Beginner

Tarot 3D

Tarot 3D Tác giả: Davide Corsi Phát hành: Lo Scarabeo Bao gồm: Deck 22 Cards + Booklet Giá: 650,000đ Một bộ bài độc đáo được thiết kế dựa trên 22 lá Ẩn Chính của bộ Pictorial Key Tarot cho hiệu ứng 3-D thông qua kỹ thuật in thấu kính – công nghệ đặt một miếng nhựa giống thấu kính (lens) lên trên mỗi hình ảnh lá bài để mang lại hiệu ứng quang học về chiều sâu và “ảnh động” khi lá bài được nhìn ở [...]


Posted By Category: Bài Tarot, Beginner, NXB Lo ScarabeoComments: Comments Off

Delos Tarot

Delos Tarot Tác giả: Lamblamb99 Phát hành: Etsy Bao gồm: Deck + Booklet Giá: 900,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, Beginner, NXB KhácComments: Comments OffPost Date: 23/09/2015

Green Witch Tarot

Green Witch Tarot Tác giả: Ann Moura, Kiri Leonard Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck + Companion Giá: 850,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, Beginner, NXB LlewellynComments: Comments Off

Classic Tarot (Llewellyn)

Classic Tarot (Llewellyn) Tác giả: Barbara Moore, Eugene Smith Phát hành: Llewellyn Publications Phiên bản: Deck + Companion Giá: 750,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, Beginner, NXB LlewellynComments: Comments Off

Golden Universal Tarot

Golden Universal Tarot Tác giả: Roberto De Angelis Phát hành: Lo Scarabeo Phiên bản: Deck + Booklet Giá: 700,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, Beginner, NXB Lo ScarabeoComments: Comments Off

Zolar’s Astrological Tarot

Zolar’s Astrological Tarot Tác giả: Zolar Phát hành: U.S. Games System Bao gồm: Deck + Booklet Giá: 500,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, Beginner, NXB US GamesComments: Comments Off

Wizards Tarot

Wizards Tarot Tác giả: Corrine Kenner & John Blumen Phát hành: Llewellyn Publications Phiên bản: Deck + Companion Giá: 850,000đ Phiên bản: Deck + Booklet Giá: 700,000đ Cảm nhận về bộ bài Tarot: https://mystichouse.vn/wizards-tarot-cam-nhan-bo-tarot-ve-phep-thuat/


Witches Tarot

Witches Tarot Tác giả: Ellen Dugan, Mark Evans Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck + Companion, hộp lớn Giá: 850,000đ Cảm nhận về bộ bài: https://mystichouse.vn/witches-tarot-cam-nhan/


Universal Waite Tarot

Universal Waite Tarot Deck Tác giả: Stuart Kaplan Phát hành: U.S. Games Systems Phiên bản: Deck size chuẩn (7 x 12 cm) + Mini booklet, hộp nhỏ Giá: 650,000đ Phiên bản: Deck size chuẩn (7 x 12 cm) + Mini booklet + Tấm trải bài Giá: 700,000đ Phiên bản: Deck size chuẩn (7 x 12 cm) + Companion, hộp lớn Giá: 800,000đ Phiên bản: Deck size bỏ túi  (5.7 x 8.9 cm) + Mini booklet, hộp nhỏ Giá: 500,000đ Phiên bản: Deck size nhỏ (2 x 3.5 cm) + Mini booklet, hộp nhỏ Giá: 250,000đ Phiên bản: Deck size nhỏ (2 [...]


Universal Tarot – Professional Edition

Universal Tarot – Professional Edition Tác giả: Roberto De Angelis Phát hành: Lo Scarabeo Bao gồm: Deck + Companion Giá: 850,000đ


Posted By Category: Bài Tarot, Beginner, NXB Lo ScarabeoComments: Comments Off