Con Lắc Lo Scarabeo

Con lắc Lo Scarabeo là bộ sưu tập những con lắc cảm xạ chuyên nghiệp được thiết kế bởi Nhà xuất bản Lo Scarabeo. Con lắc Lo Scarabeo với giá thành cao, nhưng bạn sẽ nhận thấy xứng đáng khi cầm con lắc này trên tay.