Đá Thanh Tẩy

 

 • You've just added this product to the cart:

  Đá Amazonite

  Đá Amazonite 1
  Đá Amazonite 2
  5.00 out of 5

  Đá Amazonite

  Nhà sản xuất: Peru
  Bao gồm: Đá Amazonite kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Aquamarine

  Đá Aquamarine 3
  Đá Aquamarine 4
  0 out of 5

  Đá Aquamarine

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Aquamarine kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Aventurine

  Đá Aventurine 5
  Đá Aventurine 6
  0 out of 5

  Đá Aventurine

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Green Aventurine kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Black Onyx

  Đá Black Onyx 7
  Đá Black Onyx 8
  0 out of 5

  Đá Black Onyx

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Black Onyx kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Black Tourmaline

  Đá Black Tourmaline 9
  Đá Black Tourmaline 10
  0 out of 5

  Đá Black Tourmaline

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Tourmaline đen kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Bloodstone

  Đá Bloodstone 11
  Đá Bloodstone 12
  0 out of 5

  Đá Bloodstone

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Bloodstone kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Blue Chalcedony

  Đá Blue Chalcedony 13
  Đá Blue Chalcedony 14
  0 out of 5

  Đá Blue Chalcedony

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Blue Chalcedony kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • 0 out of 5

  Đá Blue Lace Agate

  Nhà sản xuất: Nam Phi
  Bao gồm: Đá Agate Xanh kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Blue Quartz

  Đá Blue Quartz 16
  Đá Blue Quartz 17
  5.00 out of 5

  Đá Blue Quartz

  Nhà sản xuất: Brazil
  Bao gồm: Đá Blue Quartz kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000
 • You've just added this product to the cart:

  Đá Brecciated Jasper

  Đá Brecciated Jasper 18
  Đá Brecciated Jasper 19
  0 out of 5

  Đá Brecciated Jasper

  Nhà sản xuất: Châu Phi
  Bao gồm: Đá Brecciated Jasper kích cỡ 2 – 3 cm

   60,000