78 Độ Minh Triết - Mystic House Tarot Shop

78 Độ Minh Triết

78 Độ Minh Triết

Seventy Eight Degrees of Wisdom

Phần 1: Bộ Ẩn Chính

Rachel Pollack

Dịch bởi Pansy88

Giới thiệu
– Nguồn gốc Tarot
– Các phiên bản Tarot khác nhau
– Sự tiên tri

Chương 1: Thế bài bốn lá
– Tính thống nhất và tính hai mặt
– Sự thuần khiết và sự tự do

Chương 2: Tổng quan
– Các lá bài là một chuỗi liên tiếp
– Ba lĩnh vực của trải nghiệm

Chương 3: Những lá chính mở đầu: biểu tượng và nguyên mẫu
– Lá bài The Fool
– Lá bài The Magician
– Lá bài The High Priestess

Chương 4: Chuỗi vật chất
– Bộ Ẩn chính và sự phát triển cá nhân
– Lá bài The Empress
– Lá bài The Emperor
– Lá bài The Hierophant
– Lá bài The Lovers

– Lá bài The Chariot

Chương 5: Quay vào bên trong
– Tìm kiếm sự tự tri
– Lá bài Strength
– Lá bài The Hermit
– Lá bài The Wheel of Fortune
– Lá bài Justice
– Lá bài The Hanged Man
– Lá bài The Death
– Lá Temperance

Chương 6: Cuộc hành trình vĩ đại
– Mục tiêu của sự khai sáng
– Lá bài The Devil
– Lá bài The Tower
– Lá bài The Star
– Lá bài The Moon
– Lá bài The Sun
– Lá bài Judgement
– Lá bài The World

Đánh giá bài viết này.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mã xác nhận * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.


Chat Live Facebook