NXB Findhorn Press

Nhà xuất bản Findhorn Press được thành lập năm 1971, là một trong những nhà xuất bản độc lập hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xuất bản các ấn phẩm về tâm linh, chữa lành, và tự phát triển bản thân.

 • You've just added this product to the cart:

  Angels of Atlantis Oracle Cards

  Angels of Atlantis Oracle Cards 1
  Angels of Atlantis Oracle Cards 2
  0 out of 5

  Angels of Atlantis Oracle Cards

  • Tên bộ bài: Angels of Atlantis Oracle Cards
  • Nhà sản xuất: Findhorn Press
  • Tác giả: Stewart Pearce, Richard Crookes
  • Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781844095438
   550,000
 • You've just added this product to the cart:

  Angels of Light Cards

  Angels of Light Cards 3
  -7%
  Angels of Light Cards 4
  5.00 out of 5

  Angels of Light Cards

  • Tên bộ bài: Angels of Light Cards
  • Nhà sản xuất: Findhorn Press
  • Tác giả: Diana Cooper 
  • Bao gồm: 54 Lá bài
  • ISBN: 9781844091416
   700,000  649,000
 • You've just added this product to the cart:

  Archangel Fire Oracle

  Archangel Fire Oracle 5
  Archangel Fire Oracle 6
  5.00 out of 5

  Archangel Fire Oracle

  • Tên bộ bài: Archangel Fire Oracle
  • Nhà sản xuất: Findhorn Press
  • Tác giả: Alexandra Wenman, Aveliya SavinaDiana Cooper
  • Bao gồm: 40 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781644112786
   700,000
 • You've just added this product to the cart:

  Body Healing Cards

  Body Healing Cards 7
  Body Healing Cards 8
  0 out of 5

  Body Healing Cards

  Nhà sản xuất: Findhorn Press
  Tác giả: Ewald KliegelAnne Heng
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781644112557

   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Chakra Cards for Belief Change

  Chakra Cards for Belief Change 9
  Chakra Cards for Belief Change 10
  5.00 out of 5

  Chakra Cards for Belief Change

  • Tên bộ bài: Chakra Cards for Belief Change
  • Nhà sản xuất: Findhorn Press
  • Tác giả: Nikki Gresham-Record 
  • Bao gồm: 56 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781644110409
   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Chibi Anime Angel Cards

  Chibi Anime Angel Cards 11
  Chibi Anime Angel Cards 12
  5.00 out of 5

  Chibi Anime Angel Cards

  • Tên bộ bài: Chibi Anime Angel Cards
  • Nhà sản xuất: Findhorn Press
  • Tác giả: Dawn BrownCrazy Cookie Maniac
  • Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn lớn
  • ISBN: 9781620559802
   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Crystal Oversoul Cards

  Crystal Oversoul Cards 13
  Crystal Oversoul Cards 14
  5.00 out of 5

  Crystal Oversoul Cards

  • Tên bộ bài: Crystal Oversoul Cards
  • Nhà sản xuất: Findhorn Press
  • Tác giả: Michael Eastwood 
  • Bao gồm: 66 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781644111765
   800,000
 • You've just added this product to the cart:

  Dragon Wisdom Oracle

  Dragon Wisdom Oracle 15
  Sale
  Dragon Wisdom Oracle 16
  0 out of 5

  Dragon Wisdom Oracle

  Nhà sản xuất: Earthdancer Books
  Tác giả: Christine Arana FaderAnja Kostka
  Bao gồm: 43 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9780738767406

   700,000  699,000
 • You've just added this product to the cart:

  Empath Activation Cards

  Empath Activation Cards 17
  Empath Activation Cards 18
  0 out of 5

  Empath Activation Cards

  • Tên bộ bài: Empath Activation Cards
  • Nhà sản xuất: Bear & Company
  • Tác giả: Rev. Stephanie Red Feather
  • Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781591434177
   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Findhorn Spirit Oracle Cards

  Findhorn Spirit Oracle Cards 19
  Findhorn Spirit Oracle Cards 20
  0 out of 5

  Findhorn Spirit Oracle Cards

  Nhà sản xuất: Findhorn Press
  Tác giả: Swan Treasure
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781644113745

   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Greek Mythology Reading Cards

  Greek Mythology Reading Cards 21
  -7%
  Greek Mythology Reading Cards 22
  5.00 out of 5

  Greek Mythology Reading Cards

  Nhà sản xuất: Findhorn Press
  Tác giả: Alison Chester-Lambert MARichard Crookes
  Bao gồm: 50 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781844097487

   700,000  650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Messages from Heaven Communication Cards

  Messages from Heaven Communication Cards 23
  Messages from Heaven Communication Cards 24
  0 out of 5

  Messages from Heaven Communication Cards

  • Tên bộ bài: Messages from Heaven Communication Cards
  • Nhà sản xuất: Findhorn Press
  • Tác giả: Jacky Newcomb
  • Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781844096381
   650,000
 • You've just added this product to the cart:

  Odin and the Nine Realms Oracle

  Odin and the Nine Realms Oracle 25
  Odin and the Nine Realms Oracle 26
  5.00 out of 5

  Odin and the Nine Realms Oracle

  • Tên bộ bài: Odin and the Nine Realms Oracle
  • Nhà sản xuất: Findhorn Press
  • Tác giả: Sonja Grace
  • Bao gồm: 54 Lá bài + Sách hướng dẫn lớn
  • ISBN: 9781620559130
   850,000
 • You've just added this product to the cart:

  Orbs Cards

  Orbs Cards 27
  -10%
  Orbs Cards 28
  0 out of 5

  Orbs Cards

  Nhà sản xuất: Findhorn Press
  Tác giả: Diana CooperKathy Crosswell
  Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  ISBN: 9781844091768

   500,000  449,000
 • You've just added this product to the cart:

  Soulflower Plant Spirit Oracle

  Soulflower Plant Spirit Oracle 29
  Soulflower Plant Spirit Oracle 30
  0 out of 5

  Soulflower Plant Spirit Oracle

  • Tên bộ bài: Soulflower Plant Spirit Oracle
  • Nhà sản xuất: Findhorn Press
  • Tác giả: Lisa Estabrook
  • Bao gồm: 44 Lá bài + Sách hướng dẫn
  • ISBN: 9781644114766
   900,000
 • You've just added this product to the cart:

  Unicorn Cards

  Unicorn Cards 31
  -7%
  Unicorn Cards 32
  0 out of 5

  Unicorn Cards

  • Tên bộ bài: Unicorn Cards
  • Nhà sản xuất: Findhorn Press
  • Tác giả: Diana Cooper, Damian Keenan
  • Bao gồm: 45 Lá bài
  • ISBN: 9781844091447
   700,000  649,000
Call Now Button