Author - Nhiên

 • 78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Death

  Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG V: QUAY VÀO BÊN TRONG LÁ BÀI THE DEATH Quay lại mục lục Lá Bài The Death Cũng như lá Lovers (ở ngay bên trên lá Death) Arthur Waite phác thảo lá chính số 13 khác hẳn với hình ảnh chuẩn của Tarot. Bức hình bên phải,
 • 78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Devil

  Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE DEVIL Quay lại mục lục Lá Bài The Devil Vì sao trong Tarot hình ảnh dữ tợn đầy áp lực này lại xuất hiện muộn đến vậy? Đã đạt được sự cân bằng của Temperance rồi
 • 78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Emperor

  Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG IV: CHUỖI VẬT CHẤT LÁ BÀI THE EMPEROR Quay lại mục lục Lá Bài The Emperor Đối với mỗi đứa trẻ thì cha mẹ chúng chính là nguyên mẫu. Không chỉ người mẹ hay người cha, mà là Mẹ và Cha.
 • 78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Empress

  Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG IV: CHUỖI VẬT CHẤT LÁ BÀI THE EMPRESS Quay lại mục lục Lá Bài The Empress Như đã nói ở chương trước, lá bài The Empress đại diện cho những khía cạnh dễ tiếp cận hơn, nhân hậu hơn của nguyên mẫu nữ.
 • 78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Fool

  Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG III: NHỮNG LÁ CHÍNH MỞ ĐẦU – BIỂU TƯỢNG VÀ NGUYÊN MẪU THE FOOL Quay lại mục lục Lá Bài The Fool Chúng ta đã quan sát lá The Fool theo khía cạnh hình ảnh của một tinh thần hoàn toàn tự do
 • 78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Hanged Man

  Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG V: QUAY VÀO BÊN TRONG LÁ BÀI THE HANGED MAN Quay lại mục lục Lá Bài The Hanged Man Sau hồi khủng hoảng khi thấy những gì bạn đã làm với đời mình, sự bình thản chấp nhận sẽ đến; sau Justice là The
 • 78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Hermit

  Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG V: QUAY VÀO BÊN TRONG LÁ BÀI THE HERMIT Quay lại mục lục Lá Bài The Hermit Giống như ngôi sao sáu cánh trong chiếc đèn của The Hermit, quan niệm về Hermit đi theo hai hướng; một hướng vào trong, một hướng ra
 • 78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Hierophant

  Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG IV: CHUỖI VẬT CHẤT LÁ BÀI THE HIEROPHANT Quay lại mục lục Lá Bài The Hierophant Trong phần lớn các bộ bài Tarot lá chính 5 được gọi là Pope lẫn High Priest, cụm từ kết nối nó với lá chính 2, nguyên mẫu của chân
 • 78 Độ Minh Triết – Lá Bài The High Priestess

  Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG III: NHỮNG LÁ CHÍNH MỞ ĐẦU – BIỂU TƯỢNG VÀ NGUYÊN MẪU THE HIGH PRIESTESS Quay lại mục lục Lá Bài The High Priestess Bill Butler, trong cuốn The Definitive Tarot đã nêu ý kiến về các nguồn gốc huyền thoại-lịch sử của
 • 78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Lovers

  Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG IV: CHUỖI VẬT CHẤT LÁ BÀI THE LOVERS Quay lại mục lục Lá Bài The Lovers Trong số rất nhiều những thay đổi mà Arthur Waite và Pamela Smith thực hiện so với bản thảo Tarot truyền thống thì lá bài The Lovers là lá ấn tượng nhất.
 • 78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Magician

  Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG III: NHỮNG LÁ CHÍNH MỞ ĐẦU – BIỂU TƯỢNG VÀ NGUYÊN MẪU THE MAGICIAN Quay lại mục lục Lá Bài The Magician Lá The Magician xuất hiện rất trực tiếp từ lá The Fool trong hình ảnh của một pháp sư – kẻ
 • 78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Moon

  Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE MOON Quay lại mục lục Lá Bài The Moon Nhiệm vụ chính của dòng thứ ba không phải là thiên khải mà là mang trạng thái xuất thần nội tại ấy quay
 • 78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Star

  Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE STAR Quay lại mục lục Lá Bài The Star Sau cơn bão bình yên lại đến. Con người đã trải qua những thăng trầm của cảm xúc cuối cùng sẽ thấy bình
 • 78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Sun

  Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE SUN Quay lại mục lục Lá Bài The Sun Cũng như The Hanged Man ngay ở trên, The Sun vừa là sự giải phóng đầy phấn khởi sau thử thách trong lá bài trước vừa là
 • 78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Tower

  Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE TOWER Quay lại mục lục Lá Bài The Tower Cũng như The Devil, lá chính này mang những ý nghĩa lớn, và các giải nghĩa từ các sách Tarot chỉ biểu thị những bài học

Chat Live Facebook