NXB Lo Scarabeo

Smallest Tarot in the World

Smallest Tarot in the World (Tarot of the Gnomes) Tác giả: Antonio Lupatelli Phát hành: Lo Scarabeo Bao gồm: Deck 22 Cards (13 x 22 mm) + Booklet Giá: 250,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, NXB Lo ScarabeoComments: Comments Off

Tarot 3D

Tarot 3D Tác giả: Davide Corsi Phát hành: Lo Scarabeo Bao gồm: Deck 22 Cards + Booklet Giá: 650,000đ Một bộ bài độc đáo được thiết kế dựa trên 22 lá Ẩn Chính của bộ Pictorial Key Tarot cho hiệu ứng 3-D thông qua kỹ thuật in thấu kính – công nghệ đặt một miếng nhựa giống thấu kính (lens) lên trên mỗi hình ảnh lá bài để mang lại hiệu ứng quang học về chiều sâu và “ảnh động” khi lá bài được nhìn ở [...]


Posted By Category: Bài Tarot, Beginner, NXB Lo ScarabeoComments: Comments Off

Impressionist Tarot

Impressionist Tarot Tác giả: Arturo Picca Phát hành: Lo Scarabeo Phiên bản: Deck + Booklet Giá: 700,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, NXB Lo ScarabeoComments: Comments Off

Thelema Tarot

Thelema Tarot Tác giả: Lo Scarabeo Phát hành: Lo Scarabeo Phiên bản: Deck + Booklet Giá: 700,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, NXB Lo ScarabeoComments: Comments Off

Tarot of Princesses

Tarot of Princesses Tác giả: Lo Scarabeo Phát hành: Lo Scarabeo Bao gồm: Deck + Booklet Giá: 700,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, NXB Lo ScarabeoComments: Comments Off

Tarot of the Spirit World

Tarot of the Spirit World Tác giả: Roberto de Angelis, Bepi Vigna Phát hành: Lo Scarabeo Bao gồm: Deck + Mini booklet Giá: 700,000đ Cảm nhận bộ bài: https://mystichouse.vn/tarot-of-the-spirit-world-cam-nhan-bo-bai/


Posted By Category: Bài Tarot, NXB Lo ScarabeoComments: Comments Off

Mucha Tarot

Mucha Tarot Tác giả: Pietro Alligo, Giulia F. Massaglia, Barbara Nosenzo Phát hành: Lo Scarabeo Phiên bản: Deck + Booklet Giá: 700,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, Nghệ thuật, NXB Lo ScarabeoComments: Comments Off

Golden Universal Tarot

Golden Universal Tarot Tác giả: Roberto De Angelis Phát hành: Lo Scarabeo Phiên bản: Deck + Booklet Giá: 700,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, Beginner, NXB Lo ScarabeoComments: Comments Off