Thảo Mộc

Những loại thảo mộc như xô thơm trắng (white sage), tuyết tùng (cedar), hương thảo (rosamery), trắc xanh (palo santo), oải hương (lavender), hoa hồng, ngải cứu, … có tác dụng thanh tẩy năng lượng xấu, làm nghi thức, bùa chú.

 • You've just added this product to the cart:

  Bách Xù - Juniper (Bó 10-12 cm)

  Bách Xù - Juniper (Bó 10-12 cm) 1
  Sale
  Bách Xù - Juniper (Bó 10-12 cm) 2
  5.00 out of 5

  Bách Xù – Juniper (Bó 10-12 cm)

  • Tên sản phẩm: Bách Xù – Juniper (Bó 10-12 cm)
  • Xuất xứ: United States
  • Bao gồm: Bách Xù – Juniper (Bó 10 -12 cm)

  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   129,000 499,000
 • You've just added this product to the cart:

  Hương Thảo - Rosemary (Bó 10-12 cm)

  Hương Thảo - Rosemary (Bó 10-12 cm) 3
  Sale
  Hương Thảo - Rosemary (Bó 10-12 cm) 4
  5.00 out of 5

  Hương Thảo – Rosemary (Bó 10-12 cm)

  • Tên sản phẩm: Hương Thảo – Rosemary (Bó 10-12 cm)
  • Xuất xứ: United States
  • Bao gồm: Hương Thảo – Rosemary (Bó 10 -12 cm)

  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   129,000 499,000
 • You've just added this product to the cart:

  Thánh Thảo - Yerba Santa (Bó 10-12 cm)

  Thánh Thảo - Yerba Santa (Bó 10-12 cm) 5
  Sale
  Thánh Thảo - Yerba Santa (Bó 10-12 cm) 6
  5.00 out of 5

  Thánh Thảo – Yerba Santa (Bó 10-12 cm)

  • Tên sản phẩm: Thánh Thảo – Yerba Santa (Bó 10-12 cm)
  • Xuất xứ: United States
  • Bao gồm: Thánh Thảo – Yerba Santa (Bó 10 -12 cm)

  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   129,000 499,000
 • You've just added this product to the cart:

  Tuyết Tùng - Cedar (Bó 10-12 cm)

  Tuyết Tùng - Cedar (Bó 10-12 cm) 7
  Sale
  Tuyết Tùng - Cedar (Bó 10-12 cm) 8
  5.00 out of 5

  Tuyết Tùng – Cedar (Bó 10-12 cm)

  Xuất xứ: United States
  Bao gồm: Tuyết Tùng – Cedar (Bó 10-12 cm)
  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   129,000 499,000
 • You've just added this product to the cart:

  Vỏ Bào Ngư Đốt Xô Thơm Thanh Tẩy (Kèm Đế Gỗ)

  Vỏ Bào Ngư Đốt Xô Thơm Thanh Tẩy (Kèm Đế Gỗ) 9
  Vỏ Bào Ngư Đốt Xô Thơm Thanh Tẩy (Kèm Đế Gỗ) 10
  5.00 out of 5

  Vỏ Bào Ngư Đốt Xô Thơm Thanh Tẩy (Kèm Đế Gỗ)

  Xuất xứ: Ocean Shell Studios (Mỹ)
  Bao gồm: 1 Vỏ bào ngư + 1 đế gỗ ba chân

   350,000
 • You've just added this product to the cart:

  Xô Sa Mạc - Desert Sage (Bó 10-12 cm)

  Xô Sa Mạc - Desert Sage (Bó 10-12 cm) 11
  Xô Sa Mạc - Desert Sage (Bó 10-12 cm) 12
  0 out of 5

  Xô Sa Mạc – Desert Sage (Bó 10-12 cm)

  • Tên sản phẩm: Xô Sa Mạc – Desert Sage (Bó 10-12 cm)
  • Xuất xứ: United States
  • Bao gồm: Xô Sa Mạc – Desert Sage (Bó 10 -12 cm)
  • Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.
   129,000
 • 5.00 out of 5

