck 22 Cards + Booklet Giá: 650,000đ Một bộ bài độc đáo được thiết kế dựa trên 22 lá Ẩn Chính của bộ Pictorial Key Tarot cho hiệu ứng 3-D thông qua kỹ thuật in thấu kính – công nghệ đặt một miếng nhựa giống thấu kính (lens) lên trên mỗi hình ảnh lá bài để mang lại hiệu ứng quang học về chiều sâu và “ảnh động” khi lá bài được nhìn ở [...]


Posted By Category: Bài Tarot, Beginner, NXB Lo ScarabeoComments: Comments Off

Delos Tarot

Delos Tarot Tác giả: Lamblamb99 Phát hành: Etsy Bao gồm: Deck + Booklet Giá: 900,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, Beginner, NXB KhácComments: Comments OffPost Date: 23/09/2015

Type Tarot

Type Tarot Tác giả: Hurgle Studios Phát hành: The Game Crafter Bao gồm: Deck + Companion Giá: 1,200,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, NXB KhácComments: Comments Off

Raven’s Prophecy Tarot

Raven’s Prophecy Tarot Tác giả: Maggie Stiefvater Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck + Companion Giá: 850,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, NXB LlewellynComments: Comments Off

Green Witch Tarot

Green Witch Tarot Tác giả: Ann Moura, Kiri Leonard Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck + Companion Giá: 850,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, Beginner, NXB LlewellynComments: Comments Off

Impressionist Tarot

Impressionist Tarot Tác giả: Arturo Picca Phát hành: Lo Scarabeo Phiên bản: Deck + Booklet Giá: 700,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, NXB Lo ScarabeoComments: Comments Off

Thelema Tarot

Thelema Tarot Tác giả: Lo Scarabeo Phát hành: Lo Scarabeo Phiên bản: Deck + Booklet Giá: 700,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, NXB Lo ScarabeoComments: Comments Off

Linestrider Tarot

Linestrider Tarot Tác giả: Siolo Thompson Phát hành: Siolo Thompson Phiên bản: Deck + Companion Giá: Call


Posted By Category: Bài Tarot, NXB KhácComments: Comments Off

Harry Potter Tarot

Harry Potter Tarot Tác giả: Eleonore Pieper  Phát hành: Eleonore Pieper  Bao gồm: Deck 78 Cards + 1 Card with Author’s signature + Companion (pdf file) Giá: 2,500,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, NXB KhácComments: Comments Off