NXB Llewellyn

Raven’s Prophecy Tarot

Raven’s Prophecy Tarot Tác giả: Maggie Stiefvater Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck + Companion Giá: 850,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, NXB LlewellynComments: Comments Off

Green Witch Tarot

Green Witch Tarot Tác giả: Ann Moura, Kiri Leonard Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck + Companion Giá: 850,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, Beginner, NXB LlewellynComments: Comments Off

Oracle of Angels

Oracle of Angels (Llewellyn) Tác giả: Richard Webster, Eric Williams  Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck 40 Cards + Companion Giá: 750,000đ Bộ bài tiên tri của thiên thần này không đơn thuần là một một sưu tập hình ảnh về các thiên thần, mà được thiết kế theo một hệ thống chuẩn. Tác giả nổi tiếng, chuyên gia Richard Webster đã chia những lá bài thành những yếu tố và xếp một thiên thần giám sát mỗi yếu tố ấy. Bộ bài tiên tri này hướng dẫn [...]


Posted By Category: Bài Oracle, NXB LlewellynComments: Comments Off

Classic Tarot (Llewellyn)

Classic Tarot (Llewellyn) Tác giả: Barbara Moore, Eugene Smith Phát hành: Llewellyn Publications Phiên bản: Deck + Companion Giá: 750,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, Beginner, NXB LlewellynComments: Comments Off

Liquid Crystal Oracle

Liquid Crystal Oracle: Return of the Atlantian Way for the Children of Light Tác giả: Justin Moikeha Asar Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck 77 Cards + Companion Giá: 850,000đ


Posted By Category: Bài Oracle, NXB LlewellynComments: 1

Buddha Tarot

Buddha Tarot Tác giả: Robert M. Place Phát hành: Llewellyn Publications Phiên bản: Deck + Booklet Giá: 2,500,000đ Phiên bản: Deck + Companion Giá: Call Cảm nhận về bộ bài: https://mystichouse.vn/buddha-tarot-triet-ly-phat-giao-trong-tarot/


Posted By Category: Bài Tarot, NXB Llewellyn, Văn hoáComments: 3

Wizards Tarot

Wizards Tarot Tác giả: Corrine Kenner & John Blumen Phát hành: Llewellyn Publications Phiên bản: Deck + Companion Giá: 850,000đ Phiên bản: Deck + Booklet Giá: 700,000đ Cảm nhận về bộ bài Tarot: https://mystichouse.vn/wizards-tarot-cam-nhan-bo-tarot-ve-phep-thuat/


Witches Tarot

Witches Tarot Tác giả: Ellen Dugan, Mark Evans Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck + Companion, hộp lớn Giá: 850,000đ Cảm nhận về bộ bài: https://mystichouse.vn/witches-tarot-cam-nhan/


Voice of the Trees Oracle

Voice of the Trees Oracle Tác giả: Mickie Mueller Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck 25 Cards + Companion Giá: 750,000đ


Posted By Category: Bài Oracle, NXB LlewellynComments: 1

Victorian Fairy Tarot

Victorian Fairy Tarot Tác giả: Lunaea Weatherstone & Gary A. Lippincott Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck + Companion, hộp lớn Giá: 850,000đ Cảm nhận về bộ bài Victorian Fairy Tarot: https://mystichouse.vn/victorian-fairy-tarot-cam-nhan/


Posted By Category: Bài Tarot, Fairy & Angel, NXB LlewellynComments: 6

Tarot of Vampyres

Tarot of Vampyres Tác giả: Ian Daniels Phát hành: Lleywellyn Publications Bao gồm: Deck + Companion, hộp lớn Giá: 800,000đ Cảm nhận về bộ bài Tarot: https://mystichouse.vn/the-tarot-of-vampyres-nhung-sinh-vat-huyen-thoai-bong-dem/