Con Lắc Cảm Xạ Rose Quartz Chakra

Con Lắc Cảm Xạ Rose Quartz Chakra

Con Lắc Cảm Xạ Rose Quartz Chakra

Phát hành: Lo Scarabeo

Bao gồm: Con lắc thạch anh hồng + Dây treo + Túi đựng

Giá: 650,000đ

Những con lắc cảm xạ chuyên dụng là những công cụ tuyệt vời cho việc dự đoán tiên tri, trả lời cho những câu hỏi liên quan đến tình yêu, công việc, sức khỏe, tiền bạc, và nhiều vấn đề khác.

Mỗi con lắc cảm xạ tuyệt đẹp này đều gắn liền với các viên đá chứa năng lượng – cũng là một công cụ kỳ diệu cho các nghi thức năng lượng luân xa (chakra).

Hướng dẫn sử dụng con lắc cảm xạ Rose Quartz Chakra 3

Hướng dẫn sử dụng con lắc cảm xạ Rose Quartz Chakra 1

 

Hướng dẫn sử dụng con lắc cảm xạ Rose Quartz Chakra 2

 

Share this post