Đá Thanh Tẩy

 • You've just added this product to the cart:

  Đá Bronzite

  Đá Bronzite 1
  Đá Bronzite 2
  0 out of 5

  Đá Bronzite

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Bronzite kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Black Tourmaline

  Đá Black Tourmaline 3
  Đá Black Tourmaline 4
  0 out of 5

  Đá Black Tourmaline

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Tourmaline đen kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Aquamarine

  Đá Aquamarine 5
  Đá Aquamarine 6
  0 out of 5

  Đá Aquamarine

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Aquamarine kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Amazonite

  Đá Amazonite 7
  Đá Amazonite 8
  5.00 out of 5

  Đá Amazonite

  Nhà sản xuất: Peru
  Bao gồm: Đá Amazonite kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Bloodstone

  Đá Bloodstone 9
  Đá Bloodstone 10
  0 out of 5

  Đá Bloodstone

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Bloodstone kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Aventurine

  Đá Aventurine 11
  Đá Aventurine 12
  0 out of 5

  Đá Aventurine

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Green Aventurine kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Red Jasper

  Đá Red Jasper 13
  Đá Red Jasper 14
  0 out of 5

  Đá Red Jasper

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Red Jasper kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Tiger's Eye

  Đá Tiger's Eye 15
  Đá Tiger's Eye 16
  0 out of 5

  Đá Tiger’s Eye

  Nhà sản xuất: Brazil, Nam Phi
  Bao gồm: Đá Tiger’s Eye kích cỡ 2 – 3 cm

   70,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Hematite

  Đá Hematite 17
  Đá Hematite 18
  0 out of 5

  Đá Hematite

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Hematite kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Mắt Hổ Vàng (Tiger’s Eye)

  Đá Mắt Hổ Vàng (Tiger’s Eye) 19
  Đá Mắt Hổ Vàng (Tiger’s Eye) 20
  0 out of 5

  Đá Mắt Hổ Vàng (Tiger’s Eye)

  Nhà sản xuất: Brazil, Nam Phi
  Bao gồm: Đá Tiger’s Eye kích cỡ 2 – 3 cm

   70,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Moonstone

  Đá Moonstone 21
  Đá Moonstone 22
  0 out of 5

  Đá Moonstone

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Moonstone kích thước 2 – 3 cm

   60,000
 • 0 out of 5

  Đá Blue Lace Agate

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Agate Xanh kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Pink Botswana Agate

  Đá Pink Botswana Agate 24
  Đá Pink Botswana Agate 25
  0 out of 5

  Đá Pink Botswana Agate

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Botswana Agate kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Grey Botswana Agate

  Đá Grey Botswana Agate 26
  Đá Grey Botswana Agate 27
  0 out of 5

  Đá Grey Botswana Agate

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Botswana Agate xám kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Rhodonite

  Đá Rhodonite 28
  Đá Rhodonite 29
  0 out of 5

  Đá Rhodonite

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Rhodonite kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Snowflake Obsidian

  Đá Snowflake Obsidian 30
  Đá Snowflake Obsidian 31
  0 out of 5

  Đá Snowflake Obsidian

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Snowflake Obsidian kích cỡ 2 -3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Sodalite

  Đá Sodalite 32
  Đá Sodalite 33
  0 out of 5

  Đá Sodalite

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Sodalite kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Unakite Jasper

  Đá Unakite Jasper 34
  Đá Unakite Jasper 35
  0 out of 5

  Đá Unakite Jasper

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Unakite kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá White Howlite

  Đá White Howlite 36
  Đá White Howlite 37
  0 out of 5

  Đá White Howlite

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá White Howlite kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Rainbow Moonstone

  Đá Rainbow Moonstone 38
  Đá Rainbow Moonstone 39
  0 out of 5

  Đá Rainbow Moonstone

  Nhà sản xuất: Ấn Độ
  Bao gồm: Đá Rainbow Moonstone kích cỡ 2 – 3 cm

   100,000