Con Lắc Cảm Xạ Silver Egyptian

Con Lắc Cảm Xạ Silver Egyptian

Con Lắc Cảm Xạ Silver Egyptian

Phát hành: Lo Scarabeo

Bao gồm: Con lắc đá + Dây treo + Túi đựng

Giá: 600,000đ

Những con lắc cảm xạ chuyên dụng là những công cụ tuyệt vời cho việc dự đoán tiên tri, trả lời cho những câu hỏi liên quan đến tình yêu, công việc, sức khỏe, tiền bạc, và nhiều vấn đề khác.

Mỗi con lắc cảm xạ tuyệt đẹp này đều gắn liền với các viên đá chứa năng lượng – cũng là một công cụ kỳ diệu cho các nghi thức năng lượng luân xa (chakra).

Hướng dẫn sử dụng con lắc cảm xạ Silver Egyptian 2

Cách sử dụng con lắc cảm xạ Silver Egyptian

Hướng dẫn sử dụng con lắc cảm xạ Silver Egyptian

Share this post