TAROT VÀ HOÀNG ĐẠO

TAROT VÀ HOÀNG ĐẠO

TAROT VÀ HOÀNG ĐẠO

NHỮNG LÁ MAJOR ARCANA CÒN LẠI

The Fool – Sao Thiên Vương

The Magician –Sao Thủy

The High Priestest – Mặt Trăng

The Emperess – Sao Kim

The Wheel of fortune – Sao Mộc

The Hanged Man – Sao Hải Vương

The Tower – Sao Hỏa

The Sun – Mặt Trời

The Judgement – Sao Diêm Vương

The World – Sao Thổ

BỐN QUÝ TRONG NĂM

Ace of Pentacles – Quý I

Ace of Cups– Quý II

Ace of Swords – Quý III

Ace of Wands – Quý IV

XÁC ĐỊNH NGÀY TRONG TUẦN

Sunday: MặtTrời – Sun

Monday: MặtTrăng – High Priestess

Tuesday: Sao Hỏa – The Tower

Wednesday: Sao Thủy – Magician

Thursday: Sao Mộc – Fortune

Friday: Sao Kim – Empress

Saturday: Sao Thổ – World

XÁC ĐỊNH BỐN MÙA TRONG NĂM

The Page không có thuộc tính hoàng đạo, nhưng chúng lại thể hiện được mùa.

Spring: Page of Wands

Summer: Page of Cups

Autumn: Page of Swords

Winter: Page of Pentacles

 

Về tác giả

Paul Hughes – Barlow là một Tarot reader chuyên nghiệp với hơn 25 năm kinh nghiệm về giải quyết các vấn đề trong cuộc sống bao gồm tình yêu, mối quan hệ, công việc, sự nghiệp, du lịch, và sức khỏe. Ông là tác giả của cuốn The Tarot and the Magus, những kỹ thuật nâng cao về đọc Tarot. Ông hiện đang sinh sống và làm việc tại Brington và London.

Share this post