Gothic Tarot

Gothic Tarot

Gothic Tarot

Tác giả: Joseph Vargo

Phát hành: Monolith Graphics

Phiên bản: Deck + Companion

Giá: 1,100,000đ

Phiên bản: Deck + Mini booklet

Giá: 700,000đ

Cảm nhận về bộ bài Gothic Tarot: https://mystichouse.vn/gothic-tarot-cam-nhan-bo-bai-toi/

Bán bài Gothic Tarot

Share this post