Đá Thanh Tẩy

 • You've just added this product to the cart:

  Đá Emerald

  Đá Emerald 1
  Đá Emerald 2
  0 out of 5

  Đá Emerald

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Emerald (Ngọc Lục Bảo) kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Thạch Anh Hồng (Rose Quartz)

  Thạch Anh Hồng (Rose Quartz) 3
  Thạch Anh Hồng (Rose Quartz) 4
  0 out of 5

  Thạch Anh Hồng (Rose Quartz)

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Thạch Anh Hồng kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Thạch Anh Khói

  Đá Thạch Anh Khói 5
  Đá Thạch Anh Khói 6
  0 out of 5

  Đá Thạch Anh Khói

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Thạch Anh Khói kích cỡ 2 – 3 cm

   70,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Carnelian

  Đá Carnelian 7
  Đá Carnelian 8
  0 out of 5

  Đá Carnelian

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Carnelian kích cỡ 2 – 3 cm

   70,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Black Onyx

  Đá Black Onyx 9
  Đá Black Onyx 10
  0 out of 5

  Đá Black Onyx

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Black Onyx kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Bronzite

  Đá Bronzite 11
  Đá Bronzite 12
  0 out of 5

  Đá Bronzite

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Bronzite kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Black Tourmaline

  Đá Black Tourmaline 13
  Đá Black Tourmaline 14
  0 out of 5

  Đá Black Tourmaline

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Tourmaline đen kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • 0 out of 5

  Đá Aquamarine

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Aquamarine kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Amazonite

  Đá Amazonite 16
  Đá Amazonite 17
  5.00 out of 5

  Đá Amazonite

  Nhà sản xuất: Peru
  Bao gồm: Đá Amazonite kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Bloodstone

  Đá Bloodstone 18
  Đá Bloodstone 19
  0 out of 5

  Đá Bloodstone

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Bloodstone kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Aventurine

  Đá Aventurine 20
  Đá Aventurine 21
  0 out of 5

  Đá Aventurine

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Green Aventurine kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Red Jasper

  Đá Red Jasper 22
  Đá Red Jasper 23
  0 out of 5

  Đá Red Jasper

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Red Jasper kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Tiger's Eye

  Đá Tiger's Eye 24
  Đá Tiger's Eye 25
  0 out of 5

  Đá Tiger’s Eye

  Nhà sản xuất: Brazil, Nam Phi
  Bao gồm: Đá Tiger’s Eye kích cỡ 2 – 3 cm

   70,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Hematite

  Đá Hematite 26
  Đá Hematite 27
  0 out of 5

  Đá Hematite

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Hematite kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Mắt Hổ Vàng (Tiger’s Eye)

  Đá Mắt Hổ Vàng (Tiger’s Eye) 28
  Đá Mắt Hổ Vàng (Tiger’s Eye) 29
  0 out of 5

  Đá Mắt Hổ Vàng (Tiger’s Eye)

  Nhà sản xuất: Brazil, Nam Phi
  Bao gồm: Đá Tiger’s Eye kích cỡ 2 – 3 cm

   70,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Moonstone

  Đá Moonstone 30
  Đá Moonstone 31
  0 out of 5

  Đá Moonstone

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Moonstone kích thước 2 – 3 cm

   60,000
 • 0 out of 5

  Đá Blue Lace Agate

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Agate Xanh kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Pink Botswana Agate

  Đá Pink Botswana Agate 33
  Đá Pink Botswana Agate 34
  0 out of 5

  Đá Pink Botswana Agate

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Botswana Agate kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Grey Botswana Agate

  Đá Grey Botswana Agate 35
  Đá Grey Botswana Agate 36
  0 out of 5

  Đá Grey Botswana Agate

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Botswana Agate xám kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • 0 out of 5

  Đá Rhodonite

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Rhodonite kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000