  Xô Thơm Xanh – Blue Sage (Bó 10-12 cm)

  Xuất xứ: United States
  Bao gồm: Xô Thơm Xanh – Blue Sage (Bó 10-12 cm)
  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   129,000 499,000
 • You've just added this product to the cart:

  Xô Trắng Huyết Rồng - Dragon's Blood Sage (Bó 10-12 cm)

  Xô Trắng Huyết Rồng - Dragon's Blood Sage (Bó 10-12 cm) 14
  Sale
  Xô Trắng Huyết Rồng - Dragon's Blood Sage (Bó 10-12 cm) 15
  5.00 out of 5

  Xô Trắng Huyết Rồng – Dragon’s Blood Sage (Bó 10-12 cm)

  • Tên sản phẩm: Xô Trắng Huyết Rồng – Dragon’s Blood Sage (Bó 10-12 cm)
  • Xuất xứ: United States
  • Bao gồm: Xô thơm trắng nhuộm nhựa máu rồng – Dragon’s blood sage (Bó 10-12 cm)

  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   129,000 499,000
 • You've just added this product to the cart:

  Xô Trắng Oải Hương - White Sage & Lavender (Bó 10 - 12 cm)

  Xô Trắng Oải Hương - White Sage & Lavender (Bó 10 - 12 cm) 16
  Sale
  Xô Trắng Oải Hương - White Sage & Lavender (Bó 10 - 12 cm) 17
  5.00 out of 5

  Xô Trắng Oải Hương – White Sage & Lavender (Bó 10 – 12 cm)

  • Tên sản phẩm: Xô Trắng Oải Hương – White Sage & Lavender (Bó 10 – 12 cm)
  • Xuất xứ: United States
  • Bao gồm: White Sage & Lavender, bó 10 -12 cm

  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   139,000 549,000
 • 5.00 out of 5

  Tinh Dầu Xô Thơm Trắng (White Sage Essential Oil)

  Nhà sản xuất: Seven Souls, California, USA
  Dung tích: 10 ml

   350,000
 • You've just added this product to the cart:

  Xô Thơm Trắng - White Sage - Size Lớn (Bó 18-20 cm)

  Xô Thơm Trắng - White Sage - Size Lớn (Bó 18-20 cm) 19
  Sale
  Xô Thơm Trắng - White Sage - Size Lớn (Bó 18-20 cm) 20
  5.00 out of 5

  Xô Thơm Trắng – White Sage – Size Lớn (Bó 18-20 cm)

  Xuất xứ: United States
  Bao gồm: Xô Thơm Trắng – White Sage (Bó 18-20 cm)
  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   179,000 799,000
 • You've just added this product to the cart:

  Gỗ Trắc Xanh Palo Santo

  Gỗ Trắc Xanh Palo Santo 21
  Sale
  Gỗ Trắc Xanh Palo Santo 22
  0 out of 5

  Gỗ Trắc Xanh Palo Santo

  Xuất xứ: United States / Nam Mỹ
  Bao gồm: Gỗ Trắc Xanh – Palo santo (Thanh 10 cm)
  Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   149,000 599,000
 • You've just added this product to the cart:

  Xô Thơm Trắng - White Sage (Bó 10-12 cm)

  Xô Thơm Trắng - White Sage (Bó 10-12 cm) 23
  Sale
  Xô Thơm Trắng - White Sage (Bó 10-12 cm) 24
  5.00 out of 5

  Xô Thơm Trắng – White Sage (Bó 10-12 cm)

  Xuất xứ: United States
  Bao gồm: Xô Thơm Trắng – White Sage (Bó 10-12 cm)
  Bạn có thể mua từ 2 bó trở lên để có giá ưu đãi. Có thể mix các loại thảo mộc thanh tẩy khác nhau. Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm thanh tẩy tại https://healing.mystichouse.vn hoặc liên hệ shop.

   129,000 499,000