NXB Khác

Delos Tarot

Delos Tarot Tác giả: Lamblamb99 Phát hành: Etsy Bao gồm: Deck + Booklet Giá: 900,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, Beginner, NXB KhácComments: Comments OffPost Date: 23/09/2015

Type Tarot

Type Tarot Tác giả: Hurgle Studios Phát hành: The Game Crafter Bao gồm: Deck + Companion Giá: 1,200,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, NXB KhácComments: Comments Off

Linestrider Tarot

Linestrider Tarot Tác giả: Siolo Thompson Phát hành: Siolo Thompson Phiên bản: Deck + Companion Giá: Call


Posted By Category: Bài Tarot, NXB KhácComments: Comments Off

Harry Potter Tarot

Harry Potter Tarot Tác giả: Eleonore Pieper  Phát hành: Eleonore Pieper  Bao gồm: Deck 78 Cards + 1 Card with Author’s signature + Companion (pdf file) Giá: 2,500,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, NXB KhácComments: Comments Off

Darkana Tarot

Darkana Tarot Tác giả: Dan Donche, Janden Hale Phát hành: Dan Donche, Janden Hale Bao gồm: Deck + Mini booklet Giá: 1,300,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, Dark & Gothic, NXB KhácComments: Comments Off

Kinetic Tarot

Kinetic Tarot Tác giả: Adana Washington Phát hành: Adana Washington Bao gồm: Deck + Mini booklet Giá: 1,500,000đ


Posted By Category: 18+, Bài Tarot, NXB KhácComments: Comments Off

Angel Oracle

Angel Oracle Tác giả: Ambika Wauters Phát hành: Red Wheel Weiser Bao gồm: Deck 36 Cards + Booklet Giá: 700,000đ Các thiên thần có quyền năng vô hạn để tiếp cận chúng ta với sự che chở, hướng dẫn và tình yêu của họ. Với bộ bài Angel Oracle trong tay, bạn đang có phương tiện để tiếp nhận sự khôn ngoan thiêng liêng từ trời ban xuống. Bạn có thể rút một lá bài để giúp bạn giải quyết một vấn đề thường ngày, hoặc bạn [...]


Posted By Category: Bài Oracle, NXB KhácComments: Comments Off

Healing with the Angels Oracle

Healing with the Angels Oracle  Tác giả: Doreen Virtue  Phát hành: Hay House Bao gồm: Deck + Booklet Giá: 700,000đ Những thiên thần hộ mệnh của bạn có những thông điệp có thể chữa lành mọi khía cạnh của cuộc sống. Bộ bài Healing with the Angels Oracle gồm 44 lá sẽ giúp bạn giao tiếp với các thiên thần của bạn, và nhận những giải đáp và hướng dẫn tâm linh về cuộc sống, tình yêu, gia đình và nhiều lĩnh vực khác nữa. Sách hướng [...]


Posted By Category: Bài Oracle, NXB KhácComments: Comments Off

Voyager Tarot

Voyager Tarot Tác giả: James Wanless, Ken Knutson Phát hành: Merrill-West Publishing Phiên bản: Deck + Booklet Giá: 800,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, NXB KhácComments: Comments Off

Rope Doll Tarot

Rope Doll Tarot  Tác giả: Anna Soung Phát hành: Anna Soung (Taiwain) Phiên bản: Deck + Mini booklet Giá: 950,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, Dark & Gothic, NXB KhácComments: Comments Off